دانلود کتاب این یک چپق نیست میشل فوکو

همه چیز در مورد دانلود کتاب این یک چپق نیست میشل فوکو در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود کتاب این یک چپق نیست میشل فوکو جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود کتاب این یک چپق نیست میشل فوکو

دسته بندی: فلسفه

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع دانلود کتاب این یک چپق نیست میشل فوکو

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود کتاب این یک چپق نیست میشل فوکو

دانلود کتاب این یک چپق نیست میشل فوکو

معرفی کتاب:(این یک چپق نیست pdf)
توجه:متن توضیحات زیر بازنویسی شده/کلمات متن کتاب نگارش نویسنده هستند
کتاب اين يک چپق نيست نوشته ي ميشل فوکو بددست ماني حقيقي به فارسي برگردانده شده ااست.(این یک چپق نیست pdf)ااين ااثر به تشريح و تحليل تابلويي باا همين ناام ااز رنه ماگريت مي پرداازد و به نوعي نگاه معناشناختي و هرمنوتيکي فوکو را ا با بیننده درميان مي گذارد.(این یک چپق نیست)ماگريت باا نگاهي ساختاارشکنانه و ياا طنزآميز، رابطه واژه و شي، ياا دال و…

f48.ir

آراء و نوآوری‌های فلسفی- منطقی ویلفرد سلرز زهرا مقیم‌خان…..

همه چیز در مورد آراء و نوآوری‌های فلسفی- منطقی ویلفرد سلرز زهرا مقیم‌خان….. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل آراء و نوآوری‌های فلسفی- منطقی ویلفرد سلرز زهرا مقیم‌خان….. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: آراء و نوآوری‌های فلسفی- منطقی ویلفرد سلرز زهرا مقیم‌خان…..

دسته بندی: فلسفه

تگ (نشان): آراء و نوآوری‌های فلسفی,منطقی ویلفرد سلرز,زهرا مقیم‌خان,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع آراء و نوآوری‌های فلسفی- منطقی ویلفرد سلرز زهرا مقیم‌خان…..

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

آراء و نوآوری‌های فلسفی- منطقی ویلفرد سلرز  زهرا مقیم‌خان.....

آراء و نوآوری‌های فلسفی- منطقی ویلفرد سلرز زهرا مقیم‌خان…..

چکیده

الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف):
 موضوع رساله معرفی آراء فیلسوف بزرگ ویلفرد سلرز می باشد که پیوندی را میان فلسفه تحلیلی و فلسفه سنتی غرب برقرار ساخته است. ازآنجا که در جامعه ایران این دو فلسفه به طور مجزا مورد مداقه قرار گرفته و نیز از آنجا که فلسفه شاگردان این فیلسوف که متاثر از او بودند در ایران شناخته شده است، به نظر می اید که معرفی آراء چنین فیلسوفی اهمیت خواهد یافت.
 ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع،…

f48.ir

براهین اثبات خدا از دیدگاه شیخ اشراق و لایب نیتس….

همه چیز در مورد براهین اثبات خدا از دیدگاه شیخ اشراق و لایب نیتس…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل براهین اثبات خدا از دیدگاه شیخ اشراق و لایب نیتس…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: براهین اثبات خدا از دیدگاه شیخ اشراق و لایب نیتس….

دسته بندی: فلسفه

تگ (نشان): براهین اثبات خدا از دیدگاه,شیخ اشراق و لایب نیتس,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع براهین اثبات خدا از دیدگاه شیخ اشراق و لایب نیتس….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

براهین اثبات خدا از دیدگاه  شیخ اشراق و لایب نیتس....

براهین اثبات خدا از دیدگاه شیخ اشراق و لایب نیتس….

فهرست

پیشگفتار

 

چکیده

 

۱- اهمیت موضوع

 

۲- پیشینه تحقیق

 

۳- اهداف تحقیق

 

۴- روش تحقیق

 

۵- سوال تحقیق

 

۶- واژگان تحقیق

 

بخش اول: مفهوم خدا

 

تاريخچه برهان آوري بر اثبات وجود خدا

 

خداباوري (Thesim)

 

وحدت باوري (mionism)

 

آيا وجود خدا نياز به اثبات دارد

 

راه هاي اثبات حق تعالي

 

نظري بر براهين اثبات وجود خدا

 

 
 

بخش دوم:…

f48.ir

بررسی تطبیقی مبنا گرایی برتراند راسل وعلامه طباطبایی….

