موضوع دانلود فرصت ها و تهدیدهای تلفن همراه و چت روم ها ۲۶ اسلاید

همه چیز در مورد فرصت ها و تهدیدهای تلفن همراه و چت روم ها ۲۶ اسلاید در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل فرصت ها و تهدیدهای تلفن همراه و چت روم ها ۲۶ اسلاید جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: فرصت ها و تهدیدهای تلفن همراه و چت روم ها ۲۶ اسلاید

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): فرصت ها و تهدیدهای تلفن همراه

فایل های مرتبط با موضوع فرصت ها و تهدیدهای تلفن همراه و چت روم ها ۲۶ اسلاید

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

فرصت ها و تهدیدهای تلفن همراه و چت روم ها ۲۶ اسلاید

الف) تبعات زیستی تلفن همراه افزایش احتمال ابتلا به سرطان در اثر پرتوهای یونیزان آسیب دیدن سلول های مغز در اثر حرارت به وجود آمده در مغز به خاطر استفاده از تلفن همراه ایجاد تومورهای خوش خیم در سیستم عصبی گوش اختلال در دستگاه گردش خون اختلال گوارشی ایجاد ناباروری مشکلات خواب تهوع، استفراغ و کم اشتهایی در ترشح هورمون های استروژن و پروژسترون….

f48.ir

موضوع دانلود پاورپوینت تعریف مهارت های زندگی ۲۱ اسلاید

همه چیز در مورد پاورپوینت تعریف مهارت های زندگی ۲۱ اسلاید در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت تعریف مهارت های زندگی ۲۱ اسلاید جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت تعریف مهارت های زندگی ۲۱ اسلاید

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): تعریف مهارت های زندگی

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت تعریف مهارت های زندگی ۲۱ اسلاید

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پاورپوینت تعریف مهارت های زندگی ۲۱ اسلاید

براي اينكه ديدگاه گسترده اي از اين مفهوم ارائه شود تعاريف متفاوتي ازيونيسف و سازمان جهاني بهداشت در اينجا ارائه مي شود :…

f48.ir

موضوع دانلود اثر تمرین شناختی بر کارایی شبکه کنترل اجرایی توجه و سرعت پردازش (با رویکرد نظریه هب)

همه چیز در مورد اثر تمرین شناختی بر کارایی شبکه کنترل اجرایی توجه و سرعت پردازش (با رویکرد نظریه هب) در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل اثر تمرین شناختی بر کارایی شبکه کنترل اجرایی توجه و سرعت پردازش (با رویکرد نظریه هب) جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: اثر تمرین شناختی بر کارایی شبکه کنترل اجرایی توجه و سرعت پردازش (با رویکرد نظریه هب)

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع اثر تمرین شناختی بر کارایی شبکه کنترل اجرایی توجه و سرعت پردازش (با رویکرد نظریه هب)

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

اثر تمرین شناختی بر کارایی شبکه کنترل اجرایی توجه و سرعت پردازش (با رویکرد نظریه هب)

اثر تمرین شناختی بر کارایی شبکه کنترل اجرایی توجه و سرعت پردازش (با رویکرد نظریه هب)

بخش هایی از محتوا
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین شناختی با تکالیف حافظه کاری بر کارایی شبکه عصبی کنترل اجرایی توجه و سرعت پردازش بازیکنان تنیس روی میز بود. بدین منظور، ۲۰ شرکت کننده در دو گروه تمرینی شناختی و جفت شده قرار داده شدند. پیش و پس از هشت جلسه تمرینی از شرکت کننده ها آزمون شبکه های توجه به عمل آمد. نتایج تحلیل واریانس مکرر دو در دو تفاوت معناداری را بین دو گروه در هر دو عامل (کنترل اجرایی توجه، زمان واکنش) نشان داد. در عامل…

f48.ir

موضوع دانلود نقش تشخیصی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، همجوشی شناختی و راهبردهای کنترل فکر در اختلال وسواسی اجباری

همه چیز در مورد نقش تشخیصی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، همجوشی شناختی و راهبردهای کنترل فکر در اختلال وسواسی اجباری در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل نقش تشخیصی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، همجوشی شناختی و راهبردهای کنترل فکر در اختلال وسواسی اجباری جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: نقش تشخیصی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، همجوشی شناختی و راهبردهای کنترل فکر در اختلال وسواسی اجباری

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع نقش تشخیصی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، همجوشی شناختی و راهبردهای کنترل فکر در اختلال وسواسی اجباری

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

نقش تشخیصی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، همجوشی شناختی و راهبردهای کنترل فکر در اختلال وسواسی اجباری

نقش تشخیصی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، همجوشی شناختی و راهبردهای کنترل فکر در اختلال وسواسی اجباری

دانلود مقاله نقش تشخیصی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، همجوشی شناختی و راهبردهای کنترل فکر در اختلال وسواسی اجباری
بخش هایی از محتوا
چکیده
مقدمه:
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تشخیصی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، همجوشی شناختی و راهبردهای کنترل فکر در اختلال وسواسی-اجباری و افراد بهنجار بود. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع پژوهش های علی مقایسه ای بود. جامعه هدف پژوهش حاضر شامل کلیه مراجعه کنندگان مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی بود که در بازه…

f48.ir

موضوع دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اختلالات وابسته به مواد مخدر

همه چیز در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اختلالات وابسته به مواد مخدر در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اختلالات وابسته به مواد مخدر جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اختلالات وابسته به مواد مخدر

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): مبانی نظری و پیشینه تحقیق,اختلالات وابسته به مواد مخدر,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,وابستگی به مواد مخدر

فایل های مرتبط با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اختلالات وابسته به مواد مخدر

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اختلالات وابسته به مواد مخدر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اختلالات وابسته به مواد مخدر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اختلالات وابسته به مواد مخدر
خصوصیات محصول:

منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
گارانتی بازگشت وجه دارد.

