دانلود پروژه سیستم های قالب بندی تونلی ,مزایای سیستمهای قالب بندی تونلی

دانلود محصول دانلود پروژه سیستم های قالب بندی تونلی با کد فروش ۱۹۷۲۱۲۱


دانلود پروژه سیستم های قالب بندی تونلی در ۵۵ اسلاید پاورپوینت               * معرفی سیستم اجرای سازه به این روش از حدود ۴۰ سال پیش اجرای همزمان سقف و دیوار ها استفاده بیشتر در مرتبه سازی  بلند مرتبه سازی استفاده در ساختمانهایی با بیش از ۵۰۰ واحد همانند سایر روش های دیگر صنعتی سازی باعث کاهش هزینه وزمان،افزایش سرعت ساخت، افزایش کیفیت،افزایش ایمنی در این روش از دیوارها به عنوان عنصر باربر استفاده می شود اجرای سقف به صورت دال بتنی * مزایای فنی ۱-مقاومت بیشتر در برابر زلزله ۲-امکان کنترل دقیقتر اجرا و رعایت کیفیت مورد نظر براساس استانداردها ۳-قابلیت استفاده از مصالح پیش ساخته و یا نیمه پیش ساخته * ویژگی های فنی ۱-یکپارچگی سیستم و رفتار مناسب لرزه ای آن به دلیل عملکرد جعبه ای سازه تبدیل ماهیت تمرکز تنش از حالت گره ای و متمرکز به صورت گسترده به علت تب دیل سازه از سیستم دال –تیر _ستون به سیستم دال دیواار ۲-عملکرد مطلوب سقف  به صورت دیافراگم صلب و قابلیت انتقال بارهای قائم و جانبی به دیوارها ۳افزای …