پاورپوینت اتیسم ,پاورپوینت تشخیص اتیسم,پاورپوینت درمورداتیسم

دانلود محصول پاورپوینت اتیسم و تشخيص اتيسم با کد فروش ۱۹۷۰۷۴۴

پاورپوینت اتیسم و تشخيص اتيسم   55اسلاید تاریخچه     در سال  1912 اصطلاح اتيسم توسط بلولر ( Eugen Bleuler ) براي مشخص كردن نشانگان بنيادي روان گسيختگي يعني « قطع تماس با واقعيت» و همچنين توصيف          « فرآيندهاي صوري فكر بيماران»  به كار گرفته شد.   در سال  1943 دكتر لئوكانر (Leo Kanner ) در بيمارستان Hopkins يك گروه ۱۱ نفري از كودكان را كه تأخير رشدي داشته اند مورد مطالعه قرار داد كه ويژگي هاي : تنهايي ـ درخودماندگي ـ ناتواني در ارائه ژست هاي بدني خاص و قابل انتظار ـ تكرار يا پژواك كلام ـ رفتارها وادا و اطوارهاي قالبي ـ اصرار بر يكنواختي محيط و ممانعت از تغيير در آن ـ تماس چشمي ضعيف ـ رابطه غيرطبيعي با ديگران ، تصاوير و اشياء بي جان داشته اند.  كانر به اين كودكان برچسب اتيسم اوليه كودكي را داد. اما در طبقه عقب ماندگان ذهني يا اسكيزوفرني كودكي جاي گرفتند و در سال   1980 در طبقه مجزا به نام اختلال نافذ رشد قرار گرفتند . …