پاورپوینت ارگونومی در منزل

دانلود محصول پاورپوینت ارگونومی در منزل با کد فروش ۱۹۷۲۲۴۴

پاورپوینت ارگونومی در منزلتعداد اسلاید:۳۵   بخشی از فایل:   برای طراحی نحوه چیدمان سطوح کار  توالی انجام کار در آشپزخانه معمولا به ترتیب زیر در نظر گرفته میشود: ۱- ظرف شوئی   2- سطح اصلی کار  3- سطح خوراک پز ( اجاق گاز)   4- سایر سطوح  برای فرد راست دست توالی کار از دست چپ به راست است. این توالی نمیباست بوسیله گنجه های بلند درها یا راهروها به هم بخورد. ترکیب L  یا U  شکل نیز میتواند مناسب باشد.   یخچال یا سایر وسایل ذخیره و انبار مواد غذائی – ظرف شوئی و اجاق خوراک پزی ” مثلث انجام کار ” را تشکیل میدهند .اضلاع این مثلث نباید قطع شود به ویژه خط میان ظرف شوئی و اجاق خوراک پزی  که بیش از هر وسیله دیگر ی در آشپزخانه مورد استفاده قرار میگیرند. اضلاع مثلث انجام کار  گراند جان ( ۱۹۷۳ )- حداکثر محیط این مثلث را برای آشپزخانه های کوچک ۷ متر و برای آشپزخانه های بزرگ ۸ متر توصیه نموده است . دپارتمان محیط ۱۹۷۲- حداقل و حداکثر آنرا ۳۶۰۰ و ۶۶۰۰ میلی متر  و فاصله میان ظرف شوئی و اجاق خوراک پزی را ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ میلی مت …