بایگانی دسته: مهندسی مکانیک

بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با ۳ سطح و ۴ سطح دمایی متفاوت…

همه چیز در مورد بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با ۳ سطح و ۴ سطح دمایی متفاوت… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با ۳ سطح و ۴ سطح دمایی متفاوت… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با ۳ سطح و ۴ سطح دمایی متفاوت…

دسته بندی: مهندسی مکانیک

تگ (نشان): بررسی عملکرد سیستم ها,تبرید جذبی با ۳ سطح و ۴ سطح,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با ۳ سطح و ۴ سطح دمایی متفاوت…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت...

بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با ۳ سطح و ۴ سطح دمایی متفاوت…

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اوّل: مقدّمه
۱- مقدّمه۱
۱-۱- سيستم سرمايش جذبي با مبرد آب و ماده جاذب ليتيم برومايد۵
۱-۱-۱- سیکل تک اثره۷
۱-۱-۲- سیکل دو اثره۸
۱-۲- سيستم سرمايش جذبي با مبرد آمونياک و ماده جاذب آب۱۲
فصل دوّم:مدل ترمودینامیکی سیستم۲۱
۲-۱- سیستم های تبرید با ۳ منبع حرارتی برگشت ناپذیر۲۱
۲-۲- سیستم های تبرید با ۴ منبع حرارتی برگشت ناپذیر ۲۵
فصل سوّم:الگوریتم های تکاملی و ژنتیکی و کاربرد آن در بهینه…

f48.ir

بررسی تاثیر المانهای ماتریس سختی سیستم محوربلبرینگ….

همه چیز در مورد بررسی تاثیر المانهای ماتریس سختی سیستم محوربلبرینگ…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی تاثیر المانهای ماتریس سختی سیستم محوربلبرینگ…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی تاثیر المانهای ماتریس سختی سیستم محوربلبرینگ….

دسته بندی: مهندسی مکانیک

تگ (نشان): بررسی تاثیر المانهای ماتریس,سختی سیستم محوربلبرینگ,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بررسی تاثیر المانهای ماتریس سختی سیستم محوربلبرینگ….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی تاثیر المانهای ماتریس سختی سیستم محوربلبرینگ....

بررسی تاثیر المانهای ماتریس سختی سیستم محوربلبرینگ….

چکیده
بلبرینگها استفاده­ی زیادی در صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو و هواپیماسازی دارند. از اینرو بررسی بلبرینگ­ها حائز اهمیت می­باشد لذا در این پژوهش به بررسی ماتریس سختی بلبرینگ تماس زاویه­ای دوردیفه پرداخته شده است. در این پژوهش معادلات حاکم بر ماتریس سختی دو ردیفه توسعه داده شده است و علاوه بر بررسی نیروی محوری به بررسی اثر پیشبار بر خصوصیات ارتعاشی بلبرینگ پرداخته شده است. در ابتدا مدل تحلیلی توسعه یافته و تحت بار محوری و…

f48.ir

طراحی و ساخت یک واحد رآکتور بی هوازی ترکیبی در شهرستان خوی و امکان سنجی استفاده از یک کویل داخلی ، آبگرمکن بیوگاز سوز و آبگرمکن خورشیدی در ساختمان ..

همه چیز در مورد طراحی و ساخت یک واحد رآکتور بی هوازی ترکیبی در شهرستان خوی و امکان سنجی استفاده از یک کویل داخلی ، آبگرمکن بیوگاز سوز و آبگرمکن خورشیدی در ساختمان .. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل طراحی و ساخت یک واحد رآکتور بی هوازی ترکیبی در شهرستان خوی و امکان سنجی استفاده از یک کویل داخلی ، آبگرمکن بیوگاز سوز و آبگرمکن خورشیدی در ساختمان .. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: طراحی و ساخت یک واحد رآکتور بی هوازی ترکیبی در شهرستان خوی و امکان سنجی استفاده از یک کویل داخلی ، آبگرمکن بیوگاز سوز و آبگرمکن خورشیدی در ساختمان ..

