پاورپوینت تنوع زیستی,تابلوی زیبای آفرینش ,پاورپوینت درس ششم کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم

دانلود محصول پاورپوینت تنوع زیستی.تابلوی زیبای آفرینش درس ششم کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم با کد فروش ۱۹۷۱۶۹۹

پاورپوینت تنوع زیستی.تابلوی زیبای آفرینش درس ششم کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم     62اسلایدهمراه باتصویر همه به هم وابسته ایم:   در سال های گذشته آموختید که جانداران ارتباطهای متفاوتی با هم دارند. مثال های زیر ارتباط جانداران و وابستگی آنها را به یک دیگرنشان می دهد. حلقه های به هم پیوسته سنجاب ایرانی از جوندگان کوچک است و در جنگل های بلوط زندگی می کند . غذای اصلی این جانورکوچک میوه و سرشاخه های درختان بلوط است. او همه میوه ها را نمی خورد ؛ بلکه تعدادی را برای آذوقه زمستانی در جاهای متفاوت دفن می کند ؛ اما همه این بلوط ها خورده نمی شوند و تعدادی از آن ها با رویش در فصل بهار سبب گسترش جنگل بلوط می شوند . از طرفی سنجاب غذای جانورانی مانند روباه و مار است. این جانوران گوشت خوارند و ظاهرا نیازی به گیاهی مانند درخت بلوط ندارند، اما زندگی آنها با واسطه سنجاب به درخت بلوط پیوند می خورد . جنگل بلوط در زندگی و اقتصاد مردم محلی نیز نقش دارد؛ بنابراین حفظ این جنگلها بر زندگی انسان ها نیز تأثیر می گذارد . به نظر شما تغییر جمعیت هر یک از این ج …