پاورپوینت لفظ و معنا ,پاورپوینت درس دوم منطق دهم انسانی,

دانلود محصول پاورپوینت لفظ و معنا درس دوم کتاب منطق دهم انسانی با کد فروش ۱۹۷۱۶۸۴

 پاورپوینت لفظ و معنا درس دوم کتاب منطق دهم انسانی   15اسلاید هر گونه خطای اندیشه را مغالطه(سفسطه)می نامند.   انواع مغالطه -مغالطه اشتراک لفظ:                        2-مغالطه بار ارزشی کلمات                        3-مغالطه توسل به معنی ظاهری                        4-مغالطه نگارشی کلمات                        5-مغالطه ابهام درعبارات   مغالطه اشتراک لفظ:در هر زبانی,گاه چند معنای متعدد به کمک یک لفظ واحد بیان می شوند. به این کلمات«مشترک لفظی»می گویند. مانند:لفظ شیر اشتباه گرفتن کلماتی که ظاهری مشترک دارند،باعث بروز مغالطه ی «اشتراک لفظ»می شود .این مغال …