جزوه روش های انتگرال گیری

همه چیز در مورد جزوه روش های انتگرال گیری در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل جزوه روش های انتگرال گیری جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: جزوه روش های انتگرال گیری

دسته بندی: ریاضی

تگ (نشان): انتگرال گیری,جزوه انتگرال گیری

فایل های مرتبط با موضوع جزوه روش های انتگرال گیری

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

f48.ir

حل مسائل معادلات دیفرانسیل معمولی – بر اساس کتاب دکتر جمال صفار اردبیلی – پیام نور

همه چیز در مورد حل مسائل معادلات دیفرانسیل معمولی – بر اساس کتاب دکتر جمال صفار اردبیلی – پیام نور در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل حل مسائل معادلات دیفرانسیل معمولی – بر اساس کتاب دکتر جمال صفار اردبیلی – پیام نور جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: حل مسائل معادلات دیفرانسیل معمولی – بر اساس کتاب دکتر جمال صفار اردبیلی – پیام نور

دسته بندی: ریاضی

تگ (نشان): حل معادلات دیفرانسیل معمولی,حل المسائل دیفرانسیل معمولی,جمال صفاراردبیلی,معادله دیفرانسیل مرتبه اول,دیفرانسیل به روش سریها,حل معادلات تبدیلات لاپلاس,دستگاه معادلات دیفرانسیل

فایل های مرتبط با موضوع حل مسائل معادلات دیفرانسیل معمولی – بر اساس کتاب دکتر جمال صفار اردبیلی – پیام نور

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

حل مسائل معادلات دیفرانسیل معمولی - بر اساس کتاب دکتر جمال صفار اردبیلی - پیام نور

حل مسائل معادلات دیفرانسیل معمولی – بر اساس کتاب دکتر جمال صفار اردبیلی – پیام نور

حل مسائل معادلات دیفرانسیل معمولی 
بر اساس کتاب دکتر جمال صفار اردبیلی
منبع رشته های ریاضی و مهندسی
شامل ۳۶۳ صفحه در قالب فایل pdf
 
 

فصل اول : معادله دیفرانسیل مرتبه اول
فصل دوم : معادله دیفرانسیل مرتبه دوم
فصل سوم : حل معادله دیفرانسیل به روش سریها
فصل چهارم : دستگاه معادلات دیفرانسیل
فصل پنجم تبدیلات لاپلاس

f48.ir

حل المسائل تمرین های فرد ریاضی مهندسی – ریاضی – pdf

همه چیز در مورد حل المسائل تمرین های فرد ریاضی مهندسی – ریاضی – pdf در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل حل المسائل تمرین های فرد ریاضی مهندسی – ریاضی – pdf جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: حل المسائل تمرین های فرد ریاضی مهندسی – ریاضی – pdf

دسته بندی: ریاضی

تگ (نشان): حل تمرین مسائل فردریاضی,حل تمرین مسائل فرد ریاضی,مسائل اشترم و لوویل,حل تمرین موج و پتانسیل دوبعدی,تبدیلات در حل معادلات,حل تمرین انتگرالهای فوریه,تمرینهای فرد ریاضی مهندسی

فایل های مرتبط با موضوع حل المسائل تمرین های فرد ریاضی مهندسی – ریاضی – pdf

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

حل المسائل تمرین های فرد ریاضی مهندسی - ریاضی - pdf

حل المسائل تمرین های فرد ریاضی مهندسی – ریاضی – pdf

حل المسائل تمرین های فرد ریاضی مهندسی
شامل ۱۲۶ صفحه در قالب فایل pdf
شامل دو بخش توابع مختلط و معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

اعداد و توابع مختلط
انتگرال مختلط
دنباله و سری های مختلط
نظریه حساب مانده ها
نگاشت های مختلط
مسائل اشترم لیوویل و انتگرال های فوریه
معادلات گرما و موج یک بعدی پتانسیل دو بعدی
تبدیلات در حل معادلات با مشتقات جزئی
معادلات گرما، موج و پتیانسل در ابعاد بالاتر

f48.ir

فیزیک پیش استاد کامیار

همه چیز در مورد فیزیک پیش استاد کامیار در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل فیزیک پیش استاد کامیار جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: فیزیک پیش استاد کامیار

دسته بندی: ریاضی

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع فیزیک پیش استاد کامیار

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

f48.ir

ریاضی جامع کنکور تجربی

همه چیز در مورد ریاضی جامع کنکور تجربی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل ریاضی جامع کنکور تجربی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: ریاضی جامع کنکور تجربی

دسته بندی: ریاضی

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع ریاضی جامع کنکور تجربی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

ریاضی جامع کنکور تجربی

ریاضی جامع کنکور تجربی

ریاضی جامع کنکور تجربی. حرف آخر .استاد منتظری

۹۸۰,۰۰۰ تومان نخرید   
فقط       35000 از سایت ما دانلود کنید…ا
لبته بدلیل حجم بالای فایل  لطفا از بسته ی نامحدود شبانه استفاده کنید
 

با خرید فیلم های آموزشی ریاضی جامع کنکور تجربی با هزینه کم با استفاده از محصولات موسسه حرف اخر به طور تضمینی قبولی در رشته ایده آل خود را تضمین کنید و صندلی خود را در دانشگاه مورد علاقه یتان برگزینید.

