بایگانی دسته: عمران

معماری اسلامی ( پروژه دانشجویی )(۱۶۶ص word)

همه چیز در مورد معماری اسلامی ( پروژه دانشجویی )(۱۶۶ص word) در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل معماری اسلامی ( پروژه دانشجویی )(۱۶۶ص word) جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: معماری اسلامی ( پروژه دانشجویی )(۱۶۶ص word)

دسته بندی: عمران

تگ (نشان): پروژه دانشجویی,معماری اسلامی

فایل های مرتبط با موضوع معماری اسلامی ( پروژه دانشجویی )(۱۶۶ص word)

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

معماری اسلامی ( پروژه دانشجویی )(۱۶۶ص word)

معماری اسلامی ( پروژه دانشجویی )(۱۶۶ص word)

عنوان: معماری اسلامی ( پروژه دانشجویی )
صفحات: ۱۶۶ صفحه
فرمت: word قابل ویرایش
شامل: مقدمه،توضیحات، سوالات مطرح شده مربوط به هر قسمت می باشد.
نحوه دریافت فایل: بلافاصله پس از پرداخت، می توانید دانلود نمایید.
هزینه دانلود: پایین صفحه
 

 …

f48.ir

مقاله معماری اسلامی ( جایگاه هنری معماری اسلامی )( مقاله دانشجویی )(۱۴ص word)

همه چیز در مورد مقاله معماری اسلامی ( جایگاه هنری معماری اسلامی )( مقاله دانشجویی )(۱۴ص word) در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مقاله معماری اسلامی ( جایگاه هنری معماری اسلامی )( مقاله دانشجویی )(۱۴ص word) جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مقاله معماری اسلامی ( جایگاه هنری معماری اسلامی )( مقاله دانشجویی )(۱۴ص word)

دسته بندی: عمران

تگ (نشان): مقاله دانشجویی,مقاله معماری,معماری اسلامی

فایل های مرتبط با موضوع مقاله معماری اسلامی ( جایگاه هنری معماری اسلامی )( مقاله دانشجویی )(۱۴ص word)

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مقاله معماری اسلامی ( جایگاه هنری معماری اسلامی )( مقاله دانشجویی )(۱۴ص word)

مقاله معماری اسلامی ( جایگاه هنری معماری اسلامی )( مقاله دانشجویی )(۱۴ص word)

عنوان: مقاله معماری اسلامی ( جایگاه هنری معماری اسلامی )( مقاله دانشجویی )
صفحات: ۱۴ صفحه
فرمت: word قابل ویرایش
شامل: مقدمه،توضیحات، سوالات مطرح شده مربوط به هر قسمت می باشد.
نحوه دریافت فایل: بلافاصله پس از پرداخت، می توانید دانلود نمایید.
هزینه دانلود: پایین صفحه
 

 …

f48.ir

مقاله معماری قبل از اسلام ( مقاله دانشجویی ) (۱۱صword)

همه چیز در مورد مقاله معماری قبل از اسلام ( مقاله دانشجویی ) (۱۱صword) در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مقاله معماری قبل از اسلام ( مقاله دانشجویی ) (۱۱صword) جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مقاله معماری قبل از اسلام ( مقاله دانشجویی ) (۱۱صword)

دسته بندی: عمران

تگ (نشان): مقاله معماری,مقاله دانشجویی

فایل های مرتبط با موضوع مقاله معماری قبل از اسلام ( مقاله دانشجویی ) (۱۱صword)

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مقاله معماری قبل از اسلام ( مقاله دانشجویی ) (۱۱صword)

مقاله معماری قبل از اسلام ( مقاله دانشجویی ) (۱۱صword)

عنوان: مقاله معماری قبل از اسلام ( مقاله دانشجویی )
صفحات: ۱۱ صفحه
فرمت: word قابل ویرایش
شامل: مقدمه،توضیحات، سوالات مطرح شده مربوط به هر قسمت می باشد.
نحوه دریافت فایل: بلافاصله پس از پرداخت، می توانید دانلود نمایید.
هزینه دانلود: پایین صفحه
 

 …

f48.ir

مقاله معماری اسلامی ایرانی ( مقاله دانشجویی )(۱۳ص word)

همه چیز در مورد مقاله معماری اسلامی ایرانی ( مقاله دانشجویی )(۱۳ص word) در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مقاله معماری اسلامی ایرانی ( مقاله دانشجویی )(۱۳ص word) جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مقاله معماری اسلامی ایرانی ( مقاله دانشجویی )(۱۳ص word)

