پاورپوینت از راه آهن برقی,پاورپوینت راه آهن برقی,پاورپوینت راه آهن

دانلود محصول پاورپوینت از راه آهن برقی با کد فروش ۱۹۷۲۲۶۷

  پاورپوینت از راه آهن برقی ۴۱اسلایدهمراه باتصویر دسته بندي راه آهن برقي بر اساس فرکانس •جریان مستقیم •متناوب فرکانس کم •متناوب فرکانس صنعتی     ولتاژهاي سيستم هاي اروپايي EN 50 163   •U n : ولتاژ نامي‌ •U min1 : حد پايين ولتاژ دائمي‌ •U min2 : حد پايين ولتاژ غير داوم، براي حداكثر ۱۰ دقيقه •U max1 : حد بالاي ولتاژ دائمي‌ •U max2 : حد بالاي غير دائم، براي حداكثر ۵ دقيقه •U max3 : اضافه ولتاژ كوتاه مدت براي مدت حداکثر۲۰ ميلي‌ ثانيه •   …