بایگانی دسته: سایر رشته های پزشکی

Oral and Maxillofacial Surgery: 3-Volume

همه چیز در مورد Oral and Maxillofacial Surgery: 3-Volume در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل Oral and Maxillofacial Surgery: 3-Volume جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: Oral and Maxillofacial Surgery: 3-Volume

دسته بندی: سایر رشته های پزشکی

تگ (نشان): Oral Surgery,2017,Saunders

فایل های مرتبط با موضوع Oral and Maxillofacial Surgery: 3-Volume

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

Oral and Maxillofacial Surgery: 3-Volume

Oral and Maxillofacial Surgery: 3-Volume

Title: Oral and Maxillofacial Surgery: 3-Volume Set, 3e  | Author(s): Raymond J. Fonseca DMD | Publisher: Saunders | Year: 2017 | Edition: 3 | Language: English | Pages : 2720 | ISBN: 0323414990, 9780323414999 | Size: 193 MB | Extension: pdf
 

This trusted, three-volume resource covers the full scope of oral and maxillofacial surgery with up-to-date, evidence-based coverage of surgical procedures performed today.

NEW! Full color design provides a more vivid depiction of pathologies, concepts, and procedures.
NEW! Expert Consult website includes all of the chapters from the print text plus classic online-only chapters and an expanded image collection, references linked to PubMed, and periodic content updates.
NEW! Thoroughly revised and reorganized…

f48.ir

کتاب Applied Spatial Statistics for Public Health Data

همه چیز در مورد کتاب Applied Spatial Statistics for Public Health Data در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل کتاب Applied Spatial Statistics for Public Health Data جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: کتاب Applied Spatial Statistics for Public Health Data

دسته بندی: سایر رشته های پزشکی

تگ (نشان): Applied Spatial Statistics,Public Health Data

فایل های مرتبط با موضوع کتاب Applied Spatial Statistics for Public Health Data

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

کتاب Applied Spatial Statistics for Public Health Data

کتاب Applied Spatial Statistics for Public Health Data
به تعداد ۵۱۸ صفحه pdf
 
LANCE A. WALLEREmory UniversityDepartment of BiostatisticsAtlanta, GeorgiaCAROL A. GOTWAYNational Center for Environmental HealthCenters for Disease Control and PreventionAtlanta, GeorgiaA
 
Statistics, too, have supplied us with a new and powerfulmeans of testing medical truth. . . .Dr. Benjamin BabbintonPresident of the London Epidemiological Society, 1850Lancet, Volume 2, p. 641Dedicated with love toDr. Alisha A. WallerAllyn, Matthew, and Adrian WallerDr. Clement A. and Mrs. Patricia L. Gotway
 
ContentsPreface xvAcknowledgments xvii1 Introduction 11.1 Why Spatial Data in Public Health? 11.2 Why Statistical Methods for Spatial Data? 21.3 Intersection of Three Fields of…

f48.ir

پایان نامه با عنوان تاثیر دماهای متفاوت نگهداری برروی ترکیبات موثر در رايحة پنیر UF ایرانی

همه چیز در مورد پایان نامه با عنوان تاثیر دماهای متفاوت نگهداری برروی ترکیبات موثر در رايحة پنیر UF ایرانی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پایان نامه با عنوان تاثیر دماهای متفاوت نگهداری برروی ترکیبات موثر در رايحة پنیر UF ایرانی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پایان نامه با عنوان تاثیر دماهای متفاوت نگهداری برروی ترکیبات موثر در رايحة پنیر UF ایرانی

دسته بندی: سایر رشته های پزشکی

تگ (نشان): تاثیر دماهای متفاوت نگهداری,ترکیبات موثر در رايحة پنیر

فایل های مرتبط با موضوع پایان نامه با عنوان تاثیر دماهای متفاوت نگهداری برروی ترکیبات موثر در رايحة پنیر UF ایرانی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پایان نامه با عنوان تاثیر دماهای متفاوت نگهداری برروی ترکیبات موثر در رايحة پنیر UF ایرانی

