بایگانی دسته: نرم افزار های آماده

موضوع دانلود نمایش سولوشن لایت ال سی دی nokia 113

همه چیز در مورد نمایش سولوشن لایت ال سی دی nokia 113 در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل نمایش سولوشن لایت ال سی دی nokia 113 جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: نمایش سولوشن لایت ال سی دی nokia 113

دسته بندی: نرم افزار های آماده

تگ (نشان): nokia 113

فایل های مرتبط با موضوع نمایش سولوشن لایت ال سی دی nokia 113

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

موضوع : نمایش سولوشن لایت ال سی دی nokia 113 میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید. تست شده و کاملا سالم …

f48.ir

موضوع دانلود نمایش راه حل نهایی حل مشکل اتصال کامل نوکیا N8-00

همه چیز در مورد نمایش راه حل نهایی حل مشکل اتصال کامل نوکیا N8-00 در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل نمایش راه حل نهایی حل مشکل اتصال کامل نوکیا N8-00 جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: نمایش راه حل نهایی حل مشکل اتصال کامل نوکیا N8-00

دسته بندی: نرم افزار های آماده

تگ (نشان): نوکیا N8 00

فایل های مرتبط با موضوع نمایش راه حل نهایی حل مشکل اتصال کامل نوکیا N8-00

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

موضوع : نمایش راه حل نهایی حل مشکل اتصال کامل نوکیا N8-00 میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید. تست شده و کاملا سالم …

f48.ir

موضوع دانلود نمایش سولوشن لایت ال سی دی nokia lumia 510

همه چیز در مورد نمایش سولوشن لایت ال سی دی nokia lumia 510 در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل نمایش سولوشن لایت ال سی دی nokia lumia 510 جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: نمایش سولوشن لایت ال سی دی nokia lumia 510

دسته بندی: نرم افزار های آماده

تگ (نشان): nokia lumia 510

فایل های مرتبط با موضوع نمایش سولوشن لایت ال سی دی nokia lumia 510

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

موضوع : نمایش سولوشن لایت ال سی دی nokia lumia 510 میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید. تست شده و کاملا سالم …

f48.ir

موضوع دانلود نمایش حل مشکل هنذفری نوکیا n8

همه چیز در مورد نمایش حل مشکل هنذفری نوکیا n8 در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل نمایش حل مشکل هنذفری نوکیا n8 جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: نمایش حل مشکل هنذفری نوکیا n8

دسته بندی: نرم افزار های آماده

تگ (نشان): نوکیا n8

فایل های مرتبط با موضوع نمایش حل مشکل هنذفری نوکیا n8

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

موضوع : نمایش حل مشکل هنذفری نوکیا n8 میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید. تست شده و کاملا سالم …

f48.ir

موضوع دانلود نمایش سولوشن مسیر سیم کارت nokia 309

همه چیز در مورد نمایش سولوشن مسیر سیم کارت nokia 309 در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل نمایش سولوشن مسیر سیم کارت nokia 309 جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: نمایش سولوشن مسیر سیم کارت nokia 309

دسته بندی: نرم افزار های آماده

تگ (نشان): nokia 309

فایل های مرتبط با موضوع نمایش سولوشن مسیر سیم کارت nokia 309

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

موضوع : نمایش سولوشن مسیر سیم کارت nokia 309 میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید. تست شده و کاملا سالم …

f48.ir

موضوع دانلود نمایش سولوشن مسیر کانکتور باطری nokia 309

همه چیز در مورد نمایش سولوشن مسیر کانکتور باطری nokia 309 در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل نمایش سولوشن مسیر کانکتور باطری nokia 309 جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: نمایش سولوشن مسیر کانکتور باطری nokia 309

دسته بندی: نرم افزار های آماده

تگ (نشان): nokia 309

فایل های مرتبط با موضوع نمایش سولوشن مسیر کانکتور باطری nokia 309

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

موضوع : نمایش سولوشن مسیر کانکتور باطری nokia 309 میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید. تست شده و کاملا سالم …

f48.ir

موضوع دانلود نمایش سولوشن مسیر تاچ nokia 311

همه چیز در مورد نمایش سولوشن مسیر تاچ nokia 311 در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل نمایش سولوشن مسیر تاچ nokia 311 جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: نمایش سولوشن مسیر تاچ nokia 311

