پاورپوینت بخش CSSD ,پاورپوینت دستگاه های اتوکلاو,پاورپوینت آشنایی با بخش CSSD و دستگاه های اتوکلاو

دانلود محصول پاورپوینت آشنايي با بخش CSSD و دستگاه هاي اتوكلاو با کد فروش ۱۹۷۱۶۲۶

پاورپوینت آشنايي با بخش CSSD  و  دستگاه هاي اتوكلاو   64اسلایدهمراه باتصویر تعاریف استريل Sterile واژه استريل به معناي عاري از ميكروارگانيزم هاي زنده مي باشد.   استريليزاسيون Sterilization استريليزاسيون يا سترون سازي فرآيندي است كه به وسيله آن همه ميكروارگانيزم هاي يك جسم از بين رفته يا غير فعال مي شوند. به طوري كه احتمال وجود ميكروارگانيزم هاي زنده در جسمي كه تحت اين فرآيند قرار مي گيرند كمتر از يك ميليونيم مي باشد.   استريلايزر Sterilizer دستگاهي كه عمل استريليزاسيون را انجام مي دهد.   مركز استريل مكاني است كه كليه وسايل مورد لزوم بخش ها و اتاق عمل بيمارستان در آنجا ضدعفوني و استريل مي گردد. در گذشته به آن Central Sterile Room (CSR) گفته مي شد. با توجه به اهميت آن از حالت اتاق به حالت بخش درآمد كه به (CSSD) Central Supply Sterilization Department تغيير نام داد. چالشهای اجرایی ۱- آموزش پرسنل بخشهای استریلیزاسیون         2- مشکلات اقتصادی      &nbsp …