موضوع دانلود ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک بازسازی نقايص تروماتيك دیواره قدامی سینوس ماگزيلاري توسط ممبران های قابل جذب…..

همه چیز در مورد ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک بازسازی نقايص تروماتيك دیواره قدامی سینوس ماگزيلاري توسط ممبران های قابل جذب….. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک بازسازی نقايص تروماتيك دیواره قدامی سینوس ماگزيلاري توسط ممبران های قابل جذب….. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک بازسازی نقايص تروماتيك دیواره قدامی سینوس ماگزيلاري توسط ممبران های قابل جذب…..

دسته بندی: سایر رشته های پزشکی

تگ (نشان): ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک,بازسازی نقايص تروماتيك,دیواره قدامی سینوس ماگزيلاري,توسط ممبران های قابل جذب,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک بازسازی نقايص تروماتيك دیواره قدامی سینوس ماگزيلاري توسط ممبران های قابل جذب…..

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک بازسازی نقايص تروماتيك دیواره قدامی سینوس ماگزيلاري توسط ممبران های قابل جذب.....

ارزیابی کلینیکی و رادیو گرافیک بازسازی نقايص تروماتيك دیواره قدامی سینوس ماگزيلاري توسط ممبران های قابل جذب…..

چكيده
مقدمه: یکی ازانواع شایع شکستگی ها در ناحیه فک و صورت، شکستگی های ناحیه میانی صورت و استخوان گونه است که در اکثریت این شکستگی ها دیوار قدامی سینوس درگیر می شود. به دنبال شکستگی دیواره قدام سینوس، پرولاپس بافت نرم، سینوزیت، رینیت، درد و تندرنس در لمس ناحیه می تواند رخ دهد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی کارایی بازسازی دیواره قدامی سینوس ماگزیلا در بیماران دچار شکستگی دیواره با استفاده از ممبران جذبی بود.
مواد و روش: ۴۲ بیمار پس از بررسی…

f48.ir

موضوع دانلود برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال ۱۳۹۱….

همه چیز در مورد برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال ۱۳۹۱…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال ۱۳۹۱…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال ۱۳۹۱….

دسته بندی: سایر رشته های پزشکی

تگ (نشان): برآورد هزینه های پرداخت,جیب خدمات تشخیصی سرپایی,بیمارستان های آموزشی,قزوین در سال,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال ۱۳۹۱….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات  تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391....

برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال ۱۳۹۱….

 چکیده:
مقدمه و هدف : پرداخت های مستقیم از جیب به عنوان یکی از منابع تامین مالی در نظام سلامت می باشد که امروزه خانوارهای زیادی را با هزینه های کمرشکن سلامت مواجه کرده است .هدف از این مطالعه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات سرپایی تشخیصی در بیمارستان های آموزشی قزوین می باشد.
روش کار : مطالعه حاضر به صورت توصیفی تحلیلی بر روی ۶۳۰ نفر مراجعه کننده به خدمات تشخیصی سرپایی در سال ۱۳۹۱ با استفاده از مصاحبه ساختاری و بررسی اسناد انجام شد،…

f48.ir

موضوع دانلود Cardiology in a Heartbeat

همه چیز در مورد Cardiology in a Heartbeat در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل Cardiology in a Heartbeat جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: Cardiology in a Heartbeat

دسته بندی: سایر رشته های پزشکی

تگ (نشان): Cardiology,Medicine,Heartbeat,2016

فایل های مرتبط با موضوع Cardiology in a Heartbeat

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

Cardiology in a Heartbeat

Cardiology in a Heartbeat

Title: Cardiology in a Heartbeat | Author(s): Amar Vaswani | Year: 2016 | Language: English | Pages : 315 | Size: 8 MB  | Extension: pdf
 
 

Compiled by a team of students and practising doctors and consultants from the University of Edinburgh Medical School, Cardiology in a Heartbeat provides practical advice to enable the reader to get to grips with the subject quickly and easily.
This unique author team brings the reader the best of both worlds: the student authors focus on what students need to know whilst the contributions from senior medics ensure the book is accurate and covers the subject completely.
 