پایان نامه با عنوان تاثیر دماهای متفاوت نگهداری برروی ترکیبات موثر در رايحة پنیر UF ایرانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.S) در رشته صنایع غذایی
به تعداد ۹۶ صفحه ورد قابل ویرایش
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
 
فصل اول:۱
کلیات.. ۱
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- طرح موضوع. ۲
۱-۳- بیان مسئله. ۳
الف- عوامل موثر بر عطر و طعم پنیر:۴
۱- گلیکولیز. ۴
۲- لیپولیز. ۴
۳- پروتئولیز. ۵
۴- دما۵
۱-۳-۱- تعريف پنير. ۷
۱-۳-۲- منشاء تاريخي پنير. ۷
۱-۳-۳- طبقه بندي واريته‌هاي پنير….

f48.ir

پایان نامه با عنوان تاثیر دماهای متفاوت نگهداری برروی ترکیبات موثر در رايحة پنیر UF ایرانی

همه چیز در مورد پایان نامه با عنوان تاثیر دماهای متفاوت نگهداری برروی ترکیبات موثر در رايحة پنیر UF ایرانی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پایان نامه با عنوان تاثیر دماهای متفاوت نگهداری برروی ترکیبات موثر در رايحة پنیر UF ایرانی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پایان نامه با عنوان تاثیر دماهای متفاوت نگهداری برروی ترکیبات موثر در رايحة پنیر UF ایرانی

دسته بندی: سایر رشته های پزشکی

تگ (نشان): تاثیر دماهای متفاوت نگهداری,ترکیبات موثر در رايحة پنیر

فایل های مرتبط با موضوع پایان نامه با عنوان تاثیر دماهای متفاوت نگهداری برروی ترکیبات موثر در رايحة پنیر UF ایرانی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پایان نامه با عنوان تاثیر دماهای متفاوت نگهداری برروی ترکیبات موثر در رايحة پنیر UF ایرانی

پایان نامه با عنوان تاثیر دماهای متفاوت نگهداری برروی ترکیبات موثر در رايحة پنیر UF ایرانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.S) در رشته صنایع غذایی
به تعداد ۹۶ صفحه ورد قابل ویرایش
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
 
فصل اول:۱
کلیات.. ۱
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- طرح موضوع. ۲
۱-۳- بیان مسئله. ۳
الف- عوامل موثر بر عطر و طعم پنیر:۴
۱- گلیکولیز. ۴
۲- لیپولیز. ۴
۳- پروتئولیز. ۵
۴- دما۵
۱-۳-۱- تعريف پنير. ۷
۱-۳-۲- منشاء تاريخي پنير. ۷
۱-۳-۳- طبقه بندي واريته‌هاي پنير….

f48.ir

کتاب Applied Spatial Statistics for Public Health Data

همه چیز در مورد کتاب Applied Spatial Statistics for Public Health Data در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل کتاب Applied Spatial Statistics for Public Health Data جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: کتاب Applied Spatial Statistics for Public Health Data

دسته بندی: سایر رشته های پزشکی

تگ (نشان): Applied Spatial Statistics,Public Health Data

فایل های مرتبط با موضوع کتاب Applied Spatial Statistics for Public Health Data

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

کتاب Applied Spatial Statistics for Public Health Data

کتاب Applied Spatial Statistics for Public Health Data
به تعداد ۵۱۸ صفحه pdf
 
LANCE A. WALLEREmory UniversityDepartment of BiostatisticsAtlanta, GeorgiaCAROL A. GOTWAYNational Center for Environmental HealthCenters for Disease Control and PreventionAtlanta, GeorgiaA
 
Statistics, too, have supplied us with a new and powerfulmeans of testing medical truth. . . .Dr. Benjamin BabbintonPresident of the London Epidemiological Society, 1850Lancet, Volume 2, p. 641Dedicated with love toDr. Alisha A. WallerAllyn, Matthew, and Adrian WallerDr. Clement A. and Mrs. Patricia L. Gotway
 