فرمت : doc
تعداد صفحات : ۲۵
بخشی از متن :
اختلالات وابسته به مواد
حشیش[۱] و اختلالات وابسته به آن
مصرف طولانی مدت حشیش، تغییراتی در سطح آگاهی شخص به وجود می‌آورد که در نهایت می‌تواند…

f48.ir

موضوع دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اجتماع درمان مدار

همه چیز در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اجتماع درمان مدار در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اجتماع درمان مدار جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اجتماع درمان مدار

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): مبانی نظری و پیشینه تحقیق,اجتماع درمان مدار,پیشینه تحقیق اجتماع درمان مدار,مبانی نظری اجتماع درمان مدار

فایل های مرتبط با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اجتماع درمان مدار

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اجتماع درمان مدار

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اجتماع درمان مدار

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اجتماع درمان مدار
خصوصیات محصول:

منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
گارانتی بازگشت وجه دارد.

فرمت : doc
تعداد صفحات : ۳۹
بخشی از متن :
اجتماع درمان مدار
اجتماع درمانی یا اجتماع درمان مدار[۱] نوع خاصی از درمان است که در آن تغییر براساس زندگی اجتماعی در محیط بسته و ساخت یافته صورت می‌گیرد. در…

f48.ir

موضوع دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد فرهنگ سازمانی

همه چیز در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد فرهنگ سازمانی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد فرهنگ سازمانی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد فرهنگ سازمانی

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): فرهنگ سازمانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی,مبانی نظری فرهنگ سازمانی

فایل های مرتبط با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد فرهنگ سازمانی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد فرهنگ سازمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد فرهنگ سازمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد فرهنگ سازمانی
خصوصیات محصول:

منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
گارانتی بازگشت وجه دارد.

فرمت : doc
تعداد صفحات : ۲۸
بخشی از متن :
مفهوم فرهنگ
فرهنگ واژه‌ای است که علمای علم اجتماع و پژوهشگران رشته مردم‌شناسی آن را به کار می‌برند و این واژه از گسترش وسیعی برخوردار است و آن‌چنان…

f48.ir

موضوع دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودکارآمدی تحصیلی

همه چیز در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودکارآمدی تحصیلی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودکارآمدی تحصیلی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودکارآمدی تحصیلی

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): مبانی نظری و پیشینه تحقیق,خودکارآمدی تحصیلی,پیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی,مبانی نظری خودکارآمدی تحصیلی

فایل های مرتبط با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودکارآمدی تحصیلی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودکارآمدی تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودکارآمدی تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودکارآمدی تحصیلی
خصوصیات محصول:

منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
گارانتی بازگشت وجه دارد.

فرمت : doc
تعداد صفحات : ۱۷
بخشی از متن :
خودکارآمدی
خودکارآمدی به درجه ای از احساس تسلط فرد در مورد توانایی هایی برای انجام فعالیت های خاص می باشد و به اعتماد و اطمینان فرد نسبت به توانایی هایش در…

f48.ir

موضوع دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فعالیت های فوق برنامه در مدارس

همه چیز در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فعالیت های فوق برنامه در مدارس در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فعالیت های فوق برنامه در مدارس جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فعالیت های فوق برنامه در مدارس

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): مبانی نظری و پیشینه تحقیق,فعالیت های فوق برنامه در مدارس,پیشینه تحقیق

فایل های مرتبط با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فعالیت های فوق برنامه در مدارس

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فعالیت های فوق برنامه در مدارس

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فعالیت های فوق برنامه در مدارس

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فعالیت های فوق برنامه در مدارس
خصوصیات محصول:
منابع فارسی و انگلیسی دارد.ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.رفرنس دهی استاندارد دارد.کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیقگارانتی بازگشت وجه دارد.فرمت : doc
تعداد صفحات : ۱۹
بخشی از متن :
فعالیت های فوق برنامه
تعریف فعالیت های فوق برنامه
با بررسی منابع مختلف مشخص می شود صاحب نظران دیدگاه های مختلفی را درباره مفهوم فعالیت های فوق برنامه…

f48.ir

موضوع دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سازگاری اجتماعی

همه چیز در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سازگاری اجتماعی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سازگاری اجتماعی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سازگاری اجتماعی

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): مبانی نظری و پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی,سازگاری اجتماعی,مبانی نظری سازگاری اجتماعی

فایل های مرتبط با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سازگاری اجتماعی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سازگاری اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سازگاری اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سازگاری اجتماعی
خصوصیات محصول:

منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
گارانتی بازگشت وجه دارد.

فرمت : doc
تعداد صفحات : ۴۴
بخشی از متن :
سازگاري اجتماعي[۱]
تعریف سازگاری
واژه «سازگاری» در لغت نامه دهخدا به معنای موافقت در كار، حسن سلوك، و… به كار رفته است. مفهوم سازگاری از واژه انطباق در…

f48.ir