The attractive full-colour layout and short, consistent chapters mean the book is easy to navigate through; this is especially useful when the…

f48.ir

موضوع دانلود پاورپوینت در مورد آموزش سلامت

همه چیز در مورد پاورپوینت در مورد آموزش سلامت در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت در مورد آموزش سلامت جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت در مورد آموزش سلامت

دسته بندی: سایر رشته های پزشکی

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت در مورد آموزش سلامت

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پاورپوینت در مورد آموزش سلامت

پاورپوینت در مورد آموزش سلامت

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۶۲ صفحه
 
اهداف

سلامت و ارتقاء سلامت و آموزش سلامت به چه معناست؟
آموزش مبتني بر شواهد يعني چه و لزوم آن چيست؟
مراحل آموزش مبتني بر شواهد چيست؟
نياز سنجي آموزشي چيست و فرآيند آن كدام است؟
ارزشيابي مداخلات آموزشي چيست و چه اهميتي دارد؟
فرآيند ارزشيابي مداخلات آموزشي چيست؟

وسعت توانمندی یک فرد یا گروه برای توسعه خواست ها و رفع نیازها برای تغییر یا سازش با محیط .
تعيين كننده هاي…

f48.ir

موضوع دانلود پاورپوینت امنیت اطلاعات

همه چیز در مورد پاورپوینت امنیت اطلاعات در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت امنیت اطلاعات جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت امنیت اطلاعات

دسته بندی: سایر رشته های پزشکی

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت امنیت اطلاعات

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پاورپوینت امنیت اطلاعات

پاورپوینت امنیت اطلاعات

فرمت فایل :power point (قابل ویرایش) تعداد صفحات :۱۹ صفحه
بخشی از اسلایدها:
مقدمه:
امنیت به معنی حفاظت از داده‌ها در مقابل کاربران غیر مجاز است.حصول اطمینان کاربران از مجاز بودن در رابطه با انجام کاری که برای آن تلاش می‌کنند.حفاظت از داده‌ها در مقابل افشای غیرمجاز، تغییر یا تخریب.سیستم نیازمند آگاهی از قیود معینی است که کاربران نباید آنها را نقض کنند
امنیت چیست:
امنیت پایگاه داده فرآیند حفاظت از داده های سازمان در برابر دسترسی و استفاده…

f48.ir

موضوع دانلود پاورپوینت درباره کلیات درمان ترک اعتیاد

همه چیز در مورد پاورپوینت درباره کلیات درمان ترک اعتیاد در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت درباره کلیات درمان ترک اعتیاد جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت درباره کلیات درمان ترک اعتیاد

دسته بندی: سایر رشته های پزشکی

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت درباره کلیات درمان ترک اعتیاد

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پاورپوینت درباره کلیات درمان ترک اعتیاد

پاورپوینت درباره کلیات درمان ترک اعتیاد

فرمت فایل : power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها ۱۱۱ اسلاید
 
 
 
 
•اعمالی که شخص را در معرض رویدادهای تغییر دهنده خلق قرار می دهد و در نهایت منجر به وابستگی می شود به عبارت دیگر اعمالی که به گونه غیر مستقیم به کسب لذت از طریق موقعیت ها وانجام فعالیت های فیزیکی منجر شوند
•مانند قماربازی پاتولوژیک ،کار به افراط ،ورزش وخرید به افراط و….
 
