پاورپوینت ریکاوری ,پاورپوینت بازگشت به حالت اولیه,

دانلود محصول پاورپوینت ريكاوري (بازگشت به حالت اوليه)کلاس مربیگری درجه bآسیا با کد فروش ۱۹۷۰۸۵۰

 پاورپوینت  ريكاوري  (بازگشت به حالت اوليه)کلاس مربیگری درجه bآسیا   24اسلایدهمراه باتصویر     تاثير خستگي در ورزش=كاهش تمايل به  شركت در فعاليتهاي ورزشي     انواع خستگي: خستگي ارگانهاي بدن(شنوايي، بينايي و…)   خستگي عضلا ني : كاهش ظرفيت اجراي يك فعا ليت عضلاني در اثر كاهش انرژي ذخيره،تجمع   پروتونها وكاهش نوروترانسميترها (در اثر فهاليتهاي طولاني مدت يا شديد وآسيب و…)   خستگي روحي : در اثر تنش هاي عصبي، فعاليت هاي فكري، اضطراب ،هيجان،تكرار يك فعاليت يكسان،يادگيري موضوعات مشكل و… كه با احساس واماندگي و نياز به استراحت مشخص ميشود     …