فنون تجزیه و تحلیل سیستمها, پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستمها, دانلود رایگان پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستمها, دانلود پاورپوینت فنون

دانلود محصول پاورپوینت فنون تجزيه و تحليل سیستمها – جدول تقسیم کار – نمودار جریان کار – طرح جا و مکان با کد فروش ۱۹۷۱۹۱۷


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان ، فنون تجزيه و تحليل سیستمها – جدول تقسیم کار – نمودار جریان کار – طرح جا و مکان  بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : فنون تجزيه و تحليل سيستمها متداولترين فنون و تکنيکهايي که آناليست را در زمينه بهبود وضع فعلي و پيشنهاد وضع آتي ياري مي دهند عبارتند از: بررسي تقسيم کار بررسي جريان کار بررسي جا و مکان کنترل فرمها کنترل اسناد و سيستمهاي بايگاني اندازه گيري کار جدول تقسيم کارتعريف جدول تقسيم کار تعريف : جدول تقسيم کار جدولي است که نشان مي دهد کارکنان سازمان در يک مدت معين, چه کارهايي را انجام مي دهند و چه مقدار وقت صرف انجام دادن اين کارها مي کنند مزاياي تهيه جدول تقسيم کار کسب آگاهي از بار واقعي کار و نحوه توزيع آن در عمل شناخت محلهاي تراکم کار از يک طرف و تراکم نيروي انساني از طرف ديگر آگاهي از تکرارها و تداخلهاي وظيفه اي آگاهي از نحوه اختصاص وقت به هر يک از وظايف و فعاليتها آگاهي از نحوه تطبيق نوع و ماهيت وظيفه با تخصص کارکنان کسب اطلاع از اوقات اضافي کارکنانآگاهي از تعداد واقعي نيروي انساني مورد نياز ارزشيابي کار کارکنان به دست آوردن مب …