سیستم آبیاری سنتر پیوت, پاورپوینت سیستم آبیاری سنتر پیوت, دانلود رایگان پاورپوینت سیستم آبیاری سنتر پیوت, دانلود پاورپوینت سیستم آبیاری سنت

دانلود محصول پاورپوینت سیستم آبیاری سنتر پیوت با کد فروش ۱۹۷۲۳۰۵


دانـلـود پاورپوینت کشاورزی بـا عـنـوان ، سیستم آبیاری سنتر پیوت بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : سنتر پيوت يکی از پيشرفته ترين دستگاه های آبياری بارانی است . استفاده از اين دستگاه ها  برای آبياری مزارع سابقه ای حدود ۵۰ سال در دنيا دارد . در اين سيستم ها يک دکل مرکزی در وسط مزرعه نصب شده ومجموعه اسپن ها حول آن در يک مسير دايره و يا نيم دايره دوران می کنند در انتهای هر اسپن يک برج وجود دارد . هر برج دارای يک الکتروموتور ، دو گيربکس و دو چرخ در طرفين خود می باشد . اسپن ها در سه اندازه ۴۹ ، ۵۵ و۶۱ متر موجودند . بر روی هر برج سيستم کنترل کننده ای وجود دارد که حرکت برج مربوطه را کنترل کرده و سبب می شود تا کل دستگاه همواره در يک خط مستقيم حرکت نمايد . سيستم های سنتر پيوت در اندازه های مختلف از ۶۰ تا ۶۰۰ متر موجود می باشند و می توانند مزارعی با مساحت يک تا ۱۰۰ هکتار را آبياری کنند . سرعت گردش يک دور دستگاه بين ۶ ساعت تا ۱۲ شبانه روز (۲۸۸ ساعت )  قابل تنظيم بوده که می توان با توجه به نوع محصول ، مقدار آب موجود در مزرعه و مساحت مزرعه ، دستگاه را طوری تنظيم نمود …