بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران…

همه چیز در مورد بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران…

دسته بندی: سایر رشته های هنر

تگ (نشان): بازنمایی چالش سنت و مدرنیته,فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران...

بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران…

چکیده
دستاوردهای فکری و تکنیکی تمدن غرب که تحت عنوان مدرنیته از آن یاد می­شود از حدود دویست سال پیش وارد جامعۀ سنتی ایران شد. این رویارویی از همان ابتدا تأثیراتی را بر کلیۀ نهادهای جامعه بر جای گذاشت و چالش­هایی ­را موجب شد که تا به امروز نیز هم­چنان ادامه دارد. اما به عقیدۀ صاحب­نظران، در یکی دو دهۀ اخیر با گسترش وسایل ارتباط جمعی و آشنایی هر چه بیشتر جوانان با مظاهر زندگی مدرن، تأثیرات مدرنیته بیش از همه در نهاد خانواده ظهور پیدا…

f48.ir

بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران (رزیتا شرف جهان ، بیتا فیاضی ، ندا رضوی پور )…

همه چیز در مورد بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران (رزیتا شرف جهان ، بیتا فیاضی ، ندا رضوی پور )… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران (رزیتا شرف جهان ، بیتا فیاضی ، ندا رضوی پور )… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران (رزیتا شرف جهان ، بیتا فیاضی ، ندا رضوی پور )…

دسته بندی: سایر رشته های هنر

تگ (نشان): بررسی رویکردهای نوین رسانه ای,اثار چهار تن از هنرمندان زن,معاصر ایران,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران (رزیتا شرف جهان ، بیتا فیاضی ، ندا رضوی پور )…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران  (رزیتا شرف جهان ، بیتا فیاضی ، ندا رضوی پور )...

بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران (رزیتا شرف جهان ، بیتا فیاضی ، ندا رضوی پور )…

  فهرست مطالب
عنوان صفحه
 فصل اول : کلیات طرح
۱-۱ بیان مسئله..۲
۱-۲ هدف های تحقیق ..۳
۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن..۳
۱-۴ سوالات و فرضیه های تحقیق …۳
– سوالات تحقیق …۳
– فرصیه های تحقیق …۴
۱-۵ مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………۴
۱-۶ واژه های کلیدی ………………………………………………………………………………۵
۱-۷ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………۵
۱-۸ محدودیت ها و مشکلات تحقیق…

f48.ir

بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات نمایشی…..

همه چیز در مورد بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات نمایشی….. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات نمایشی….. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات نمایشی…..

دسته بندی: سایر رشته های هنر

تگ (نشان): بازتاب تغییرات اجتماعی,ادبیات نمایشی,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات نمایشی…..

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات نمایشی.....

بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات نمایشی…..

فهرست مطالب
 پيشگفتار .. ۱
مقدمه …۳
 فصل اول: کلیات پژوهش ..۵
۱-۱ بیان مسئله …۶
۱-۲ پیشینه ی پژوهش ….۷
۱-۳ اهداف پژوهش .۷
۱-۴ فرضیه …۷
۱-۵ سوالات کلیدی پژوهش … ۷
۱-۶ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… ۸
 
فصل دوم: چهارچوب نظری ……………………………………………………………………………………… ۹
۲-۱ تعاریف …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۱-۱ تعریف جامعه…

f48.ir

تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی…

همه چیز در مورد تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی…

دسته بندی: سایر رشته های هنر

تگ (نشان): تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی,زیورآلات آبگینه معاصر ایران,بازارهای جهانی,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی...

تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی…

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
 مقدمه.. ۱
 فصل اول: کلیات پژوهش..۴
۱-۱ بیان مسئله، ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع…۵
۱-۲ سئوالات پژوهش..۵
۱-۳ فرضیه‌های پژوهش.. ۶
۱-۴ اهداف پژوهش…………………………….. ۷
۱-۵ پیشینه پژوهش……………………………. ۷
۱-۶ روش و فنون اجرایی پژوهش………………….. ۱۲
۱-۷ معرفی جامعه آماری و نمونه‌ها………………. ۱۳
۱-۸ محدودیت‌های پژوهش………………………… ۱۴
 
فصل دوم: تاریخچه شیشه‌گری و بررسی ساز و کار معاصر اقتصاد جهانی…

f48.ir

بررسی و خوانش نقشمایه های آثار بر جای مانده از هزاره سوم حوزه هلیل رود با تکیه بر باورهای افسانه ای منطقه…

همه چیز در مورد بررسی و خوانش نقشمایه های آثار بر جای مانده از هزاره سوم حوزه هلیل رود با تکیه بر باورهای افسانه ای منطقه… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی و خوانش نقشمایه های آثار بر جای مانده از هزاره سوم حوزه هلیل رود با تکیه بر باورهای افسانه ای منطقه… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی و خوانش نقشمایه های آثار بر جای مانده از هزاره سوم حوزه هلیل رود با تکیه بر باورهای افسانه ای منطقه…

دسته بندی: سایر رشته های هنر

تگ (نشان): بررسی و خوانش نقشمایه های آثار,هزاره سوم حوزه هلیل رود,باورهای افسانه ای منطقه,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بررسی و خوانش نقشمایه های آثار بر جای مانده از هزاره سوم حوزه هلیل رود با تکیه بر باورهای افسانه ای منطقه…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی و خوانش نقشمایه های آثار بر جای مانده از هزاره سوم حوزه هلیل رود با تکیه بر باورهای افسانه ای منطقه...

