مدیریت منابع انسانی, پاورپوینت مدیریت منابع انسانی, دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت منابع انسانی, دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی, دان?

دانلود محصول پاورپوینت مدیریت منابع انسانی با کد فروش ۱۹۷۱۱۶۸


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، مدیریت منابع انسانی بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : دلایل چالشی شدن مدیریت منابع انسانی در این دوره عبارتند از:١- افزایش سطح مهارتهای کارکنان۲- افزایش سطح تخصص ها۳- ورود تکنولوژی نوین۴- ورود زنان به بازار کار۵- تغییر وتحوّلات محیطیدر این دوره علاوه بر وظایف قبلی مدیریت منابع انسانی در تدوین استراتژی ها وراهبردهای سازمان مشارکت دارد زیرا برای اجرای استراتژی ها نیاز به نیروی انسانی کارآمد است ونیروی انسانی کارآمد نیز به راحتی در اختیار ما قرار نمیگیرد واین وظیفۀ مدیریت منابع انسانی است که این نیروها را فراهم کند.از این سیستم یک سلسله استنتاجات بدست می آید که عبارتند از : ١- هریک از اجزای سیستم نباشد سیستم مدیریت منابع انسانی اثربخش نخواهد بود .۲- هریکاز اجزای سیستم درست عمل نکند سیستم مدیریت منابع انسانی اثربخش نخواهدبود .۳- اگر این اجزای سیستم به درستی با هم تعامل نداشته باشند کل ّسیستم اثربخش نخواهد بود .اگر سیستم مدیریت منابع انسانی در سطح کشوری باشد مدیریت استراتژیک منابع انسانی نامیده میشود .اگر سیستم مدیریت منابع انسانی در سطح سازمان …

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی

دانلود محصول پاورپوینت مدیریت منابع انسانی با کد فروش ۱۹۷۰۹۲۰

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی نسخه:پاورپوینت با کیفیت بسیار بالا حجم فایل:۹٫۱۴ مگابایت تعداد اسلاید:۲۲۴ بخشی از فایل: اهداف مديريت منابع انساني: هدف های اجتماعی: داشتن مسئولیت اخلاقی و اجتماعیهدف های سازمانی: تشریک مساعی در اثربخشی سازمانیهدف های عملیاتی: حفظ و نگهداری مشارکت واحد مدیریت منابع انسانی متناسب با نیازهای سازمانیکمک به کارکنان برای دسترسی به اهداف شخصی   …

مدیریت منابع انسانی , پاورپوینت مدیریت منابع انسانی , دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت منابع انسانی , دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی , د?

دانلود محصول پاورپوینت مدیریت منابع انسانی با کد فروش ۱۹۷۰۸۱۶


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، مدیریت منابع انسانی  بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : مراحل توسعۀ مدیریت :  ١- مکتب کلاسیک ها (١۹۲٠-١۸۸٠) : تٲکید بر ساختار ومنابع زیرزمینی وفنّی .                             ۲- مکتب نئوکلاسیک ها(١۹۴٠-١۹۲٠) : تٲکید بر عامل انسانی در کنار عامل فنّی. ۳- مکتب سیستمی (١۹۶٠-١۹۴٠) : نگاه کل گرایانه. ۴- مکتب اقتضائی (١۹۶٠تا کنون) : هیچ روشی فی نفسه قابل رد یا تردیدتعاریف واهداف مدیریت منابع انسانی  مدیریت منابع انسانی : عبارت است ازجذب واستخدام آموزش وبهسازی به کارگیری وانتصاب ونگهداشت منابع انسانی درجهت تحقق اهداف سازمان .این چهارفرآیند فرآیندهای اساسی مدیریت منابع انسانی می باشند .وظایف مدیریت منابع انسانی این وظایف در قالب چرخه ای بنام چرخۀ مدیریت منابع انسانی معّرفی می گردند.( هرمدلی که در قالب چرخه داده شود به این معناست که عناصر مدل نسبت به هم رجحان ندارند واگر هریک از اج …