دسته بندی: نرم افزار های آماده

تگ (نشان): nokia 311

فایل های مرتبط با موضوع نمایش سولوشن مسیر تاچ nokia 311

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

موضوع : نمایش سولوشن مسیر تاچ nokia 311 میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید. تست شده و کاملا سالم …

f48.ir

موضوع دانلود نمایش سولوشن مسیر میکروفن nokia 310

همه چیز در مورد نمایش سولوشن مسیر میکروفن nokia 310 در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل نمایش سولوشن مسیر میکروفن nokia 310 جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: نمایش سولوشن مسیر میکروفن nokia 310

دسته بندی: نرم افزار های آماده

تگ (نشان): nokia 310

فایل های مرتبط با موضوع نمایش سولوشن مسیر میکروفن nokia 310

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

موضوع : نمایش سولوشن مسیر میکروفن nokia 310 میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید. تست شده و کاملا سالم …

f48.ir

موضوع دانلود زنگ خور گوشی ۲۰۱۸

همه چیز در مورد زنگ خور گوشی ۲۰۱۸ در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل زنگ خور گوشی ۲۰۱۸ جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: زنگ خور گوشی ۲۰۱۸

دسته بندی: نرم افزار های آماده

تگ (نشان): زنگ خور ۲۰۱۸,زنگ خور, بهترین زنگ خورها, گلچین زنگ خور, زنگ خور گلچین, بهترین, اندرویدی,نرم افزار اندرویدی زنگ خور,

فایل های مرتبط با موضوع زنگ خور گوشی ۲۰۱۸

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

گلچینی از زنگ خورها

برای هر سلیقه

اهنگ های متنوع

حالت پخش اهنگ

حالت جایگذاری اهنگ

حالت تکرار برای گوش دادن طولانی

شما می توانید در حالت تکراری با اهنگ ورزش هم بکنید یا کودکتان را با گوشی سرگرم کنید

کاربردی ساده وراحت و زیبا

دارای کمتریت دسترسی برای امنیت بیشتر

سعی گروه ما این است که تنظیمات را خودکار در بهترین حالت قرار دهیم تا برای کوچکترین چیز نخواهیم از دسترسی ها استفاده شود که امنیت گوشی را به خطر بیندازد

اهنگ ها با بهترین کیفیت و کم ترین حجم انتخاب شده

تمام نرم افزارهای ما از اندروید ۲ به بالا را پشتیبانی می کنند

منتظر نظرات شما برای نسخه های بعدی هستیم …

f48.ir

موضوع دانلود فایل فلش تبلت ایسوس مدل k00z تست شده ۱۰۰% تضمینی

همه چیز در مورد فایل فلش تبلت ایسوس مدل k00z تست شده ۱۰۰% تضمینی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل فایل فلش تبلت ایسوس مدل k00z تست شده ۱۰۰% تضمینی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: فایل فلش تبلت ایسوس مدل k00z تست شده ۱۰۰% تضمینی

دسته بندی: نرم افزار های آماده

تگ (نشان): فایل,فلش,ایسوس,k00z,فایل,فلش,asus, k00z

فایل های مرتبط با موضوع فایل فلش تبلت ایسوس مدل k00z تست شده ۱۰۰% تضمینی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.


فایل فلش فارسی و تست شده تبلت Asus K00Z – ME175CG  با اندروید ۵٫۰ قابلیت رایت بر روی تمامی ورژن های WW حل تمامی مشکلات نرم افزاری از قبیل: ۱- هنگ کردن تبلت بعداز فکتوری بر روی آرم ۲- حل مشکل Wifi   ۳- حل مشکل ارسال فایل ۴- حل مشکل ارور های گوگل پلی ۵- حل مشکل ویروسی بودن دستگاه  * فایل با پسوند Raw می باشد و باید از طریق cmd و از قسمت droidboot تبلت رایت شود. * آموزش نصب:فایل را به حالت زیپ در آورده و نام آن را به  …

f48.ir