همه چیز در مورد بررسی تطبیقی مبنا گرایی برتراند راسل وعلامه طباطبایی…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی تطبیقی مبنا گرایی برتراند راسل وعلامه طباطبایی…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی تطبیقی مبنا گرایی برتراند راسل وعلامه طباطبایی….

دسته بندی: فلسفه

تگ (نشان): بررسی تطبیقی مبنا گرایی,برتراند راسل وعلامه طباطبایی,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بررسی تطبیقی مبنا گرایی برتراند راسل وعلامه طباطبایی….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی تطبیقی مبنا گرایی برتراند راسل وعلامه طباطبایی....

بررسی تطبیقی مبنا گرایی برتراند راسل وعلامه طباطبایی….

چکیده
مبناگرایی،رویکردی است توجیه­نگرکه بهتوجیه و تبیین ساختار معرفت می­پردازد.
رویکرد مبناگراییدرمقایسه با دیگر دیدگاه­های توجیه­نگر، دارای موقعیّت ممتازی است که دلیل آن، به ساختارمبنایی این رویکرد در ارجاع باورهای استنتاجی به باورهای پایه، برمی­گردد.
راسل، درقلمروی امور تجربی، مبناگرایی خود راارائه می­دهد.وی در این­زمینه، با تأکیدبر استدلال­های استقرائی، خطاناپذیری باورهای بدیهی را نادیده می­گیرد. این امر سبب…

f48.ir

بررسی تطبیقی غایت حیات انسان از دیدگاه فارابی و علامه طباطبایی….

همه چیز در مورد بررسی تطبیقی غایت حیات انسان از دیدگاه فارابی و علامه طباطبایی…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی تطبیقی غایت حیات انسان از دیدگاه فارابی و علامه طباطبایی…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی تطبیقی غایت حیات انسان از دیدگاه فارابی و علامه طباطبایی….

دسته بندی: فلسفه

تگ (نشان): بررسی تطبیقی غایت حیات انسان,دیدگاه فارابی و علامه طباطبایی,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بررسی تطبیقی غایت حیات انسان از دیدگاه فارابی و علامه طباطبایی….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی تطبیقی غایت حیات انسان از دیدگاه فارابی و علامه طباطبایی....

بررسی تطبیقی غایت حیات انسان از دیدگاه فارابی و علامه طباطبایی….

چكيده
غايت حيات يعني هدف و كمال مطلوبي كه در آفرينش براي انسان در نظر گرفته شده و هر انساني مي بايست در حدود توانايي و امكانات خود براي رسيدن به آن سعي و تلاش نمايد.از آن جايي كه انسان موجودي ايده آل جو و هدف گراست و بدون برخورداري از هدف و آرمان نمي تواند به هستي خود ادامه دهد، افراد انساني در سير تاريخ، همواره ايده آل هايي براي خود در نظر گرفته و به وسيله ي آن زندگي و حيات خويش را تفسير كرده اند. مهم ترين هدف هايي كه براي بشر مطرح شده است…

f48.ir

بررسی تطبیقی دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب بدن اخروی…

همه چیز در مورد بررسی تطبیقی دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب بدن اخروی… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی تطبیقی دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب بدن اخروی… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی تطبیقی دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب بدن اخروی…

دسته بندی: فلسفه

تگ (نشان): بررسی تطبیقی دیدگاه ملاصدرا,جان هیک در باب بدن اخروی,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بررسی تطبیقی دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب بدن اخروی…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی تطبیقی دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب بدن اخروی...

بررسی تطبیقی دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب بدن اخروی…

 چکیده
 ملاصدرا بر اساس اصولی از جمله اصل جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء، حرکت جوهری و سیر نفس بین عوالم سه‌گانه و اثبات تجرّد قوه‌ی خیال، ضرورت وجود بدن اخروی و نحوه‌ی پیدایش آن و همچنین کیفیت آن را بیان می‌کند. طبق دیدگاه او بدن اخروی بدنی مثالی است که عینیت آن با بدن دنیوی براساس ملاک این‌همانی شخصی روشن می‌گردد. در این دیدگاه بدن مثالی بدنی جسمانی با ماده‌ی متفاوت و متناسب با عالم خیال است که با فاعلیت نفس خلق…

f48.ir

بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی…..

همه چیز در مورد بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی….. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی….. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی…..

دسته بندی: فلسفه

تگ (نشان): بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق,بررسی تطبیقی جایگاه عقل وعشق,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی…..

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی.....

بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی…..

