پاورپوینت زباله فاجعه محیط زیست ,پاورپوینت درس پنجم کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم

دانلود محصول پاورپوینت زباله فاجعه محیط زیست درس پنجم کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم با کد فروش ۱۹۷۱۶۹۷

پاورپوینت زباله فاجعه محیط زیست درس پنجم کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم   86اسلایدهمراه باتصویر زباله بسیاری از ما وقتی شب ها کیسه زباله خود را بیرون از خانه می گذاریم یا در کوچه و خیابان، بوستان یا مکان های عمومی دیگر، آشغالی را در سطل می اندازیم، دیگر به بقیه ماجرا فکر نمی کنیم که چه بر سر این زباله می آید یا چه تأثیری بر محیط زندگی ما دارد . موضوع زباله، امروزه یک مسئله و دغدغه بسیار مهم همه جوامع است. به تصاویر و اخبار توجه کنید. این موارد چند نمونه از مشکل دفن زباله را که کل کشور ما با آن روبه روست ، نشان می دهد.     زباله در گذشته و حال آیا در گذشته نیز مانند امروز، زباله یک موضوع مهم و نگران کننده بوده است؟ به نظر می رسد هر روز که می گذرد ، زباله بیشتر به یک موضوع مهم زیست محیطی تبدیل می شود. به منظور پاسخ به این پرسش و مقایسه گذشته و حال، در این زمینه تحقیق کنید.     …