بررسی و خوانش نقشمایه های آثار بر جای مانده از هزاره سوم حوزه هلیل رود با تکیه بر باورهای افسانه ای منطقه…

چکیده
از آن­جا که زمان زیادی از کشف تمدن نویافته­ی هلیل­رود(جیرفت) نمی­گذرد، پژوهش­های بنیادین و همه جانبه­ی زیادی در این باب صورت نگرفته است. مسأله­ی تحقیق بر روی افسانه­ها و باورهای اساطیری منطقه تازگی دارد. و به تبع آن، ریشه­یابی نقش­مایه­های روی آثار یافت شده از این حوزه در باورها و آیین­ها و افسانه­های بومی، موضوعی است که تاکنون مورد پژوهش قرار نگرفته است.
هدف از تحقیق در این زمینه، علاوه بر کشف ارتباط بین دو…

f48.ir

تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی….

همه چیز در مورد تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی….

دسته بندی: سایر رشته های هنر

تگ (نشان): محتوای برنامه های تبلیغاتی,برنامه های راهنمایی,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی....

تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصلاول کلیات پژوهش۱
۱ – 1- مقدمه۲
۱ – 2- بیان مسئله۳
۱ – 3- ضرورت واهمیت پژوهش۷
۱ – 4 – اهداف پژوهش۹
۱ –5 – سوال های پژوهش۹
۱ –6 –تعاریف متغیرهای پژوهش۱۰
۱-۶-۱ تعاریف مفهومی۱۰
۱-۶-۲ – تعاریف عملیاتی۱۰
فصل دوم ادبیات نظری وپیشینه پژوهش۱۱
۲ -۱- مقدمه۱۲
۲ – 2 – اهمیت رسانه۱۳
۲ – 3- آموزش دررسانه۱۴
۲ – 4- تلویزیون ونقش آ ن درافکارعمومی۱۵
۲ – 5 – پلیس وامنیت۱۶
۲ -۶- بخش اول،ادبیات نظری پژوهش۱۷
۲-۶-۱- نظریه‌های…

f48.ir

بررسی بسته بندی های سلولزی ژاپن طی سه دهه اخیر پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری…

همه چیز در مورد بررسی بسته بندی های سلولزی ژاپن طی سه دهه اخیر پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی بسته بندی های سلولزی ژاپن طی سه دهه اخیر پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی بسته بندی های سلولزی ژاپن طی سه دهه اخیر پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری…

دسته بندی: سایر رشته های هنر

تگ (نشان): بررسی بسته بندی های سلولزی,ژاپن طی سه دهه اخیر پایان نامه,دریافت درجه کارشناسی ارشد,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بررسی بسته بندی های سلولزی ژاپن طی سه دهه اخیر پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی بسته بندی های سلولزی ژاپن طی سه دهه اخیر پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری...

بررسی بسته بندی های سلولزی ژاپن طی سه دهه اخیر پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری…

  چکیده
این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است و جمع آوری اطلاعات در آن به شیوه کتابخانه ای و میدانی می باشد، با هدف بررسی طراحی بسته بندی های سلولزی ژاپن، طی سه دهه اخیر صورت گرفته است. اولین بسته بندی ها دردنیا از موادی که طبیعت در اختیار بشر قرار داده بود تشکیل می شده؛ پوست حیوانات و میوه ها، تنه درختان، انواع سبد ها و طناب ها جهت حمل کالا از این جمله اند. در این میان بسته بندی سلولزی سنتی ژاپن حقیقتاً یک هنر است، هنری که…

f48.ir

بررسی نقش مایه های تصویری در مجموعه بناهای گنجعلیخان کرمان….

همه چیز در مورد بررسی نقش مایه های تصویری در مجموعه بناهای گنجعلیخان کرمان…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی نقش مایه های تصویری در مجموعه بناهای گنجعلیخان کرمان…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی نقش مایه های تصویری در مجموعه بناهای گنجعلیخان کرمان….

دسته بندی: سایر رشته های هنر

تگ (نشان): بررسی نقش مایه های تصویری,مجموعه بناهای گنجعلیخان کرمان,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع بررسی نقش مایه های تصویری در مجموعه بناهای گنجعلیخان کرمان….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی نقش مایه های تصویری در مجموعه بناهای گنجعلیخان کرمان....

بررسی نقش مایه های تصویری در مجموعه بناهای گنجعلیخان کرمان….