دسته بندی: مهندسی مکانیک

تگ (نشان): طراحی و ساخت یک واحد رآکتور,هوازی ترکیبی در شهرستان خوی,شهرستان خوی و امکان سنجی,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع طراحی و ساخت یک واحد رآکتور بی هوازی ترکیبی در شهرستان خوی و امکان سنجی استفاده از یک کویل داخلی ، آبگرمکن بیوگاز سوز و آبگرمکن خورشیدی در ساختمان ..

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

طراحی و ساخت یک واحد رآکتور بی هوازی ترکیبی در شهرستان خوی و امکان سنجی استفاده از یک کویل داخلی ، آبگرمکن بیوگاز سوز و آبگرمکن خورشیدی در ساختمان ..

طراحی و ساخت یک واحد رآکتور بی هوازی ترکیبی در شهرستان خوی و امکان سنجی استفاده از یک کویل داخلی ، آبگرمکن بیوگاز سوز و آبگرمکن خورشیدی در ساختمان ..

فهرست شکل ها
شکل۱-۱ واحد مخزن گاز ثابت یا دایجستر چینی۴
شکل ۱-۲ واحد مخزن گاز شناور یا دایجستر هندی۵
شکل ۲-۱ رآکتور نوع اول : رآکتور بی هوازی ترکیبی چینی و هندی۱۷
شکل ۲-۳ رآکتور نوع سوم : رآکتور بیهوازی هیبریدی۱۹
شکل ۳-۱ تولید بیوگاز از فضولات تازه گاو بستگی به زمان اقامت و دماي دایجستر۲۳
شکل ۳-۲ زوایایمختلفخورشیدی۴۱
شکل ۳-۳ تابشمستقیمبررویسطوحافقیوشیبدار۴۳
شکل ۳-۴ کنتور گاز ، تجهیز اندازه گیری دبی بیوگاز۴۹
شکل ۳-۵ تجهیزات اندازهگیری دما و فشار۴۹
شکل ۴-۱…

f48.ir

بررسی عددی و تجربی فرآیند شکل‌دهی چندپاسه‌ ورق‌های آلومینیم با استفاده از لیزر…

همه چیز در مورد بررسی عددی و تجربی فرآیند شکل‌دهی چندپاسه‌ ورق‌های آلومینیم با استفاده از لیزر… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی عددی و تجربی فرآیند شکل‌دهی چندپاسه‌ ورق‌های آلومینیم با استفاده از لیزر… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی عددی و تجربی فرآیند شکل‌دهی چندپاسه‌ ورق‌های آلومینیم با استفاده از لیزر…

دسته بندی: مهندسی مکانیک

تگ (نشان): بررسی عددی و تجربی فرآیند,شکل‌دهی چندپاسه‌ ورق‌ها,آلومینیم با استفاده از لیزر,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع بررسی عددی و تجربی فرآیند شکل‌دهی چندپاسه‌ ورق‌های آلومینیم با استفاده از لیزر…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی عددی و تجربی فرآیند شکل‌دهی چندپاسه‌ ورق‌های آلومینیم با استفاده از لیزر...

بررسی عددی و تجربی فرآیند شکل‌دهی چندپاسه‌ ورق‌های آلومینیم با استفاده از لیزر…

چکیده:
فرآیند شکل‌دهی با لیزر، به‌خصوص در سال‌های اخیر، به‌طور گسترده‌ای موردتوجه قرار گرفته است. در این فرآیند، با تابش پرتو لیزر بر سطح ورق، که با ایجاد یک گرمایش موضعی سریع و متعاقب آن سرمایش ناحیه‌ حرارت‌دیده همراه است، شکل‌دهی انجام می‌شود. هرچند، نحوه توزیع دمایی القا شده بر اثر تابش پرتو لیزر در قطعه، مشخص‌کننده‌ نوع مکانیزم شکل‌دهی است. بسته به انتخاب اندازه‌ پارامترهای تاثیرگذار بر فرآیند، مکانیزم…

f48.ir

بررسی تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی..

همه چیز در مورد بررسی تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی.. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی.. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی..

دسته بندی: مهندسی مکانیک

تگ (نشان): بررسی تحلیلی و عددی,فرآیند بالج آزاد گرم,لوله آلومینیومی,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع بررسی تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی..

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی..

بررسی تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی..

