مدیریت کیفیت فراگیر, پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر, دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر, دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر, دان?

دانلود محصول پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر با کد فروش ۱۹۷۱۰۳۶


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، مدیریت کیفیت فراگیر بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : هدففراهم آوردن محصول با کیفیت برای مشتریان است که انجام این کار افزایش بهره وری و کاهش هزینه را در بر داردبا کیفیت بالاتر محصول و قیمت کمتر آن موقعیت رقابتی در بازار بهبود می یابدتاریخچهدر سال ۱۹۲۴ شوهارت از شرکت آزمایشگاههای تلفن بل یک نمودارآماری برای کیفیت متغیرها ی محصولات ارایه شد. از این نمودار به عنوان نقطه شروعی برای کنترل SQC کیفیت آماری نام برده میشود . در سال ۱۹۵۰ ادوارد دمینگ چند دوره سمینار در مورد روشهای آماری برای مهندسان زاپنی ارایه داد. زاپنی ها با استفاده از این مفاهیم استانداردهایی را برای کیفیت وضع کردند به هر حال رنسانس کیفیت  در مورد محصولات آمریکایی در حال  منتشر شدTQM اجرا بود در میانه دهه ۱۹۸۰ مفهوم اصول هشت گانه مديريت كيفيتاصل ۱- تمركز بر مشترياصل ۲- رهبرياصل ۳- مشاركت كاركناناصل ۴- رويكرد فرايندگرااصل ۵- رويكرد سيستمياصل ۶- بهبود مستمراصل ۷- تصميم گيري بر مبناي اطلاعات واقعياصل ۸-  روابط با تامين كنندگان براساس منافع دوجانبه … تـوضـیـحــاتِ …