 
 
اعتیاد یک :

•عادت پيشرونده
•تاثير گذار و فراگير
•با عوارض…

f48.ir

مطالعه انگل های گوارشی بوقلمون های پرورشی در شهرستان تربت حیدریه…

همه چیز در مورد مطالعه انگل های گوارشی بوقلمون های پرورشی در شهرستان تربت حیدریه… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مطالعه انگل های گوارشی بوقلمون های پرورشی در شهرستان تربت حیدریه… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مطالعه انگل های گوارشی بوقلمون های پرورشی در شهرستان تربت حیدریه…

دسته بندی: سایر رشته های پزشکی

تگ (نشان): مطالعه انگل های گوارشی,بوقلمون های پرورشی,شهرستان تربت حیدریه..,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع مطالعه انگل های گوارشی بوقلمون های پرورشی در شهرستان تربت حیدریه…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مطالعه انگل های گوارشی بوقلمون های پرورشی در شهرستان تربت حیدریه...

مطالعه انگل های گوارشی بوقلمون های پرورشی در شهرستان تربت حیدریه…

 عنوان فهرست مطالب صفحه
چکیده۱
مقدمه۲
فصل اول۶
کلیات۶
۱-۱ هدف تحقیق۷
۲-۱ پیشینه تحقیق۷
۱ – 2-1 بوقلمون۷
۱ – 2 – 2 جانور شناسی بوقلمون۸
۳-۲-۱ تاریخچه اهلی شدن بوقلمون۸
۱– 2 -4 تاریخچه پرورش بوقلمون۸
۱ –2-5 تاریخچه نگهداری در ایران۹
۱ – 2-6 طبقه بندی بوقلمون از نظر جانور شناسی۱۰
۱ – 2-7 مختصری از فیزیولوژی بوقلمون۱۰
۱ – 2-8 تیپ ظاهری۱۰
۱-۲-۸-۱ سر۱۰
۱-۲-۸-۲ چشمها۱۰
۱-۲-۸ -۳ منقار۱۱
۱-۲-۸-۴ گردن۱۱
۱-۲-۸-۵ سینه۱۱
۱-۲-۸-۶ پشت۱۱
۱-۲-۸-۷ دم۱۱
۱-۲-۸-۸ ساق پا۱۱
۹-۲-۱نژادهای…

f48.ir

موضوع دانلود بررسي تأثير ماساژ درماني بر فشار خون زنان مبتلا به پره هايپرتانسيون

همه چیز در مورد بررسي تأثير ماساژ درماني بر فشار خون زنان مبتلا به پره هايپرتانسيون در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسي تأثير ماساژ درماني بر فشار خون زنان مبتلا به پره هايپرتانسيون جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسي تأثير ماساژ درماني بر فشار خون زنان مبتلا به پره هايپرتانسيون

دسته بندی: سایر رشته های پزشکی

تگ (نشان): ماساژ درماني,فشار خون,زنان

فایل های مرتبط با موضوع بررسي تأثير ماساژ درماني بر فشار خون زنان مبتلا به پره هايپرتانسيون

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسي تأثير ماساژ درماني بر فشار خون زنان مبتلا به پره هايپرتانسيون

بررسي تأثير ماساژ درماني بر فشار خون زنان مبتلا به پره هايپرتانسيون مراجعه كننده به مركز تحقيقات قلب و عروق صديقه ي طاهره (س)در سال ۱۳۸۹
بخش هایی از محتوا
مقدمه و ضرورت اجراي طرح (به صورت خلاصه):
امروزه بيماري هاي قلبي- عروقي در جهان به گونه اي شيوع يافته كه مرز ناشناس است.در اين ميان يكي از مهمترين عوامل ازدياد بيماري هاي قلبي-عروقي ،شيوع بيماري پر فشاري خون مي باشد كه به عنوان يك مشكل مهم بهداشت عمومي و خطر اصلي مرگ در سراسر دنيا شناخته شده…

f48.ir

موضوع دانلود تاثیر آموزش بر آگاهی و مهارت بهورزان خانه های بهداشت استان گلستان در مواجهه با مواردحادثه دیده و فوریتی سال ١٣٩