دسته بندی: عمران

تگ (نشان): مقاله معماری,مقاله دانشجویی

فایل های مرتبط با موضوع مقاله معماری اسلامی ایرانی ( مقاله دانشجویی )(۱۳ص word)

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مقاله معماری اسلامی ایرانی ( مقاله دانشجویی )(۱۳ص word)

مقاله معماری اسلامی ایرانی ( مقاله دانشجویی )(۱۳ص word)

عنوان: مقاله معماری اسلامی ایرانی ( مقاله دانشجویی )
صفحات: ۱۳ صفحه
فرمت: word قابل ویرایش
شامل: مقدمه،توضیحات، سوالات مطرح شده مربوط به هر قسمت می باشد.
نحوه دریافت فایل: بلافاصله پس از پرداخت، می توانید دانلود نمایید.
هزینه دانلود: پایین صفحه
 

 …

f48.ir

مقاله مقاوم سازی ساختمان ( مقاله دانشجویی )(۱۲ص word)

همه چیز در مورد مقاله مقاوم سازی ساختمان ( مقاله دانشجویی )(۱۲ص word) در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مقاله مقاوم سازی ساختمان ( مقاله دانشجویی )(۱۲ص word) جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مقاله مقاوم سازی ساختمان ( مقاله دانشجویی )(۱۲ص word)

دسته بندی: عمران

تگ (نشان): مقاله دانشجویی,مقاله مقاوم سازی ساختمان,مقاوم سازی ساختمان

فایل های مرتبط با موضوع مقاله مقاوم سازی ساختمان ( مقاله دانشجویی )(۱۲ص word)

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مقاله مقاوم سازی ساختمان ( مقاله دانشجویی )(۱۲ص word)

مقاله مقاوم سازی ساختمان ( مقاله دانشجویی )(۱۲ص word)

عنوان: مقاله مقاوم سازی ساختمان ( مقاله دانشجویی )
بسیار مناسب برای دانشجویان عزیز
صفحات: ۱۲ صفحه
فرمت: word قابل ویرایش
شامل: مقدمه،توضیحات، سوالات مطرح شده مربوط به هر قسمت می باشد.
نحوه دریافت فایل: بلافاصله پس از پرداخت، می توانید دانلود نمایید.
هزینه دانلود: پایین صفحه
 

 …

f48.ir

راهنمای ترسیم نقشه های بتنی و فولادی همراه با تصویر

همه چیز در مورد راهنمای ترسیم نقشه های بتنی و فولادی همراه با تصویر در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل راهنمای ترسیم نقشه های بتنی و فولادی همراه با تصویر جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: راهنمای ترسیم نقشه های بتنی و فولادی همراه با تصویر

دسته بندی: عمران

تگ (نشان): نقشه های بتنی,راهنمای ترسیم نقشه,نقشه های بتنی و فولادی

فایل های مرتبط با موضوع راهنمای ترسیم نقشه های بتنی و فولادی همراه با تصویر

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

راهنمای ترسیم نقشه های بتنی و فولادی همراه با تصویر

راهنمای ترسیم نقشه های بتنی و فولادی همراه با تصویر

راهنمای ترسیم نقشه های بتنی و فولادی همراه با تصویر
بخش هایی از محتوا
اجرای بتن
 
ساخت و اختلاط بتن های سازه ای با دست به هیچ وجه مجاز نیست و باز آمیختن بتن با آب پس از اختلاط حين نقل و انتقال یا در محل بتن ریزی مجاز نمی باشد . ۲-نمونه برداری از مصالح متشكله بتن( مصالح سنگی، آب، سیمان، افزودنی ها) بر اساس فصول مربوطه در مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان می باشد . ۳-حمل بتن با انواع چرخ دستی ودامپر فقط تحت شرایط الف تات مجاز است (بند ۹-۷-۳-۲-۱) الف-حجم…

f48.ir

مقاله مهندسی خاک (‌مقاله دانشجویی‌)(۱۳صword)

همه چیز در مورد مقاله مهندسی خاک (‌مقاله دانشجویی‌)(۱۳صword) در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مقاله مهندسی خاک (‌مقاله دانشجویی‌)(۱۳صword) جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مقاله مهندسی خاک (‌مقاله دانشجویی‌)(۱۳صword)

دسته بندی: عمران

تگ (نشان): مقاله دانشجویی‌,مقاله مهندسی خاک,مهندسی خاک

فایل های مرتبط با موضوع مقاله مهندسی خاک (‌مقاله دانشجویی‌)(۱۳صword)

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مقاله مهندسی خاک (‌مقاله دانشجویی‌)(۱۳صword)

مقاله مهندسی خاک (‌مقاله دانشجویی‌)(۱۳صword)