f48.ir

فول نمونه سوالات نهایی ریاضی،تجربی

همه چیز در مورد فول نمونه سوالات نهایی ریاضی،تجربی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل فول نمونه سوالات نهایی ریاضی،تجربی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: فول نمونه سوالات نهایی ریاضی،تجربی

دسته بندی: ریاضی

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع فول نمونه سوالات نهایی ریاضی،تجربی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

فول نمونه سوالات نهایی ریاضی،تجربی

فول نمونه سوالات نهایی ریاضی،تجربی

فول نمونه سوالات پیشرفته و طبقه بندی شده امتحانات نهایی رشته ریاضی و تجربی
از سال ۹۰تا ۹۵…

f48.ir

برنامه ریزی درسی

همه چیز در مورد برنامه ریزی درسی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل برنامه ریزی درسی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: برنامه ریزی درسی

دسته بندی: ریاضی

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع برنامه ریزی درسی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

‍ مدرس : استاد امیر مسعودی
موسسه: کنکور_آسان_است
مبحث: برنامه_ریزی به سبک مسعودی
قیمت ۱۰۰۰۰ تومان
 …

f48.ir

اختلالات يادگيري ويژه در درس رياضي .علل ضعف دانش آموزان در درس رياضي

همه چیز در مورد اختلالات يادگيري ويژه در درس رياضي .علل ضعف دانش آموزان در درس رياضي در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل اختلالات يادگيري ويژه در درس رياضي .علل ضعف دانش آموزان در درس رياضي جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: اختلالات يادگيري ويژه در درس رياضي .علل ضعف دانش آموزان در درس رياضي

دسته بندی: ریاضی

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع اختلالات يادگيري ويژه در درس رياضي .علل ضعف دانش آموزان در درس رياضي

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

اختلالات يادگيري ويژه در درس رياضي .علل ضعف دانش آموزان در درس رياضي

اختلالات يادگيري ويژه در درس رياضي .علل ضعف دانش آموزان در درس رياضي

چگونه توانستم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس اول راهنمائی را در درس ریاضی بهبود بخشم؟
فهرست
مقدمه ۱
توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله ۲
گرد آوري اطلاعات (شواهد ۱) ۳
اهمیت مطالعات و پیشینه تحقیق ۵
تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۵
انتخاب راه جدید به صورت موقت ۱۶
اجراي طرح ونظارت بر آن ۱۷
گرد آوري اطلاعات (شواهد ۲) ۱۹
اعتبارسنجی وارائه پیشنهادات ۲۰
منابع و مآخذ ۲۱
 
با توجه به اینکه در فرآیند آموزش و پرورش عملکرد تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخص هاي مهـم…

f48.ir

پاورپوینت کتاب محاسبات آماري با كامپيوتر

همه چیز در مورد پاورپوینت کتاب محاسبات آماري با كامپيوتر در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت کتاب محاسبات آماري با كامپيوتر جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت کتاب محاسبات آماري با كامپيوتر

دسته بندی: ریاضی

تگ (نشان): محاسبات آماري با كامپيوتر

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت کتاب محاسبات آماري با كامپيوتر

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پاورپوینت کتاب محاسبات آماري با كامپيوتر

پاورپوینت کتاب محاسبات آماري با كامپيوتر
دكتر حميدرضا نواب پور و افسانه يزداني و غلامرضا ايزدي
به تعداد ۲۴۰ اسلاید قابل ویرایش
 
اهداف كلي درس:
در اين درس استفاده از برنامه نويسي با نرم افزار آماري splus جهت تجزيه و تحليل داده ها در زمينه هاي مختلف آمار كاربردي نظير رگرسيون، آناليز واريانس، روشهاي چند متغيره گسسته و پيوسته و تهيه برنامه هاي پيش ساخته آماري ارائه مي شود.
 
فهرست مطالب
فصل اول ساختار داده ها
فصل دوم محاسبات ریاضی در…

f48.ir

پاورپوینت کتاب محاسبات آماري با كامپيوتر

همه چیز در مورد پاورپوینت کتاب محاسبات آماري با كامپيوتر در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت کتاب محاسبات آماري با كامپيوتر جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت کتاب محاسبات آماري با كامپيوتر

دسته بندی: ریاضی

تگ (نشان): محاسبات آماري با كامپيوتر

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت کتاب محاسبات آماري با كامپيوتر

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پاورپوینت کتاب محاسبات آماري با كامپيوتر

پاورپوینت کتاب محاسبات آماري با كامپيوتر
دكتر حميدرضا نواب پور و افسانه يزداني و غلامرضا ايزدي
به تعداد ۲۴۰ اسلاید قابل ویرایش
 
اهداف كلي درس:
در اين درس استفاده از برنامه نويسي با نرم افزار آماري splus جهت تجزيه و تحليل داده ها در زمينه هاي مختلف آمار كاربردي نظير رگرسيون، آناليز واريانس، روشهاي چند متغيره گسسته و پيوسته و تهيه برنامه هاي پيش ساخته آماري ارائه مي شود.
 
فهرست مطالب
فصل اول ساختار داده ها
فصل دوم محاسبات ریاضی در…

f48.ir