فهرست مطالب
  فصل اول۲
فهرست مطالب
فصل اول۲
۱ـ۱ـ بیان مسئلهپژوهش۲
۱-۲- هدف های پژوهش۳
۱-۳- اهمیت موضوع پژوهش وانگیزش انتخاب آن۳
۱-۴- سوالات و فرضیه های پژوهش۴
۱-۴-۱- سوالات پژوهش۴
۱-۴-۲- فرضیات پژوهش۴
۱-۵- حدود و چهار چوب نظري پژوهش۵
۱-۶- تعاريف عملياتي متغيرهاواصطلاحات كليدي۵
۱-۷- روش تحقیق۵
۱-۸- قلمرو تحقیق۵
۱-۹- جامعه و حجم نمونه۶
۱-۱۰- محدودیت ها و مشکلات تحقیق۶
فصل دوم۷
۲-۱- بنا ها و کاربرد آن ها۷
۲-۱-۱- مسجد۸
۲-۱-۲- مدرسه۱۱
۲-۱-۳- حمام۱۳
۲-۱-۴- بازار، میدان۱۴
۲-۱-۵-…

f48.ir

بيان مؤلفه های زيبايی شناسی هنر الياف در هنرهای تجسمی ۳۰ سال اخير ايران …

همه چیز در مورد بيان مؤلفه های زيبايی شناسی هنر الياف در هنرهای تجسمی ۳۰ سال اخير ايران … در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بيان مؤلفه های زيبايی شناسی هنر الياف در هنرهای تجسمی ۳۰ سال اخير ايران … جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بيان مؤلفه های زيبايی شناسی هنر الياف در هنرهای تجسمی ۳۰ سال اخير ايران …

دسته بندی: سایر رشته های هنر

تگ (نشان): بيان مؤلفه های زيبايی شناسی,هنر الياف در هنرهای تجسمی,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع بيان مؤلفه های زيبايی شناسی هنر الياف در هنرهای تجسمی ۳۰ سال اخير ايران …

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بيان مؤلفه های زيبايی شناسی هنر الياف در هنرهای تجسمی 30 سال اخير ايران  ...

بيان مؤلفه های زيبايی شناسی هنر الياف در هنرهای تجسمی ۳۰ سال اخير ايران …

فهرست مطالب:
 فصل ۱: کلیات پژوهش
کلیات تحقیق:۲
۱ـ۱ بیان مسئله، ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع:۲
۱-۲پرسش های پژوهش:۴
۱-۳ فرضیه‌های پژوهش:۵
۱-۴ مروری برادبیات نظری و پیشینه‌ی تحقیق:۵
۱-۵ اهداف و ارزش نظری پژوهش :۹
۱ -۶ روش تحقیق و معرفی جامعه آماری۱۰
۱-۷ محدودیت های پژوهش:۱۲
پی‌نوشت:۱۲
فصل ۲: مبانی ومباحث نظری وداده های اولیه پژوهش
تاریخچه الیاف:۱۶
۱ هنرالياف درايران۱۶
۲-۱ پیش ازاسلام (ازابتداتادوره ساسانی):۱۶
۲-۲ دوره اسلامی:۲۵
۲-۲-۱ اول هجری تا دوره…

f48.ir

طراحی ۱۲ پوستر با مضامین اجتماعی بر اساس بیان عکاسی سوررئالیسم…

همه چیز در مورد طراحی ۱۲ پوستر با مضامین اجتماعی بر اساس بیان عکاسی سوررئالیسم… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل طراحی ۱۲ پوستر با مضامین اجتماعی بر اساس بیان عکاسی سوررئالیسم… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: طراحی ۱۲ پوستر با مضامین اجتماعی بر اساس بیان عکاسی سوررئالیسم…

دسته بندی: سایر رشته های هنر

تگ (نشان): طراحی ۱۲ پوستر با مضامین,اجتماعی بر اساس بیان,عکاسی سوررئالیسم,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع طراحی ۱۲ پوستر با مضامین اجتماعی بر اساس بیان عکاسی سوررئالیسم…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

طراحی 12 پوستر با مضامین اجتماعی بر اساس بیان عکاسی سوررئالیسم...

طراحی ۱۲ پوستر با مضامین اجتماعی بر اساس بیان عکاسی سوررئالیسم…

چکیده
 رساله حاضر، پژوهشی پیرامون شناخت سوررئالیسم، نه به عنوان یک سبک هنری، بلکه به لحاظ اندیشه و دیدگاه فلسفی، هنری و ورود این اندیشه به حوزه‌ی عکاسی و کاربرد سوررئالیستی آن در گرافیک معاصر می‌باشد.
به همین خاطر بخش عمده‌ای از رساله‌ به بررسی و تبیین فلسفه‌ی اغراق و نقش آن در عکاسی و کاربرد آن در گرافیک اختصاص یافته است.
از این جنبش هنری، همواره به عنوان یکی از پر مخاطب‌ترین سبک‌های هنری یاد می‌شود. لذا بررسی دقیق…

f48.ir