همه چیز در مورد تاثیر آموزش بر آگاهی و مهارت بهورزان خانه های بهداشت استان گلستان در مواجهه با مواردحادثه دیده و فوریتی سال ١٣٩ در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل تاثیر آموزش بر آگاهی و مهارت بهورزان خانه های بهداشت استان گلستان در مواجهه با مواردحادثه دیده و فوریتی سال ١٣٩ جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: تاثیر آموزش بر آگاهی و مهارت بهورزان خانه های بهداشت استان گلستان در مواجهه با مواردحادثه دیده و فوریتی سال ١٣٩

دسته بندی: سایر رشته های پزشکی

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع تاثیر آموزش بر آگاهی و مهارت بهورزان خانه های بهداشت استان گلستان در مواجهه با مواردحادثه دیده و فوریتی سال ١٣٩

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

تاثیر آموزش بر آگاهی  و مهارت  بهورزان خانه های بهداشت استان گلستان در مواجهه با مواردحادثه دیده و فوریتی سال ١٣٩

تاثیر آموزش بر آگاهی و مهارت بهورزان خانه های بهداشت استان گلستان در مواجهه با مواردحادثه دیده و فوریتی سال ١٣٩

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده .
فصل اول: معرفی پژوهش .. مقدمه .. ۱۰۱ – بیان مسئله ……. ۲-۱ -۱- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و . ۲-۲-۱ – جنبه نوآوری پژوهش … ۳-۱ – اهداف پژوهش .. ۱-۳-۱- هدف آرمانی ……………. ۲-۳-۱- هدف کلی ……………. ۳-۳-۱- اهداف ویژه …………. ۳-۱– هدف کاربردی .. ۴-۱- سوالات پژوهش … ۱. ۵- دامنه پژوهش …. ۱- ۶- امکانات پژوهش ….. ۷-۱- ملاحظات اخلاقی ۸-۱- تعاريف ، واژه ها و مفاهیم … فصل دوم: چهار چوب نظری و مروری بر مطالعات مرتبط …….. مقدمه.. ۱-۲- معرفی منطقه…

f48.ir

موضوع دانلود اثر تمرینات هوازی بر برخی از عوامل خطرزای بیماری شریان کرونری در بیماران مولتیپل اسکلروز (MS) متوسط۹۱

همه چیز در مورد اثر تمرینات هوازی بر برخی از عوامل خطرزای بیماری شریان کرونری در بیماران مولتیپل اسکلروز (MS) متوسط۹۱ در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل اثر تمرینات هوازی بر برخی از عوامل خطرزای بیماری شریان کرونری در بیماران مولتیپل اسکلروز (MS) متوسط۹۱ جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: اثر تمرینات هوازی بر برخی از عوامل خطرزای بیماری شریان کرونری در بیماران مولتیپل اسکلروز (MS) متوسط۹۱

دسته بندی: سایر رشته های پزشکی

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع اثر تمرینات هوازی بر برخی از عوامل خطرزای بیماری شریان کرونری در بیماران مولتیپل اسکلروز (MS) متوسط۹۱

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

اثر تمرینات هوازی بر برخی از عوامل خطرزای بیماری شریان کرونری در بیماران مولتیپل اسکلروز (MS) متوسط91

اثر تمرینات هوازی بر برخی از عوامل خطرزای بیماری شریان کرونری در بیماران مولتیپل اسکلروز (MS) متوسط۹۱

اثر تمرینات هوازی بر برخی از عوامل خطرزای بیماری شریان کرونری در بیماران مولتیپل اسکلروز (MS) متوسط۹۱
از آنجایی که مصرف داروهای مختلف، همواره با عوارض جانبی همراه است و امروزه در نظام پزشکی جهانی تلاش ها بیشتر در جهت پیشگیری و درمان بیماری ها بدون استفاده از دارو می باشد؛ اگرچه، دارو می تواند تعداد و شدت عود بیماری را کاهش دهد به نظر می رسد شرکت در یک برنامه منظم و مدون ورزشی بتواند سهم عمده ای در کاهش عوارض بیماری MS، بهبود سلامتی روانی و هم…

f48.ir