علف هرز تلخه, پاورپوینت علف هرز تلخه, دانلود رایگان پاورپوینت علف هرز تلخه, دانلود پاورپوینت علف هرز تلخه, دانلود پاورپوینت در مورد علف هرز ت?

دانلود محصول پاورپوینت علف هرز تلخه با کد فروش ۱۹۷۲۳۲۶


دانـلـود پاورپوینت کشاورزی بـا عـنـوان ، علف هرز تلخه بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : تيره كاسني (مركبان)Asteraceae=Compositae          تيره كاسني از بزرگترين خانواده گياهان گلدار محسوب شده و بيش از ۱۱۰۰ جنس موجود در اين خانواده حداقل حدود ۴۰ جنس آن داراي گونه هاي علف هاي هرز مي باشند گياهان اين تيره علفي يا چوبي هستند.برگها به شكلهاي مختلف اما بدون گوشواره است .گلچه ها يك جنسي يا دو جنسي , منظم يا نامنظم با كاسبرگهاي تحليل رفته كه اغلب بعد از عمل لقاح به صورت تارهاي ابريشمي نازك (پاپوس  Pappus ) در آمده و به اشكال مختلف ديده ميشودجام گل داراي ۳ تا ۵ گلبرگ پيوسته است .هر گلچه شامل ۵ پرچم پيوسته , دو برچه پيوسته ,  يك تخمك با تمكن قاعده اي ,  ميوه فندقه نام انگليسي:  Russian Knapweedگياهي است چند ساله از خانواده كاسني كه ساير نامهاي لاتين آنcentaurea repens  و centaurea picris مي باشد.بدليل موهاي ريز و پر مانندي است كه در نوك براكته هاي كلا پرك گل وجود دارد. لقبrepens براي اين گونه نيز به رشد خزنده ريشه …