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول: مقدمه۲
۱-۱مقدمه۲
۱-۲ مروری بر فصول۳
۱-۳ تاریخچه هیدروفرمینگ و شکل‏دهی گازی۳
۱-۴ پیشینه کارهای انجام شده از هیدروفرمینگ و شکل‏دهی گازی گرم (اعم از مطالعه‏ی تحلیلی، عددی و تجربی)۴
۱-۵ اهداف و ویژگی‏های پایان‏نامه۹
فصل دوم: معرفی فرآیند شکل‏دهی گازی گرم و هیدروفرمینگ و پارامترهای موثر در آن۱۰
۲-۱ مقدمه۱۰
۲-۲ انواع فرآیند‏های تولیدی۱۱
۲-۳ فرآیندهای شکل‏دهی فلزات۱۱
۲-۴ روش‏های شکل‏دهی لوله‏های…

f48.ir

ارزیابی کارآیی مدار استحصال آهن از باطله‌های کارخانه فرآوری معدن چادرملو….

همه چیز در مورد ارزیابی کارآیی مدار استحصال آهن از باطله‌های کارخانه فرآوری معدن چادرملو…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل ارزیابی کارآیی مدار استحصال آهن از باطله‌های کارخانه فرآوری معدن چادرملو…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: ارزیابی کارآیی مدار استحصال آهن از باطله‌های کارخانه فرآوری معدن چادرملو….

دسته بندی: مهندسی مکانیک

تگ (نشان): ارزیابی کارآیی مدار استحصال,آهن از باطله‌های کارخانه,فرآوری معدن چادرملو,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع ارزیابی کارآیی مدار استحصال آهن از باطله‌های کارخانه فرآوری معدن چادرملو….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

ارزیابی کارآیی مدار استحصال آهن از باطله‌های کارخانه فرآوری معدن چادرملو....

ارزیابی کارآیی مدار استحصال آهن از باطله‌های کارخانه فرآوری معدن چادرملو….

چکیده
شرکتسنگآهنچادرملو،بهمنظوراستفادهبهينهازباطله­هايکارخانهفرآوری این معدن،کهاززمانآغازبهره­برداريتوليدشدهاست،يکمداربازيابيآهنازباطلهرا احداثنمودهاست. این مدار شامل جداکننده­های مغناطیسی رافر و کلینر می­باشد. هدفاينپروژه،ارزیابی عملکرد این مدار است. به این منظور از جریان­های خوراک، باطله و کنسانتره نمونه­گیری در دو نوبت صورت گرفت و آنالیزهای شیمیایی روی آنها انجام شد. آزمایش­های مغناطیسی در شدت­های مختلف…

f48.ir

مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوری انشعاب به روش المان مرزی….

همه چیز در مورد مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوری انشعاب به روش المان مرزی…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوری انشعاب به روش المان مرزی…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوری انشعاب به روش المان مرزی….

دسته بندی: مهندسی مکانیک

تگ (نشان): مدل سازی ترک های ثانویه,استفاده از تئوری,انشعاب به روش المان مرزی,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوری انشعاب به روش المان مرزی….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوری  انشعاب به روش المان مرزی....

مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوری انشعاب به روش المان مرزی….

چکیده
شکست ناگهانی و غیرمنتظره بعضی از سازه‌های مهندسی، خسارات مالی و جانبی فراوانی را داشته است. در بررسی علل شکست، به تدریج پژوهشگران دریافتند که طراحی بسیاری از این سازه‌ها بر مبنای تئوری الاستیسیته و مقاومت مصالح درست بوده و عامل شکست ترک‌هایی بودند که در سازه وجود داشته و یا در حین کار ایجاد شده است. بنابراین این نتیجه حاصل شد که طراحی و تحلیل این سازه‌ها تنها بر پایه دو درس ذکر شده موفقیت‌آمیز نبوده است. بر این اساس در…

f48.ir

تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه‌اي از جنس FGM تحت میدان حرارتی یا تحت بار محوری…

همه چیز در مورد تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه‌اي از جنس FGM تحت میدان حرارتی یا تحت بار محوری… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه‌اي از جنس FGM تحت میدان حرارتی یا تحت بار محوری… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه‌اي از جنس FGM تحت میدان حرارتی یا تحت بار محوری…

دسته بندی: مهندسی مکانیک

تگ (نشان): تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه‌,جنس FGM تحت میدان حرارتی,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه‌اي از جنس FGM تحت میدان حرارتی یا تحت بار محوری…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه‌اي از جنس FGM تحت میدان حرارتی یا تحت بار محوری...

تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه‌اي از جنس FGM تحت میدان حرارتی یا تحت بار محوری…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصلاول: مقدمه….1
۱-۱ مقدمه۲
۱-۲ تاريخچه کارهاي انجام شده۳
۱-۳ ارتباط موضوع تحقيق با کارهاي قبلي۶
۱-۴ محتواي فصل‌هاي بعد۶
فصل دوم:مواد با خواص درجه‌بندي شده۸
۲-۱ معرفي مواد با خواص درجه‌بندي‌شده۹
۲-۲ کاربردهاي مواد با خواص درجه‌بندي شده۱۱
۲-۳ روش‌هاي ساخت مواد با خواص درجه‌بندي شده۱۲
۲-۴ مدل‌هاي رياضي و روابط حاکم۱۴
۲-۴-۱ مدل ردي۱۴
۲-۴-۲ مدل اردوگان۱۵
۲-۴-۳ مدل تانيگاوا۱۶
۲-۴-۴ مدل نُدا۱۶
فصل سوم:فرمول‌بندي و…

f48.ir

تحلیل پایداری ریزش واژگونی دیواره ی شمالی معدن چغارت ناشی از بارهای دینامیکی حاصل از انفجار…

همه چیز در مورد تحلیل پایداری ریزش واژگونی دیواره ی شمالی معدن چغارت ناشی از بارهای دینامیکی حاصل از انفجار… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل تحلیل پایداری ریزش واژگونی دیواره ی شمالی معدن چغارت ناشی از بارهای دینامیکی حاصل از انفجار… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: تحلیل پایداری ریزش واژگونی دیواره ی شمالی معدن چغارت ناشی از بارهای دینامیکی حاصل از انفجار…

دسته بندی: مهندسی مکانیک

تگ (نشان): تحلیل پایداری ریزش واژگونی,دیواره ی شمالی معدن چغارت,بارهای دینامیکی حاصل از انفجار,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع تحلیل پایداری ریزش واژگونی دیواره ی شمالی معدن چغارت ناشی از بارهای دینامیکی حاصل از انفجار…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

تحلیل پایداری ریزش واژگونی دیواره ی شمالی معدن چغارت ناشی از بارهای دینامیکی حاصل از انفجار...

تحلیل پایداری ریزش واژگونی دیواره ی شمالی معدن چغارت ناشی از بارهای دینامیکی حاصل از انفجار…

چکیده
پایدارسازی شیب­ها یکی از مهمترین مسائل در فعالیت­های عمرانی و معدنی است. در سرمایه گذاری‌های کلان به ویژه در معادن روباز بزرگ، ریزش یک دیواره از معدن می­تواند خسارات جبران­ناپذیر جانی و مالی را به همراه داشته باشد. شیب‌های سنگی باید در مقابل بارهای استاتیکی وارده و بارهای دینامیکی احتمالی تحلیل پایداری­ شوند. چالزنی و آتشباری روشی رایج در استخراج معادن روباز است. در طی آتشباری، بار اضافی القایی توسط آتشباری…

f48.ir

طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد)….

همه چیز در مورد طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد)…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد)…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد)….

دسته بندی: مهندسی مکانیک

تگ (نشان): طراحی ایرفویل,توربین بادی برای اعداد رینولدز,آزمایش تجربی در تونل باد,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد)….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد)....

طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد)….

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب.آ
فهرست شکل ها..د
فهرست جدول ها..ح
چکیده..ط
واژه های کلیدی…ی
فصل اول: مقدمه…۱
۱-۱- بحران جهانی انرژی و انرژی باد..۱
۱-۲- توربین های بادی و انواع آن…۴
۱-۲-۱- توربین های بادی محور عمودی………………………………………………………………………………………۵
۱-۲-۲- توربین های بادی محور افقی…………………………………………………………………………………………..۶
۱-۳- ایرودینامیک روتور توربین های…

f48.ir