مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک, پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک, دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک, دانلود پا

دانلود محصول پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک با کد فروش ۱۹۷۱۱۶۳


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : تعریف استراتژی:واژه استراتژی به چهار مقوله استناد می کند:نهادینه ساختن خشونتفعال سازی ذهنبهبود بخشیدن به تصویرگری ذهنروش شناسی منفک بودن از زمانتوجه به عامل زمان و تفکیک آن به دو سطح:زمان تاکتیک، که گردش آن بدون توقف و پیوسته است و انجام امور خرد و بی نهایت مولد در حیات یک موسسه، شرکت و سازمان را شامل می شود.زمان استراتژیک، که گردش آن ناپیوسته است و برای تصمیمات بزرگ و عمده تنظیم می شود، زیربنای آن مکاتب و اصولی است که تفکر انتقادی مداوم را امکان پذیر می سازد؛ لذا به ایجاد یک دوگانگی می انجامد و در یک زمان گذشته و حال با هم حضور می یابند.مدیریت استراتژیک از دیدگاه اجتماعی:مدیریت استراتژیک نوعی مدیریت آینده نگر، انطباق پذیر و خلاق و پویاست.مدیریت استراتژیک یک فراگرد است نه یک پدیده. فراگردی که از بینش و نگرشی آینده نگر و آینده ساز آغاز می شود … تـوضـیـحــاتِ فـایــل : – این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.       &nbs …