مدل‌سازي ريفرمر كاتاليستي مونوليتي خودگرمازا براي توليد هيدروژن براي پيل‌هاي سوختي…

همه چیز در مورد مدل‌سازي ريفرمر كاتاليستي مونوليتي خودگرمازا براي توليد هيدروژن براي پيل‌هاي سوختي… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مدل‌سازي ريفرمر كاتاليستي مونوليتي خودگرمازا براي توليد هيدروژن براي پيل‌هاي سوختي… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مدل‌سازي ريفرمر كاتاليستي مونوليتي خودگرمازا براي توليد هيدروژن براي پيل‌هاي سوختي…

دسته بندی: شیمی

تگ (نشان): مدل‌سازي,ريفرمر كاتاليستي مونوليتي,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع مدل‌سازي ريفرمر كاتاليستي مونوليتي خودگرمازا براي توليد هيدروژن براي پيل‌هاي سوختي…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مدل‌سازي ريفرمر كاتاليستي مونوليتي خودگرمازا  براي توليد هيدروژن براي پيل‌هاي سوختي...

مدل‌سازي ريفرمر كاتاليستي مونوليتي خودگرمازا براي توليد هيدروژن براي پيل‌هاي سوختي…

چکيده
با افزايش کاربرد پيل‌هاي سوختي در صنعت و به صورت کاربرد در محل، نياز به توسعه واحدهاي توليد در محل هيدروژن وجود دارد. در اين تحقيق يک ريفرمر کاتاليستي مونوليتي که در آن فرآيند ريفرمينگ خودگرمازاي متان صورت مي‌گيرد، بصورت سه بعدي مدل‌سازي مي‌شود. کاتاليست مورد استفاده در اين مدل‌سازي، ۵% مي‌باشد. اين مدل‌سازي شامل حل هم‌زمان معادلات بقاء مي‌باشد که در آن واکنش‌هاي صورت گرفته نيز اثر داده مي‌شود. يک کانال از…

f48.ir

مدل‌سازی و شبیه‌سازی حذف فنل از پساب توسط بیوراکتور از نوع تماس دهنده غشایی…

همه چیز در مورد مدل‌سازی و شبیه‌سازی حذف فنل از پساب توسط بیوراکتور از نوع تماس دهنده غشایی… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مدل‌سازی و شبیه‌سازی حذف فنل از پساب توسط بیوراکتور از نوع تماس دهنده غشایی… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مدل‌سازی و شبیه‌سازی حذف فنل از پساب توسط بیوراکتور از نوع تماس دهنده غشایی…

دسته بندی: شیمی

تگ (نشان): مدل‌سازی و شبیه‌سازی,حذف فنل از پساب,تماس دهنده غشایی,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع مدل‌سازی و شبیه‌سازی حذف فنل از پساب توسط بیوراکتور از نوع تماس دهنده غشایی…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مدل‌سازی و شبیه‌سازی حذف فنل از پساب توسط بیوراکتور از نوع تماس دهنده غشایی...

مدل‌سازی و شبیه‌سازی حذف فنل از پساب توسط بیوراکتور از نوع تماس دهنده غشایی…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب ۶
فهرست شکل ها۷
فهرست جداول ۱۱
چکیده۱۲
پیش گفتار ۱۳
۱٫ فصل اول . ۱۳
۱-۱مقدمه.. ۱۴
۱-۲شناسایی آلاینده فنلی.. ۱۴
۱-۳روش های حذف فنل.. ۱۶
۱-۳-۱ جذب سطحی.. ۱۷
۱-۳-۲ رزین‌های تبادل یونی.. ۱۸
۱-۳-۳ انعقاد الکتریکی.. ۱۹
۱-۳-۴ فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته.. ۱۹
۱-۳-۵ استفاده از سیال فوق بحرانی CO2. 20
۱-۳-۶ استفاده از اشعه UV.. 21
۱-۳-۷ روش‌های بیولوژیکی.. ۲۲
۱-۳-۸ فرآیندهای غشایی.. ۲۴
۲٫ فصل دوم . ۳۱
۲-۱مقدمه.. ۳۲
۲-۱-۱ بیوراکتور غشایی.. ۳۲
۲-۲بررسی پژوهش‌های…

f48.ir

مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام…

همه چیز در مورد مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام…

دسته بندی: شیمی

تگ (نشان): مدلسازی و شبیه‌سازی,فرآیند نمک‌زدایی,الکترواستاتیک,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام...

مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام…

چکیده
هدف از این پژوهش مدلسازی فرآیند نمک‌زدایی از نفت خام بر اساس روش موازنه جمعیت می‌باشد. بدین منظور فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک یک و دو مرحله‌ای که شامل شیر اختلاط و مخزن الکترواستاتیک می‌باشد، در حالت پایا مدلسازی شده است. به منظور بررسی صحت مدلسازی انجام شده، نتایج حاصل با داده‌های صنعتی موجود مقایسه شده‌اند. در فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک ابتدا آب تازه به امولسیون آب و نفت اضافه شده و در اثر عبور از شیر…

f48.ir

مدلسازي، شبیه سازی و بهینه سازی رآکتور بسترچکه ای پتروشیمی جم به منظور هیدروژناسیون ۱و۳-بوتادین…

همه چیز در مورد مدلسازي، شبیه سازی و بهینه سازی رآکتور بسترچکه ای پتروشیمی جم به منظور هیدروژناسیون ۱و۳-بوتادین… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مدلسازي، شبیه سازی و بهینه سازی رآکتور بسترچکه ای پتروشیمی جم به منظور هیدروژناسیون ۱و۳-بوتادین… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مدلسازي، شبیه سازی و بهینه سازی رآکتور بسترچکه ای پتروشیمی جم به منظور هیدروژناسیون ۱و۳-بوتادین…

دسته بندی: شیمی

تگ (نشان): مدلسازي,شبیه سازی,بهینه سازی رآکتور بسترچکه ای,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع مدلسازي، شبیه سازی و بهینه سازی رآکتور بسترچکه ای پتروشیمی جم به منظور هیدروژناسیون ۱و۳-بوتادین…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مدلسازي، شبیه سازی و بهینه سازی رآکتور بسترچکه ای پتروشیمی جم به منظور هیدروژناسیون 1و3-بوتادین...

مدلسازي، شبیه سازی و بهینه سازی رآکتور بسترچکه ای پتروشیمی جم به منظور هیدروژناسیون ۱و۳-بوتادین…

چکیده
این نوشتار به بررسی یک رآکتور بستر چکه ای صنعتی هیدروژناسون بوتادین پرداخته است. از این رو،یک مدل سینتیکی مناسب به عنوان ساختاری پایه ای برای مدلسازی رآکتور انتخاب گردیده است و پس از آن مدل ارایه گردیده به منظور همخوانی با موازنه مولی داده های صنعتی توسعه یافته است. همچنین تلاش های زیادی به منظور ایجاد یک مدل دقیق و در عین حال ساده ریاضی صورت پذیرفت و نتایج مدلسازی با خروجی های واحد صنعتی مورد مقایسه قرار گرفت. در نهایت نتایج…

f48.ir

موضوع دانلود پاورپوینت و pdf درباره "شیمی رنگ" در ۱۱۰ اسلاید

همه چیز در مورد پاورپوینت و pdf درباره "شیمی رنگ" در ۱۱۰ اسلاید در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت و pdf درباره "شیمی رنگ" در ۱۱۰ اسلاید جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت و pdf درباره "شیمی رنگ" در ۱۱۰ اسلاید

دسته بندی: شیمی

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت و pdf درباره "شیمی رنگ" در ۱۱۰ اسلاید

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پاورپوینت و pdf درباره "شیمی رنگ" در 110 اسلاید

پاورپوینت و pdf درباره "شیمی رنگ" در ۱۱۰ اسلاید

پاورپوینت و pdf درباره شیمی رنگ در ۱۱۰ اسلاید
قسمت های از فهرست و محتوا:

مقدمه
آشنایی با رنگ های طبیعی
روناس
کاه
زعفران
قرمز دانه
آشنایی با رنگ های سنتزی (مصنوعی و شیمیایی)
تارترازین
متیلن بلو
کاربرد رنگ های سنتزی خوراکی در صنایع غذایی(تهیه شکلات و شیرینی)
رنگ های شیمیایی
رنگ های خمی
رنگ های اسیدی و بازی
معرفی رنگهای دیسپرس و رنگهای معدنی (پیگمانها)
معرفی دندانه ها ورنگرزی در حضور دندانه
قسمت های رنگداردر گیاهان مختلف
تاریخچه ی…

f48.ir