ContentsPreface xvAcknowledgments xvii1 Introduction 11.1 Why Spatial Data in Public Health? 11.2 Why Statistical Methods for Spatial Data? 21.3 Intersection of Three Fields of…

f48.ir

دانلود پاورپوینت و pdf "آسکاریس، زیاردیا، کرمک و بیماری اسهال" در ۹۸ اسلاید

همه چیز در مورد دانلود پاورپوینت و pdf "آسکاریس، زیاردیا، کرمک و بیماری اسهال" در ۹۸ اسلاید در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود پاورپوینت و pdf "آسکاریس، زیاردیا، کرمک و بیماری اسهال" در ۹۸ اسلاید جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود پاورپوینت و pdf "آسکاریس، زیاردیا، کرمک و بیماری اسهال" در ۹۸ اسلاید

دسته بندی: سایر رشته های پزشکی

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع دانلود پاورپوینت و pdf "آسکاریس، زیاردیا، کرمک و بیماری اسهال" در ۹۸ اسلاید

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود پاورپوینت و pdf "آسکاریس، زیاردیا، کرمک و بیماری اسهال" در 98 اسلاید

دانلود پاورپوینت و pdf "آسکاریس، زیاردیا، کرمک و بیماری اسهال" در ۹۸ اسلاید

پاورپوینت آسکاریس، ژیاردیا، کرمک و بیماری اسهال و انواع انگل هاتعداد اسلاید (ها): ۹۸

عفونتهاي كرمي
تشخيص آزمايشگاهي عفونتهاي انگلي
اپيدميولوژي
Ascaris lumbricoides آسكاريس
علايم باليني تشخیص و درمان
پيشگيري
كرم قلابدارHook worm
انتروبيازيس(كرمك يا كرم سنجاقي) Enterobiasis(Pin worm)
استرنژيلوئيديازيس Strongyloides stercoralis (Threadworm)
لارو مهاجر احشايي
كرم گينه(پيوك)
سستودها
تنيا ساژيناتاTaenia Saginata
تنیا سولیومTaenia Solium
هيمنولپيس نانا Hymenolepis nana (dwarf tapeworm)…

f48.ir

دانلود پاورپوینت و pdf "تفسیر گازهای خونی شریانی" در ۷۱ اسلاید

همه چیز در مورد دانلود پاورپوینت و pdf "تفسیر گازهای خونی شریانی" در ۷۱ اسلاید در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود پاورپوینت و pdf "تفسیر گازهای خونی شریانی" در ۷۱ اسلاید جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود پاورپوینت و pdf "تفسیر گازهای خونی شریانی" در ۷۱ اسلاید

دسته بندی: سایر رشته های پزشکی

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع دانلود پاورپوینت و pdf "تفسیر گازهای خونی شریانی" در ۷۱ اسلاید

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود پاورپوینت و pdf "تفسیر گازهای خونی شریانی" در 71 اسلاید

دانلود پاورپوینت و pdf "تفسیر گازهای خونی شریانی" در ۷۱ اسلاید

واحدیان عظیمی ۷۱ اسلاید…
قسمت هایی از محتوا و فهرست
مقدمه
روش های سنجش گازهای خونی
اجزاء و مقادیر طبیعی گازهای خونی
انواع اختلالات گازومتری
انواع دیورتیک ها
و………….
سنجش و هنر تفسیر گازهای خون شریانی به عنوان روش مستقیم ارزیابی وضعیت اکسیژناسیون و گازهای خون بیمار اطلاعات مفیدی درباره :
وضعیت تنفسی بیمار .
عکس العمل بیمار نسبت به درمان .
تغذیه و فرآیندهای سوخت و ساز در اختیار تیم پزشکی قرار می دهد.

