مدیریت اسلامی, پاورپوینت مدیریت اسلامی, دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت اسلامی, دانلود پاورپوینت مدیریت اسلامی, دانلود پاورپوینت در مورد مد?

دانلود محصول پاورپوینت كتاب اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن تالیف حجت‌الاسلام دكتر ولي‌الله نقي‌پورفر دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۲۴۹


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، پاورپوینت کتاب كتاب اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن تالیف حجت‌الاسلام دكتر ولي‌الله قي‌پورفر دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن ۳ واحد نظريجايگاه درسدرس مديريت اسلامي و الگوهاي آن از دروس پايه مقطع كارشناسي رشته‌هاي مديريت بازرگاني و مديريت دولتي مي‌باشد.مقدمه اولنقش زمان و مكان در فهم و تحقق ديننقش زمان و مكان در فهم و تحقق دينهر موجودي در عالم طبيعت موجودي زماني – مكاني است. پس براي مطالعه وجه مادي هر پديده بايد به زمان و مكان آن پديده عنايت نمود، از اين رو توجه به زمان و مكان در درك شأن قرآن و سنت معصوم(ع) از حيث چگونگي صدور ،‌ ويژگيها و چگونگي فهم و عمل به آنها بسيار ضروري مي‌باشدالف : فهم قرآنمطالعه تاريخ صدور قرآن و كتابت و آموزش و كيفيت جمع‌آوري و تدوين آنتوجه به ويژگي  نظارت قرآن بر نهضت اسلامي پيامبر(ص) در عين ابدي بودن آنتوجه به امر مكي و مدني بودن آيات، ما را به دو دوره، دوره قبل از حكومت اسلامي و دوره بعد از حكومت اسلاميدوره اول : …