پاورپوینت بوپره نورفین,پاورپوینت داروی بوپره نورفین,پاورپوینت بوپرکسین

دانلود محصول پاورپوینت داروی بوپره نورفین(بوپرکسین) با کد فروش ۱۹۷۰۷۷۴

پاورپوینت داروی بوپره نورفین(بوپرکسین)   10اسلاید چکيده محتواي فابل: فارماکولوژی مشتق از تبایین ( از خشخاش)     اگونیست نسبی گیرنده های مو     آنتاگونیست گیرنده های کاپا     تمایل زیاد و چسبندگی طولانی  به گیرنده ها ی اپیوییدی ،در مقایسه با آگونیست های خالص مانند مرفین،هرویین و متادون   دارا بودن سقف اثر از ۳۲ میلیگرم به بالا   کاربرد: سم زدایی، درمان نگهدارنده   ویژگی ها:   1) کاهش وسوسه مصرف ۲)فرونشانی علایم محرومیت قطع اپیوییدها ۳)مصرف همزمان با اپیوییدها:       ظهور اثر انتاگونیستی : بروز علایم محرومیت   4)احتمال سوءمصرف کمتر در مقایسه با آگونیست ها ۵) وابستگی جسمانی کمتر ۶) علایم محرومیت خفیف به دنبال قطع مصرف ۷) ایمنی بیشتر در بیش مصرفی دارو ۸)مدت عمل طولانی : دوز واحد، هر ۲-۳روزیکبار   اشکال دارویی: …