بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار…

همه چیز در مورد بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار…

دسته بندی: سایر رشته های هنر

تگ (نشان): بازتاب مذهب در هنرها,عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار...

بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار…

 
چکیده
هنر دینی با قرن­ها سابقه در ایران در دوره قاجار جای خویش را به هنر مذهبی می­دهد؛ این تغییر بزرگ نه چون همیشه در هنر رسمی و درباری که در هنر عامیانه تجسد می­یابد. تغییر بستر اجتماعی هنر، برخاسته از روح ملتهب دوره­ی قاجار است. ایران قاجاریه، نسبت به ادوار پیش از خود، ایران دیگری بود؛ پر از اشتیاق مردم برای دست­یابی به آزادی، برابری، عدالت و غیره. این اشتیاق در زیر پوست اجتماع، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و هنر رسوخ کرد؛ تا قشر…

f48.ir

بررسی قابلیت‌های تصویری نوشتار فارسی در خط‌نقاشی…

همه چیز در مورد بررسی قابلیت‌های تصویری نوشتار فارسی در خط‌نقاشی… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی قابلیت‌های تصویری نوشتار فارسی در خط‌نقاشی… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی قابلیت‌های تصویری نوشتار فارسی در خط‌نقاشی…

دسته بندی: سایر رشته های هنر

تگ (نشان): بررسی قابلیت‌های تصویری,نوشتار فارسی در خط‌نقاشی,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بررسی قابلیت‌های تصویری نوشتار فارسی در خط‌نقاشی…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی قابلیت‌های تصویری نوشتار فارسی در خط‌نقاشی...

بررسی قابلیت‌های تصویری نوشتار فارسی در خط‌نقاشی…

  چکیده
این پژوهش که به روش تحلیلی-تاریخی انجام گرفته و جمع‌آوری اطلاعات در آن به شیوه‌های کتابخانه‌ای و میدانی بوده است، با هدف بررسی قابلیت‌های تصویری نوشتار فارسی در خط-نقاشی صورت پذیرفته و در آن سعی شده تا با بررسی روند شکل‌گیری شیوه خط-نقاشی، به گستره فعالیت‌های نوشتار، اعم از بار معنایی و کاربردهای تصویری، پرداخته شود. اسلوب خطاطانه و حضور نوشتار فارسی در هنر معاصر ایران به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های تاریخی و…

f48.ir

ترجمۀ کتاب نقاشی قشنگی برای من بکش..

همه چیز در مورد ترجمۀ کتاب نقاشی قشنگی برای من بکش.. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل ترجمۀ کتاب نقاشی قشنگی برای من بکش.. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: ترجمۀ کتاب نقاشی قشنگی برای من بکش..

دسته بندی: سایر رشته های هنر

تگ (نشان): ترجمۀ کتاب نقاشی,نقاشی قشنگی برای من بکش,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع ترجمۀ کتاب نقاشی قشنگی برای من بکش..

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

ترجمۀ کتاب نقاشی قشنگی برای من بکش..

ترجمۀ کتاب نقاشی قشنگی برای من بکش..

فهرست مطالب صفحه
 مقدمه۱۲
فصل اول : زمانی که نقاشی کودکانه به بحثی علمی تبدیل می شود ۲۱
فصل دوم : تاریخچۀ مطالعات بر نقاشی کودکان ۲۵
۱٫ پیشگامان : ریچی ، سولی ، روما ۲۶
۲٫ از مطالعات پیشگامان چه نتیجه ای می توان گرفت ؟ ۳۵
فصل سوم : نظریۀ لوکه ۳۸
۱٫ الگوی درونی ۳۹
۲٫ چهار مرحلۀ واقع گرایی ۴۲
فصل چهارم : در نطفه خفه کردن عقیدۀ کاذب ۵۷
فصل پنجم : غلبه بر فضا ۶۱
۱٫ مفهوم پیاژه از فضا ۶۱
۲٫ مفهوم فضا در تکامل نقاشی ۷۶
۳٫ هم سطح سازی یا شبه هم سطح سازی ۸۳
۴٫ شفاف سازی…

f48.ir

تحلیلی بر تصويرسازي کتاب قابوسنامه و جایگاه آن در هنردوران اولیه اسلامی…

همه چیز در مورد تحلیلی بر تصويرسازي کتاب قابوسنامه و جایگاه آن در هنردوران اولیه اسلامی… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل تحلیلی بر تصويرسازي کتاب قابوسنامه و جایگاه آن در هنردوران اولیه اسلامی… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: تحلیلی بر تصويرسازي کتاب قابوسنامه و جایگاه آن در هنردوران اولیه اسلامی…

دسته بندی: سایر رشته های هنر

تگ (نشان): تحلیلی بر تصويرسازي,کتاب قابوسنامه و جایگاه آن,هنردوران اولیه اسلامی,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع تحلیلی بر تصويرسازي کتاب قابوسنامه و جایگاه آن در هنردوران اولیه اسلامی…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

تحلیلی بر تصويرسازي کتاب قابوسنامه و جایگاه آن در هنردوران اولیه اسلامی...

تحلیلی بر تصويرسازي کتاب قابوسنامه و جایگاه آن در هنردوران اولیه اسلامی…

چکیده
نسخه تصویری قابوسنامه به عنوان یکی از نسخ با ارزش در هنر تصویرسازی دوران اسلامی ایران، در بطن خود تصاویری را شامل می شود که در کنار متن دستنویس آن، راهنمای خوبی برای درک مخاطب از پیام متن می باشد. این تصاویر دارای ویژگی پیام رسانی و روایت گری بالایی هستندکه از این لحاظ پیش از آن که جزء هنر نگارگری محسوب شوند نمونه ای مشخص از تصویرسازی در نظر گرفته می شوند چرا که با ویژگی های خاصشان در زمینه پویانمایی، می توانند در جرگه آثار ناب در هنر…

f48.ir