روش های سنجش گازهای خونی تجزیه و…

f48.ir

The Neuropsychology of Mental Illness

همه چیز در مورد The Neuropsychology of Mental Illness در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل The Neuropsychology of Mental Illness جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: The Neuropsychology of Mental Illness

دسته بندی: سایر رشته های پزشکی

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع The Neuropsychology of Mental Illness

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

The Neuropsychology of Mental Illness

The Neuropsychology of Mental Illness

It is widely accepted that most psychiatric disorders are associated with cognitive impairment and that neuropsychological approaches can help unravel the mechanisms underlying brain function and help us develop a better understanding of these disorders. In this book, a panel of the worlds leading experts describe the development of neuropsychological approaches to the investigation, description, measurement and management of a wide range of mental illnesses. Part One explains the rationale for examining neuropsychological processes within clinical disorders, leading into Part Two summarizing and critiquing the methodological approaches to study. Part Three covers each of the major psychiatric disorders and provides a summary of the neuropsychological findings for each condition. The…

f48.ir

تفسیر سی تی اسکن مغز در اورژانس. مورد استفاده برای همکاران شاغل در اورژانس زبان اصلی

همه چیز در مورد تفسیر سی تی اسکن مغز در اورژانس. مورد استفاده برای همکاران شاغل در اورژانس زبان اصلی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل تفسیر سی تی اسکن مغز در اورژانس. مورد استفاده برای همکاران شاغل در اورژانس زبان اصلی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: تفسیر سی تی اسکن مغز در اورژانس. مورد استفاده برای همکاران شاغل در اورژانس زبان اصلی

دسته بندی: سایر رشته های پزشکی

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع تفسیر سی تی اسکن مغز در اورژانس. مورد استفاده برای همکاران شاغل در اورژانس زبان اصلی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

تفسیر سی تی اسکن مغز در اورژانس. مورد استفاده برای همکاران شاغل در اورژانس زبان اصلی

تفسیر سی تی اسکن مغز در اورژانس. مورد استفاده برای همکاران شاغل در اورژانس زبان اصلی

تفسیر سی تی اسکن مغز در اورژانس. مورد استفاده برای همکاران شاغل در اورژانس زبان اصلی
بخش هایی از محتوا

Printed in the United Kingdom by Clays, St Ives plc, March 2017 A catalogue record for this publication is available from the British Library Library of Congress Cataloguing in Publication data Names: Holmes, Erskine J., author. | Misra, Rakesh R., author. Title: Interpretation of emergency head CT : a practical handbook / Erskine J. Holmes, Rakesh R. Misra. Other titles: Interpretation of emergency head computed tomography Description: Second edition. | Cambridge, United Kingdom ; New York : Cambridge University Press, 2016. | Includes bibliographical references and index. Identifiers: LCCN 2016058545…

f48.ir

فایل آموزشی تکنیک های تصویربرداری ام آر آی سر و گردن زبان اصلی Head and neck MRI

همه چیز در مورد فایل آموزشی تکنیک های تصویربرداری ام آر آی سر و گردن زبان اصلی Head and neck MRI در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل فایل آموزشی تکنیک های تصویربرداری ام آر آی سر و گردن زبان اصلی Head and neck MRI جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: فایل آموزشی تکنیک های تصویربرداری ام آر آی سر و گردن زبان اصلی Head and neck MRI

دسته بندی: سایر رشته های پزشکی

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع فایل آموزشی تکنیک های تصویربرداری ام آر آی سر و گردن زبان اصلی Head and neck MRI

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

فایل آموزشی تکنیک های تصویربرداری ام آر آی سر و گردن زبان اصلی Head and neck MRI

فایل آموزشی تکنیک های تصویربرداری ام آر آی سر و گردن زبان اصلی
بعضی از قسمت های متن و فهرست:

¨Brain
¨Temporal lobes
¨Posterior fossa and internal auditory meatus
¨Pituitary fossa
¨Orbits
¨Paranasal sinuses
¨Pharynx
¨Larynx
¨Thyroid and parathyroid glands
¨Salivary glands
¨Temporomandibular joints
==========

¨MS
¨ Primary tumor assessment and/or metastatic disease
¨ AIDS (toxoplasmosis)
¨ Infarction (cerebral vascular accident (CVA) versus transient ischaemic attack (TIA))
¨ Hemorrhage
¨Hearing loss
¨ Visual disturbances
¨ Infection
¨ Trauma
¨Unexplained neurological symptoms or deficit
¨ Preoperative…

f48.ir