بیماری های مهم گیاهی, پاورپوینت بیماری های مهم گیاهی, دانلود رایگان پاورپوینت بیماری های مهم گیاهی, دانلود پاورپوینت بیماری های مهم گیاهی

دانلود محصول پاورپوینت بیماری های مهم گیاهان با کد فروش ۱۹۷۲۰۳۶


دانـلـود پاورپوینت کشاورزی بـا عـنـوان ، بیماری های مهم گیاهی بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : بیماریهای مهم گیاهیبلاست مركبات : Citrus blast     بيماري ناشي ازباكتري Pseudomonas syringae pv. Syringae است كه در مركبات ايجاد لك ه‌هاي نكروتيك در برگها، دمبرگها و ميوه مي‌نمايد. لكه‌هاي تيره رنگ روي ميوه black pit نيز ناميده شده‌اند. نشانه‌هاي بيماري در شاخ و برگ جوان شبيه نشانه‌هاي سرمازدگي است.  كنترل:سمپاشي با تركيب بردو ۰٫۵درصد و اكسي كلرور ۱ درهزار. هرس شاخه‌هاي آلوده واقدامات قرنطينه‌ايشانكر باكتريايي مركباتcitrus   canker                                                                 &n …