عنوان: مقاله مهندسی خاک (‌مقاله دانشجویی‌)
بسیار مناسب برای دانشجویان عزیز
صفحات: ۱۳ صفحه
فرمت: word قابل ویرایش
شامل: مقدمه،توضیحات، سوالات مطرح شده مربوط به هر قسمت می باشد.
نحوه دریافت فایل: بلافاصله پس از پرداخت، می توانید دانلود نمایید.
هزینه دانلود: پایین صفحه
 

 …

f48.ir

پاورپوینت درباره "سقف كرميت" در ۱۲۶ اسلاید

همه چیز در مورد پاورپوینت درباره "سقف كرميت" در ۱۲۶ اسلاید در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت درباره "سقف كرميت" در ۱۲۶ اسلاید جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت درباره "سقف كرميت" در ۱۲۶ اسلاید

دسته بندی: عمران

تگ (نشان): سقف كرميت,انواع سقف كرميت

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت درباره "سقف كرميت" در ۱۲۶ اسلاید

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پاورپوینت درباره "سقف كرميت" در 126 اسلاید

پاورپوینت درباره "سقف كرميت" در ۱۲۶ اسلاید

قسمتی ازمتن اسلایدها :سقف كرميتفهرست مطالب :۱- مقدمه۲- آشنايي با سقف كرميت۳- اجزاي اصلي تشكيل دهنده سقف كرميت۴- مشخصات فني اجزاي سقف كرميت۵- مزاياي استفاده از سقف كرميت در مقايسه با سقف تيرچه و بلوك معمولي۶- انواع سقف كرميت۷- مراحل اجراي سقف كرميت۸- محدوديت هاي طراحي۹- جمع بندي۱۰- منابعدر سالهاي اخير شاهد استفاده ي گسترده از سقفهاي تيرچه و بلوك با تيرچه فلزي با جان باز (اصطلاحا كرميت ) مي باشيم . سرعت نسبتا بالاي اجراي اين سقف ها به سبب عدم نياز به…

f48.ir

پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی – ۲۹ اسلاید

همه چیز در مورد پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی – ۲۹ اسلاید در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی – ۲۹ اسلاید جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی – ۲۹ اسلاید

دسته بندی: عمران

تگ (نشان): معماری اسلامی,انواع مناره

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی – ۲۹ اسلاید

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی - 29 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی – ۲۹ اسلاید

پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی – 29 اسلاید
قسمت هایی از فهرست و محتوا
پيدايش مناره در اسلام : مناره و كاركردهای آن در تاریخ اسلام: نظریه دوم- ریشه یابی لغت: مناره-صومعه- موذنه ساختمان مناره : مناره قوشخانه هر ساقه یا بدنه دارای بخشهای زیراست: دکل ، پلکان ، نورگیرها مناره‌هاي تيموري و صفوي میل اژدها آتشکده یا میل اژدها مناره ساوه منار مسجد جامع فهرج مناره شمس ليست مناره‌هاي ايراني نتيجه گيري منابع
—عملكرد مناره ، معماري…

f48.ir

تحقیق درباره"خیابان سازی" در ۳۷ صفحه

همه چیز در مورد تحقیق درباره"خیابان سازی" در ۳۷ صفحه در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل تحقیق درباره"خیابان سازی" در ۳۷ صفحه جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: تحقیق درباره"خیابان سازی" در ۳۷ صفحه

دسته بندی: عمران

تگ (نشان): روسازي خيابان,ساخت آسفالت,پخش با فينيشر,راهنمای آسفالت کاری,خیابان سازی

فایل های مرتبط با موضوع تحقیق درباره"خیابان سازی" در ۳۷ صفحه

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

تحقیق درباره"خیابان سازی" در 37 صفحه

تحقیق درباره"خیابان سازی" در ۳۷ صفحه

بخشی از قسمت های فهرست و محتوا
آسفالت سرد پيش‌ساختهساخت آسفالت آسفالت ردميكسقشر آستر آسفالتيمصالح سنگيمصالح فيلرارزش ماسه‌ايدانه‌بندي بتن آسفالتي (آستر و رويه) و كنترل كيفيت طرح اختلاطمشخصات كارخانه آسفالتتهيه بتن آسفالتيحمل آسفالتروش اجراآماده كردن سطح خياباناندود نفوذي (پريم‌كت)ميزان قير و نحوه اجراي اندود نفوذياندود سطحي (تك‌ كت)ميزان قير و روش اجراپخش آسفالتپخش با فينيشرپخش با گريدردرجه حرارت پخشتراكم…

f48.ir