 چکيده
 بررسي تطبيقي جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی
 رساله­ي حاضر کاوشي در انديشه­ها و آثار برجسته­ي افلاطون و سهروردی پیرامون دو مقوله­ی عقل و عشق است. اين تحقیق در پنج فصل به شرح زير تنظيم شده است:
-­ فصل اول، شامل کليات است.
­­-­ فصل دوم، شامل تعاریف و تقسیمات عقل و عشق است.
-­ فصل سوم، بررسی ماهیت و جایگاه عشق و عقل در نظام فلسفی افلاطون است.
-­ فصل چهارم، بررسی ماهیت و جایگاه عشق و عقل در نظام…

f48.ir

بررسی مسأله این‌همانی شخصی بر اساس مبانی ملاصدرا…..

همه چیز در مورد بررسی مسأله این‌همانی شخصی بر اساس مبانی ملاصدرا….. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی مسأله این‌همانی شخصی بر اساس مبانی ملاصدرا….. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی مسأله این‌همانی شخصی بر اساس مبانی ملاصدرا…..

دسته بندی: فلسفه

تگ (نشان): بررسی مسأله این‌همانی شخصی,بر اساس مبانی ملاصدرا,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بررسی مسأله این‌همانی شخصی بر اساس مبانی ملاصدرا…..

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی مسأله این‌همانی شخصی بر اساس مبانی ملاصدرا.....

بررسی مسأله این‌همانی شخصی بر اساس مبانی ملاصدرا…..

چکیده:
بررسی مسأله این‌همانی و سؤال از هویت شخصی از مسائل مهم در فلسفه‌ی نفس است. این سؤال که به لحاظ وجود شناختی چه عاملی موجب تداوم هویت شخصی یک فرد می‌شود و این ‌که به لحاظ معرفت‌شناختی این استمرار را با چه شواهد و قرائنی می‌توان اثبات کرد از مباحث اساسی در این حوزه به شمار می‌رود. هرگونه پاسخ به این‌گونه سؤال‌ها نتایج و اثراتی در دیگر حوزه‌ها مانند: حقوق، کلام، اخلاق و معاد شناسی خواهد داشت. هرچند بحث این‌همانی…

f48.ir

بررسی دلایل دفاع سهروردی از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقی…

همه چیز در مورد بررسی دلایل دفاع سهروردی از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقی… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی دلایل دفاع سهروردی از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقی… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی دلایل دفاع سهروردی از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقی…

دسته بندی: فلسفه

تگ (نشان): بررسی دلایل دفاع سهروردی,مُثُل افلاطون,با نظام انوار اشراقی,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بررسی دلایل دفاع سهروردی از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقی…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی دلایل دفاع سهروردی از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقی...

بررسی دلایل دفاع سهروردی از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقی…

 چکیده:
رساله‌ی حاضر تحت عنوان بررسی دلایل دفاع سهروردی از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقی صورت گرفته است. هدف اصلی این رساله، بررسی نظریه‌ی عالم مُثُل از دیدگاه افلاطون و سهروردی و همچنین بیان دیدگاه دیگر فیلسوفان و ارائه‌ی ادله‌ی آنها در انکار و قبول این نظریه است. مُثُل که به معنای ایده، تصور و صور کلی است، توجه انسان را از امور محسوس و دنیوی به حقایق آسمانی و ماوراء طبیعی معطوف می‌کند. مُثُل افلاطون، در میان…

f48.ir

بررسی تطبیقی وجودشناسی نزد افلاطون و ارسطو…

همه چیز در مورد بررسی تطبیقی وجودشناسی نزد افلاطون و ارسطو… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی تطبیقی وجودشناسی نزد افلاطون و ارسطو… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی تطبیقی وجودشناسی نزد افلاطون و ارسطو…

دسته بندی: فلسفه

تگ (نشان): بررسی تطبیقی وجودشناسی,افلاطون و ارسطو,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بررسی تطبیقی وجودشناسی نزد افلاطون و ارسطو…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی تطبیقی وجودشناسی نزد افلاطون و ارسطو...

بررسی تطبیقی وجودشناسی نزد افلاطون و ارسطو…

 فهرست
عنوان….صفحه
مقدمه…..۱
چکیده….۵
۱-تاريخچه اجمالي وجود نزد فلاسفه پيش از افلاطون
۱-۱- وجود نزد فلاسفه پیش از پارمنیدس…..۷
۱-۲-وجود از نظر پارمنيدس………………………………………………………………………………….۱۴
۲- وجود درنظر افلاطون
۲-۱- افلاطون و پارمنیدس…………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۲- هستی حقیقی هوهویت است………………………………………………………………….۲۳
۲-۳- هستی و…

f48.ir