بایگانی دسته: عمران

پاورپوینت آماده عملیات خاکی

همه چیز در مورد پاورپوینت آماده عملیات خاکی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت آماده عملیات خاکی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت آماده عملیات خاکی

دسته بندی: عمران

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت آماده عملیات خاکی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پاورپوینت آماده عملیات خاکی

پاورپوینت آماده عملیات خاکی

نـوع فایـل: PowerPoint
تعداد صفحات : ۳۹
 
عناوین مطالبمقدمهفصل اول: آشنایی با انواع زمین از لحاظ جنس و مقاومت—زمین­های مخلوط متوسط—زمین های نامرغوب (زمین های شنی)—زمین­­های ماسه ای—زمین­های رسی—زمین­های خاک دستی—زمین­های با خاک نباتی—زمین های باتلاقیفصل دوم: مفهوم عملیات خاکی (خاک برداری گودبرداری، پی کنی و …)—انواع عملیات خاکی—الف) عملیات خاکی دستی— ب)عملیات خاکی ماشینی—گودبرداری—پی کنی—پی کنی در ساختمان به دو منظور صورت می…

f48.ir

پاورپوینت و pdf درباره "مسکن ناسالم و سالم" در ۷۸ اسلاید

همه چیز در مورد پاورپوینت و pdf درباره "مسکن ناسالم و سالم" در ۷۸ اسلاید در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت و pdf درباره "مسکن ناسالم و سالم" در ۷۸ اسلاید جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت و pdf درباره "مسکن ناسالم و سالم" در ۷۸ اسلاید

دسته بندی: عمران

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت و pdf درباره "مسکن ناسالم و سالم" در ۷۸ اسلاید

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پاورپوینت و pdf درباره "مسکن ناسالم و سالم" در 78 اسلاید

پاورپوینت و pdf درباره "مسکن ناسالم و سالم" در ۷۸ اسلاید

بخشی از محتوای فهرست و متن:

مسکن و مامن
سه كاركرد اصلي براي خانه
ابعاد کمی و کيفی نياز به مسکن
تعريف سلامت
خانه سالم
تعريف سازمان بهداشت جهاني در رابطه با خانه سالم بدين گونه است
عوامل ایجادمساکن غیربهداشتی وغیرسالم
شاخص هاي مسكن سالم
پارامترهاي خانه سالم
برخی نتايج وامارمطالعات جهانی انجام شده درزمينه مساکن غير سالم:
سازمان بهداشت جهاني شش سياست را كه ارتباط بين شرايط خانه و نيازهاي سلامت انسان را تعريف مي كند مشخص كرده است :…

f48.ir

امکان سنجی فنی . اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران…

همه چیز در مورد امکان سنجی فنی . اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل امکان سنجی فنی . اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: امکان سنجی فنی . اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران…

دسته بندی: عمران

تگ (نشان): امکان سنجی فنی . اقتصادی,کاربرد روسازی های ماندگار,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع امکان سنجی فنی . اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

امکان سنجی فنی . اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران...

امکان سنجی فنی . اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران…

۱-۱ ) کلیات
روسازيهامعمولاتحتتاثيرعواملمختلفيقراردارندكهدرعمرآنهاتاثيردارد.ازآنجاكهيك راهازمناطقمختلفيعبورميكندكهخاكبستر،نوعوحجمترافيكوشرايطاقليمياينمناطقبايكديگرمتفاوتاست،لذامعايبونواقصگوناگوندرطولهايمختلفيكراهبوجودميآيدكهدر صورتعدمرسيدگي،ارزيابيومرمتآنها،باعثخرابيسريعجادهشدهونابوديسرمايههايعظيم مليوعدم رضایتاستفادهكنندگانرادربرخواهدداشت،لذاروسازيباكيفيتمطلوب وباعمرمناسب…

f48.ir

بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت)…

همه چیز در مورد بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت)… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت)… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت)…

دسته بندی: عمران

تگ (نشان): ظرفیت میدان های شهری,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت)…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت)...

بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت)…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب‌أ
فهرست جدول ها‌ز
فهرست شکل ها‌ط
چکیده فارسی‌ل
چکیده انگلیسی‌م
فصل اول : کلیات
۱-۱- مقدمه۲
۱-۲- تعریف مسئله و ضرورت آن۳
۱-۳- اهداف تحقیق۴
۱-۴- فرضیات۴
۱-۵- محدودیت ها۴
۱-۶- ساختار پایاننامه۵
فصل دوم : مبانی نظری
۲-۱- مقدمه۷
۲-۲- تاریخچه میدان۷
۲-۲-۱- انواع تقاطع‌های دایروی.. ۸
۲-۲-۲- مقایسه ویژگی‌های میدان‌ها و دیگر تقاطع‌های دایروی.. ۸
۲-۲-۳- خصوصیات طراحی میدان‌ها.. ۹
۲-۳- انواع میدان‌ها۱۲
۲-۳-۱-…

f48.ir

بررسی اثر افزودنی پلی یورتان در رفتار خستگی چسبنده قیری…

همه چیز در مورد بررسی اثر افزودنی پلی یورتان در رفتار خستگی چسبنده قیری… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی اثر افزودنی پلی یورتان در رفتار خستگی چسبنده قیری… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی اثر افزودنی پلی یورتان در رفتار خستگی چسبنده قیری…

دسته بندی: عمران

تگ (نشان): اثر افزودنی پلی یورتان,رفتار خستگی چسبنده قیری,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بررسی اثر افزودنی پلی یورتان در رفتار خستگی چسبنده قیری…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی اثر افزودنی پلی یورتان در رفتار خستگی چسبنده قیری...

بررسی اثر افزودنی پلی یورتان در رفتار خستگی چسبنده قیری…

چکیده
خرابی­های آسفالتی از جمله معضلاتی است که امروزه دغدغه مهندسین راه و حمل و نقل بوده و هر سال هزینه­های کلانی صرف تعمیر و نگهداری راه­های آسفالتی می­شود. تلاش­های زیادی جهت افزایش مقاومت و عمر آسفالت انجام شده که از جمله این تلاش­ها، بهبود خواص قیر است. استفاده از پلیمرها در اصلاح خواص قیر بسیار رایج بوده و روز به روز در حال گسترش است. الاستومرهای ترموپلاستیک و پلیمرهای واکنش­پذیر از جمله خانواده­ای از پلیمرها هستند که…

f48.ir

پاورپوینت و pdf "شناخت رنگ و استفاده آن در معماری" در ۶۲ اسلاید

همه چیز در مورد پاورپوینت و pdf "شناخت رنگ و استفاده آن در معماری" در ۶۲ اسلاید در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت و pdf "شناخت رنگ و استفاده آن در معماری" در ۶۲ اسلاید جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت و pdf "شناخت رنگ و استفاده آن در معماری" در ۶۲ اسلاید

دسته بندی: عمران

تگ (نشان): شناخت رنگ ها

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت و pdf "شناخت رنگ و استفاده آن در معماری" در ۶۲ اسلاید

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پاورپوینت و pdf "شناخت رنگ و استفاده آن در معماری" در 62 اسلاید

پاورپوینت و pdf "شناخت رنگ و استفاده آن در معماری" در ۶۲ اسلاید

پاورپوینت و pdf شناخت رنگ و استفاده آن در معماری در ۶۲ اسلاید
فهرست:
فیزیک رنگ
واقعیت رنگ و اثر رنگی
هماهنگی رنگ ها
مایه های ذهنی رنگ
دایره رنگ
تضاد ها

رنگ ها از نظر ماهیت به دو دسته تقسیم می شوند: رنگ های کروماتیک: به رنگ های قرمز – آبی – زرد و ترکیبات آنها گفته می شود .
رنگ های آکروماتیک : شامل سیاه و سفید و خاکستری حاصل از ترکیب آنها می شود. این رنگ ها در واقع رنگ نیستند بلکه بیرنگ هستند و آوردن رنگ در ابتدای نام آنها حالت مصطلح دارد…

f48.ir

سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین به منظور بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی…

همه چیز در مورد سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین به منظور بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین به منظور بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین به منظور بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی…

دسته بندی: عمران

تگ (نشان): سلامت سنجی سازه‌ای پله راه آهن,بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین به منظور بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین به منظور بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی...

سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین به منظور بررسی محدودیت‌های ناوگان ریلی…

چكيده
امروزه با توسعه روزافزون صنعت حمل ‌و نقل ریلی در جهان و همچنین کشور ما، راه‌اندازی قطار سریع‌السیر روزبه‌روز اهمیت بیشتری پیدا می­کند. به همین دلیل برنامه‌ریزی و سیاست­های حمل ‌و نقل در جهت آماده­سازی بستری مناسب برای مهیا نمودن خطوط ریلی موجود در راستای نیل به این هدف می­باشد. به این ترتیب باید وضعیت کنونی خطوط ریلی به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد تا نقاط ضعف آن شناسایی گردد. از جمله سازه­های مهم و…

f48.ir

دانلود پاورپوینت سازه های پوسته ای در ۲۶ اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

همه چیز در مورد دانلود پاورپوینت سازه های پوسته ای در ۲۶ اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود پاورپوینت سازه های پوسته ای در ۲۶ اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود پاورپوینت سازه های پوسته ای در ۲۶ اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

دسته بندی: عمران

تگ (نشان): ارتقا,کیفیت,زمان,بهینه سازی,مصرف,انرژی,ساختمان

فایل های مرتبط با موضوع دانلود پاورپوینت سازه های پوسته ای در ۲۶ اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود پاورپوینت  سازه های پوسته ای در 26 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت سازه های پوسته ای در ۲۶ اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

در این پروژه پاورپوینت سازه های پوسته ای در ۲۶ اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور جامع و کامل همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:
۱-  مقدمه
۲-  نیاز امروز کشور به استفاده از مصالح نوین در جهت تحقق اهداف
۳-  فناوری های نوین پیشنهادی 
۴-   سیستم قاب فولادی سبک نورد سرد
۵-  سیستم قاب های بتنی پیوسته ( روش قالب تونلی)
۶-  بتن مسلح با قالب عایق ماندگار
۷-  سیستم پیش ساخته بتتی
۸-  سیستم ساختمانی…

f48.ir

پاورپوینت آماده معرفی انواع مصالح ساختمانی

همه چیز در مورد پاورپوینت آماده معرفی انواع مصالح ساختمانی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت آماده معرفی انواع مصالح ساختمانی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت آماده معرفی انواع مصالح ساختمانی

دسته بندی: عمران

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت آماده معرفی انواع مصالح ساختمانی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پاورپوینت آماده معرفی انواع مصالح ساختمانی

پاورپوینت آماده معرفی انواع مصالح ساختمانی

نـوع فایـل: PowerPoint
تعداد صفحات : ۱۲۰
 

برخی از عناوین مطالب
پلاستیک ها
چوب
-تعریف
-کاربرد
-انواع
-موارد استفاده
نانو
-فناوری نانو در ساختمان
-فناوری نانو تکنولوژی در بتن
-نانو پوشش های سنگ وچوب
سیمان
سنگ
دیوارپوش
بتن
عایق های حرارتی
.
.
.
مصالح فلزی
فلزات آهنی
فولاد
فلزات غیرآهنی
مس
نیکل
قلع
تیتانیوم
روی…
 
بخش هایی از متن
تعریف کلی چوب
چوب مصالح ساختمانی است که مستقیماً از درخت به دست می آید )چوب طبیعی (یا اینکه از خرده…

f48.ir

تحقیق آماده درآمدی بر آب شناسی

همه چیز در مورد تحقیق آماده درآمدی بر آب شناسی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل تحقیق آماده درآمدی بر آب شناسی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: تحقیق آماده درآمدی بر آب شناسی

دسته بندی: عمران

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع تحقیق آماده درآمدی بر آب شناسی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

تحقیق آماده درآمدی بر آب شناسی

تحقیق آماده درآمدی بر آب شناسی

نـوع فایـل: Word
تعداد صفحات : ۱۷
 
تحقیق هیدرولوژی مهندسی با موضوع: درآمدی بر آب شناسی
رشته مهندسی تکنولوژی عمران-عمران
کارشناسی ناپیوسته
 
فهرست مطالب
مقدمه
تاریخچه و تکامل آب شناسی
زیرشاخه‌های هیدرولوژی
کاربردهای هیدرولوژی
عوامل موثر در سرعت آب زیرزمینی
تقسیم ‌بندی چشمه‌ها
راههای بهره برداری از منابع آبی
ویژگیهای هیدرودینامیکی سفره آب زیرزمینی
بیلان آب
بهره برداری از منابع آب
منابع
 
مقدمه :
هیدرولوژی علمی است…

f48.ir