اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی,,پاورپوینت اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی,کتاب اندازه گیری وسنجش در علوم تربیتی علی اکبر سیف,دانلود پاو

دانلود محصول پاورپوینت اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی با کد فروش ۱۹۷۲۵۵۶


دانلود پاورپوینت با عنوان، اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی خلاصه کتاب اندازه گیری وسنجش در علوم تربیتی نوشته علی اکبر سیف بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : وسايل اندازه گيري در آموزش وپرورش و روانشناسي باتوجه به اين كه صفات و ويژگيها دراين علوم كيفي است به جهت اندازه گيري آنهاوتبديل به داده هاي كمي به ابزار اندازه گيري نياز دارد كه مهمترين آنها عبارتند از : آزمون ، مشاهده ، مصاحبه ، پرسشنامه تعاريف آزمون از ديدگاه صاحب نظران آزمون(test): شامل مجموعه اي از سوالات است كه در اختيار فرد گذاشته مي شود تا به آن جواب دهد.گيج(gage):آزمون را يك روش نظام دار براي اندازه گيري نمونه اي از رفتار فرد است براي اينكه بتوان آن رفتار را با توجه به معياريا هنجار ارزشيابي كرد، مي داند.   فهرست مطالب  فصل اول : تعريف وانواع آزمونها در آموزش وپرورش وروانشناسي فصل دوم :تهيه طرح آزمون پيشرفت تحصيلي فصل سوم : آزمونهاي تشريحي فصل چهارم : آزمونهاي كوته پاسخ فصل پنجم : آزمونهاي صحيح ـ غلط و جور كردني فصل ششم:آزمونهاي چند گزينه اي فصل هفتم : سنجش هدفهاي آموز …