پاورپوینت, فصل پانزدهم , علوم نهم, با هم زیستن

دانلود محصول پاورپوینت فصل پانزدهم علوم نهم با کد فروش ۱۹۷۱۶۰۶


  فهرست مطالب آموختیم که… یوم سازگان فرایند های مهم در هر اکوسیستم اجزای زنجیره غذایی ترکیبات تشکیل دهنده مواد هرم ماده و انرژی روابط غذایی بین جانداران انواع همزیستی شکار و شکارچی رقابت     تنوع زیستی و تنوع محیط عوامل کاهش تنوع زیستی اهمیت تنوع زیستی گونه های منقرض شده     این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۱۸ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   …

پاورپوینت, فصل یازدهم , علوم نهم, گوناگونی جانداران

دانلود محصول پاورپوینت فصل یازدهم علوم نهم با کد فروش ۱۹۷۱۵۹۶


  فهرست مطالب گروه بندی جانداران طبقه بندی جانداران نام علمی جانداران باکتری ها آغازیان قارچها ویروس ها راههای انتقال ویروس ایدز     این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۱ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   …

پاورپوینت, فصل دوازازدهم , علوم نهم,دنیای گیاهان

دانلود محصول پاورپوینت فصل دوازدهم علوم نهم با کد فروش ۱۹۷۱۵۹۷


  فهرست مطالب آموختیم که… آوند و انواع آن تار کشنده از خاک تا برگ سرخس ها بازدانگان نها ندانگان میوه خزه مواد ذخیره ای گیاهان     نقش گیاهان در زندگی     این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۱۷ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   …

پاورپوینت, فصل یازدهم , علوم نهم, جانوران بی مهره

دانلود محصول پاورپوینت فصل سیزدهم علوم نهم با کد فروش ۱۹۷۱۵۹۹


  فهرست مطالب   آموختیم که… تقسیم بندی بی مهره ها اسفنج ها کیسه تنان کرمها چند توصیه بهداشتی نرم تنان آیا میدانید که بندپایان این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۳۱ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   …

پاورپوینت, فصل چهاردهم , علوم نهم, مهره داران

دانلود محصول پاورپوینت فصل چهاردهم علوم نهم با کد فروش ۱۹۷۱۶۰۲


  فهرست مطالب آموختیم که… مهره داران ماهی ها دوزیستان خزندگان پرندگان پستانداران پستانداران اهمیت  خصوصیت مهره داران   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۵ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است …

پاورپوینت,فصل هفتم, علوم نهم, آثاری از گذشته زمین

دانلود محصول پاورپوینت فصل هفتم علوم نهم با کد فروش ۱۹۷۱۵۸۸


  فهرست مطالب آموختیم که… فسیل ها تشکیل فسیل ویژگی های سنگ های رسوبی شرایط فسیل شدن محیط های غیر دریایی تشکیل فسیل بیشتر بدانیم راه های تشکیل فسیل کاربرد فسیل اثبات جابجایی قاره ها با فسیل ها     تعیین سن نسبی لایه های رسوبی       این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۲ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است …

پاورپوینت, فصل هشتم , علوم نهم, فشار و آثار آن

دانلود محصول پاورپوینت فصل هشتم علوم نهم با کد فروش ۱۹۷۱۵۹۱


    فهرست مطالب آموختیم که… نیرو -فشار یک پله بالاتر تاثیر دو نیروی یکسان بر مساحت سطح متفاوت توجیه چند پدیده علمی و فشار در جامد ها فشار در مایع ظروف مرتبط و سطح آزاد مایع اصل پاسکال ترمز هیدرولیکی فشار در گازها     توجیه چند پدیده علمی و فشار در گازها     این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۱۹ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است …

پاورپوینت,فصل نهم , علوم نهم, ماشین ها

دانلود محصول پاورپوینت فصل نهم علوم نهم با کد فروش ۱۹۷۱۵۹۳


  فهرست مطالب آموختیم که… ماشین ها اجزای سازنده ماشین گشتاور نیرو مزیت مکانیکی اهرم ها قرقره ها مزیت مکانیکی قرقره چرخ دنده ها سطح شیبدار کاربرد سطح شیب دار     این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۵ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است     …

پاورپوینت, فصل دهم , علوم نهم, نگاهی به فضا

دانلود محصول پاورپوینت فصل دهم علوم نهم با کد فروش ۱۹۷۱۵۹۵


  فهرست مطالب آموختیم که… علوم نجوم ابزارهای رصد بیشتر بدانیم کهکشان ابزارهای مشاهده کهکشان ستاره ها موانع رصد ستاره ها انرژی خورشید بیشتر بدانیم صورت های فلکی جهت یابی با استفاده از سایه بیشتر بدانیم اجزای منظومه شمسی کمربند سیارکی حرکات زمین مقایسه ویژگی سیارات منظومه شمسی قمر ماهواره ها شهاب و شهاب سنگ منظومه های فرا خورشیدی       این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۳۰ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   …

پاورپوینت,فصل اول, علوم نهم, مواد و نقش آن ها در زندگی

دانلود محصول پاورپوینت فصل اول علوم نهم با کد فروش ۱۹۷۱۵۷۰


  از ۱۱۸ عنصر شناخته شده حدود ۹۰ عنصر در طبیعت به شکل عنصر یا ترکیب وجود دارند تفاوت ویژگی های مواد باعث تنوع کاربردهای آن ها می شود آلیاژها و مواد هوشمند از جمله موادی هستند که دارای خواص بهتری می باشند     این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۱ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   …