زعفران, پاورپوینت زعفران, دانلود رایگان پاورپوینت زعفران, دانلود پاورپوینت زعفران, دانلود پاورپوینت در مورد زعفران, تحقیق زعفران, پاورپوینت

دانلود محصول پاورپوینت زعفران با کد فروش ۱۹۷۲۱۱۶


دانـلـود پاورپوینت کشاورزی بـا عـنـوان ، زعفران بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : مقدمه الف ) تاریخچه مصارف زعفران : زعفران خودروی ، با نام گویش کهن « کرکمیس » و اسم قدیمی « کرکمینه » و نام گویشی کنون « جد قاسم » ب ) نخستین زعفران زارهای جهان : نخستین زعفران زارهای جهان در نواحی همدان و کرمانشاه دایر شده و با نام پارسی کهن و میانه کرکم و نام گویشی کرکیماس شهرا داشته است . و با نام علمی کرکوس تیوس( Crocus Sativus ) گیاهی از تیره زنبقیان می باشد نحوه کشت زعفران بهترین موقع کشت آن قبل زا رسیدن به اعتدال پاییزی در حدود ۱۵ تا ۲۵ شهریور است . بررسی مشکلات تولید و فروش زعفران ایران صادرات فله ای چند سال گذشته بزرگترین ضربه را به بازار الحصاری زعفران ایران وارد ساقه است و همین امر سبب شده که برخی از کشور ها همچون عمارات و اسپانیا با بسته بندی مناسب و صادرات مجدد آن به ارزش افزوده مناسبی دست پیدا کند . الف ) مشکلات بخش تولیدی ب ) مشکلات بخش بازرگانی و صادرات ج ) مشکلات بخش صنعت فن آوری زعفرانبررسی تاثیر روشهای مختلف خشک در حفظ کیفیت زعفرانالف ) ر …