بایگانی دسته: سایر رشته های هنر

بازنمایی انگاره‌های هویتی در فیلم‌های بهمن قبادی …

همه چیز در مورد بازنمایی انگاره‌های هویتی در فیلم‌های بهمن قبادی … در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بازنمایی انگاره‌های هویتی در فیلم‌های بهمن قبادی … جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بازنمایی انگاره‌های هویتی در فیلم‌های بهمن قبادی …

دسته بندی: سایر رشته های هنر

تگ (نشان): بازنمایی انگاره‌های هویتی,فیلم‌های بهمن قبادی,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بازنمایی انگاره‌های هویتی در فیلم‌های بهمن قبادی …

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بازنمایی انگاره‌های هویتی در فیلم‌های بهمن قبادی ...

بازنمایی انگاره‌های هویتی در فیلم‌های بهمن قبادی …

 چکیده:
در این تحقیق سعی شده با استفاده از روش نشانه شناسی به بررسی سکانس به سکانس چهار فیلم مورد نظر به نام‌های (زمانی برای مستی اسب ها ،آوازهای سرزمین مادری ،نیمه ماه (نیوی مانگ)،لاک پشت ها هم پرواز می کنند ) از بهمن قبادی برای دستیابی به هدف اصلی تحقیق که همان بازنمایی انگره‌های هویتی در فیلم‌های ایشون می باشد پرداخته شده است.
در این تحقیق با دیدن سکانس به سکانس فیلم ها اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردیده است .در واقع واحد تحلیل در…

f48.ir

بررسی نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم سینمایی…

همه چیز در مورد بررسی نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم سینمایی… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم سینمایی… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم سینمایی…

دسته بندی: سایر رشته های هنر

تگ (نشان): بررسی نقش تایپوگرافی,عنوان بندی فیلم سینمایی,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع بررسی نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم سینمایی…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم سینمایی...

بررسی نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم سینمایی…

چکیده
بسیاری از فیلم های سینمایی در سراسر جهان با موضوعاتی مشابه ساخته شده اند. آنچه که این آثار را از هم متمایز می کند، تفاوت نگاه کارگردانان نسبت به ساخت فیلم و به تصویر کشیدن موضوع مورد نظر است. یک فیلم سینمایی از قسمت های متعددی تشکیل شده است و برای تولید آن تخصص های مختلفی بکار گرفته می شود. یکی از بخش های فیلم، عنوان بندی آن است. تمامی تیتراژها، حاوی اسامی عوامل و دست اندرکاران فیلم هستند، اما عنوان بندی نیز با نگاه متفاوت طراح می…

f48.ir

بررسی نقش مایه های هندسی در نشانه های انتزاعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران…

همه چیز در مورد بررسی نقش مایه های هندسی در نشانه های انتزاعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی نقش مایه های هندسی در نشانه های انتزاعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی نقش مایه های هندسی در نشانه های انتزاعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران…

دسته بندی: سایر رشته های هنر

تگ (نشان): بررسی نقش مایه های هندسی,نشانه های انتزاعی دهه ۷۰ و ۸۰,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بررسی نقش مایه های هندسی در نشانه های انتزاعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی نقش مایه های هندسی در نشانه های انتزاعی دهه 70 و 80 ایران...

بررسی نقش مایه های هندسی در نشانه های انتزاعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران…

فهرست مطالب
مقدمه ..۱
فصل اول: کلیات
۱-۱تعریف، بیان ضرورت و اهمیت مسئله­ی پژوهشی …۳
۱-۲ پرسش­های پژوهش ..۵
۱-۳ فرضیه­های پژوهش ..۵
۱-۴ اهداف و ارزش نظری پژوهش …۵
۱-۵ سابقه، پیشینه و ادبیات نظری پژوهش .. ۶
۱-۶ روش و فنون اجرایی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۱-۶-۱ روش …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۱-۶-۲ ابزار…

f48.ir

تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم "یه حبه قند"…

همه چیز در مورد تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم "یه حبه قند"… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم "یه حبه قند"… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم "یه حبه قند"…

دسته بندی: سایر رشته های هنر

تگ (نشان): تحلیل گفتمان انتقادی,فیلم "یه حبه قند",word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم "یه حبه قند"…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم "یه حبه قند"...

تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم "یه حبه قند"…

  فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول- کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲-بیان مسئله ۳
۱-۳-اهمیت پژوهش ۴
۱-۴-هدف­های پژوهش ۴
۱-۵-پرسش­های پژوهش ۴
۱-۶-فرضیه­های پژوهش ۵
۱-۷-محدودیت­های پژوهش ۵
۱-۸-معرفی اصطلاحات بنیادی ۵
 فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱-مقدمه ۱۰
۲-۲-مبانی نظری پژوهش ۱۰
۲-۲-۱-تحلیل گفتمان/ انتقادی ۱۰
۲-۲-۲-رویکردهای تحلیل گفتمان انتقادی ۱۲
۲-۲-۲-۱-رویکرد میشل فوکو ۱۴
۲-۲-۲-۲-رویکرد ورث­وداک ۱۹
۲-۲-۲-۳-رویکرد توون­دایک ۲۲
۲-۲-۲-۴-رویکرد نورمن فرکلاف…

f48.ir

بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران…

همه چیز در مورد بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران…

دسته بندی: سایر رشته های هنر

تگ (نشان): بازنمایی چالش سنت و مدرنیته,فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران...

بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران…

چکیده
دستاوردهای فکری و تکنیکی تمدن غرب که تحت عنوان مدرنیته از آن یاد می­شود از حدود دویست سال پیش وارد جامعۀ سنتی ایران شد. این رویارویی از همان ابتدا تأثیراتی را بر کلیۀ نهادهای جامعه بر جای گذاشت و چالش­هایی ­را موجب شد که تا به امروز نیز هم­چنان ادامه دارد. اما به عقیدۀ صاحب­نظران، در یکی دو دهۀ اخیر با گسترش وسایل ارتباط جمعی و آشنایی هر چه بیشتر جوانان با مظاهر زندگی مدرن، تأثیرات مدرنیته بیش از همه در نهاد خانواده ظهور پیدا…

f48.ir

بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران (رزیتا شرف جهان ، بیتا فیاضی ، ندا رضوی پور )…

همه چیز در مورد بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران (رزیتا شرف جهان ، بیتا فیاضی ، ندا رضوی پور )… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران (رزیتا شرف جهان ، بیتا فیاضی ، ندا رضوی پور )… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران (رزیتا شرف جهان ، بیتا فیاضی ، ندا رضوی پور )…

دسته بندی: سایر رشته های هنر

تگ (نشان): بررسی رویکردهای نوین رسانه ای,اثار چهار تن از هنرمندان زن,معاصر ایران,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران (رزیتا شرف جهان ، بیتا فیاضی ، ندا رضوی پور )…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران  (رزیتا شرف جهان ، بیتا فیاضی ، ندا رضوی پور )...

بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران (رزیتا شرف جهان ، بیتا فیاضی ، ندا رضوی پور )…

  فهرست مطالب
عنوان صفحه
 فصل اول : کلیات طرح
۱-۱ بیان مسئله..۲
۱-۲ هدف های تحقیق ..۳
۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن..۳
۱-۴ سوالات و فرضیه های تحقیق …۳
– سوالات تحقیق …۳
– فرصیه های تحقیق …۴
۱-۵ مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………۴
۱-۶ واژه های کلیدی ………………………………………………………………………………۵
۱-۷ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………۵
۱-۸ محدودیت ها و مشکلات تحقیق…

f48.ir

بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات نمایشی…..

همه چیز در مورد بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات نمایشی….. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات نمایشی….. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات نمایشی…..

دسته بندی: سایر رشته های هنر

تگ (نشان): بازتاب تغییرات اجتماعی,ادبیات نمایشی,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات نمایشی…..

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات نمایشی.....

بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات نمایشی…..

فهرست مطالب
 پيشگفتار .. ۱
مقدمه …۳
 فصل اول: کلیات پژوهش ..۵
۱-۱ بیان مسئله …۶
۱-۲ پیشینه ی پژوهش ….۷
۱-۳ اهداف پژوهش .۷
۱-۴ فرضیه …۷
۱-۵ سوالات کلیدی پژوهش … ۷
۱-۶ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… ۸
 
فصل دوم: چهارچوب نظری ……………………………………………………………………………………… ۹
۲-۱ تعاریف …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۱-۱ تعریف جامعه…

f48.ir

تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی…

همه چیز در مورد تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی…

دسته بندی: سایر رشته های هنر

تگ (نشان): تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی,زیورآلات آبگینه معاصر ایران,بازارهای جهانی,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی...

تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی…

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
 مقدمه.. ۱
 فصل اول: کلیات پژوهش..۴
۱-۱ بیان مسئله، ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع…۵
۱-۲ سئوالات پژوهش..۵
۱-۳ فرضیه‌های پژوهش.. ۶
۱-۴ اهداف پژوهش…………………………….. ۷
۱-۵ پیشینه پژوهش……………………………. ۷
۱-۶ روش و فنون اجرایی پژوهش………………….. ۱۲
۱-۷ معرفی جامعه آماری و نمونه‌ها………………. ۱۳
۱-۸ محدودیت‌های پژوهش………………………… ۱۴
 
فصل دوم: تاریخچه شیشه‌گری و بررسی ساز و کار معاصر اقتصاد جهانی…

f48.ir

بيان مؤلفه های زيبايی شناسی هنر الياف در هنرهای تجسمی ۳۰ سال اخير ايران …

همه چیز در مورد بيان مؤلفه های زيبايی شناسی هنر الياف در هنرهای تجسمی ۳۰ سال اخير ايران … در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بيان مؤلفه های زيبايی شناسی هنر الياف در هنرهای تجسمی ۳۰ سال اخير ايران … جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بيان مؤلفه های زيبايی شناسی هنر الياف در هنرهای تجسمی ۳۰ سال اخير ايران …

دسته بندی: سایر رشته های هنر

تگ (نشان): بيان مؤلفه های زيبايی شناسی,هنر الياف در هنرهای تجسمی,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع بيان مؤلفه های زيبايی شناسی هنر الياف در هنرهای تجسمی ۳۰ سال اخير ايران …

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بيان مؤلفه های زيبايی شناسی هنر الياف در هنرهای تجسمی 30 سال اخير ايران  ...

بيان مؤلفه های زيبايی شناسی هنر الياف در هنرهای تجسمی ۳۰ سال اخير ايران …

فهرست مطالب:
 فصل ۱: کلیات پژوهش
کلیات تحقیق:۲
۱ـ۱ بیان مسئله، ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع:۲
۱-۲پرسش های پژوهش:۴
۱-۳ فرضیه‌های پژوهش:۵
۱-۴ مروری برادبیات نظری و پیشینه‌ی تحقیق:۵
۱-۵ اهداف و ارزش نظری پژوهش :۹
۱ -۶ روش تحقیق و معرفی جامعه آماری۱۰
۱-۷ محدودیت های پژوهش:۱۲
پی‌نوشت:۱۲
فصل ۲: مبانی ومباحث نظری وداده های اولیه پژوهش
تاریخچه الیاف:۱۶
۱ هنرالياف درايران۱۶
۲-۱ پیش ازاسلام (ازابتداتادوره ساسانی):۱۶
۲-۲ دوره اسلامی:۲۵
۲-۲-۱ اول هجری تا دوره…

f48.ir

طراحی ۱۲ پوستر با مضامین اجتماعی بر اساس بیان عکاسی سوررئالیسم…

همه چیز در مورد طراحی ۱۲ پوستر با مضامین اجتماعی بر اساس بیان عکاسی سوررئالیسم… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل طراحی ۱۲ پوستر با مضامین اجتماعی بر اساس بیان عکاسی سوررئالیسم… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: طراحی ۱۲ پوستر با مضامین اجتماعی بر اساس بیان عکاسی سوررئالیسم…

دسته بندی: سایر رشته های هنر

تگ (نشان): طراحی ۱۲ پوستر با مضامین,اجتماعی بر اساس بیان,عکاسی سوررئالیسم,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع طراحی ۱۲ پوستر با مضامین اجتماعی بر اساس بیان عکاسی سوررئالیسم…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

طراحی 12 پوستر با مضامین اجتماعی بر اساس بیان عکاسی سوررئالیسم...

طراحی ۱۲ پوستر با مضامین اجتماعی بر اساس بیان عکاسی سوررئالیسم…

چکیده
 رساله حاضر، پژوهشی پیرامون شناخت سوررئالیسم، نه به عنوان یک سبک هنری، بلکه به لحاظ اندیشه و دیدگاه فلسفی، هنری و ورود این اندیشه به حوزه‌ی عکاسی و کاربرد سوررئالیستی آن در گرافیک معاصر می‌باشد.
به همین خاطر بخش عمده‌ای از رساله‌ به بررسی و تبیین فلسفه‌ی اغراق و نقش آن در عکاسی و کاربرد آن در گرافیک اختصاص یافته است.
از این جنبش هنری، همواره به عنوان یکی از پر مخاطب‌ترین سبک‌های هنری یاد می‌شود. لذا بررسی دقیق…

f48.ir