مستند سازی, پاورپوینت مستند سازی, دانلود رایگان پاورپوینت مستند سازی, دانلود پاورپوینت مستند سازی, دانلود پاورپوینت در مورد مستند سازی, تحقی

دانلود محصول پاورپوینت مستند سازی با کد فروش ۱۹۷۰۸۷۹


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان،مستند سازی بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :  مستند سازي Documentation يكي از فرآيندهاي بسيار مهم در استقرار و اجراي سيستمهاي مديريت مي باشد .مستند سازي در اجراي صحيح و يكنواخت سيستم هاي مديريت سازمان ها و بهبود مداوم آنها ، تاثير بسزايي داشته وعلاوه بر اين موجب انتقال اطلاعات و اشاعه دانش و تجربيات در داخل سازمان ها مي شود .      مقدمهاهداف اصلي مستند سازي(۳٫۷٫۲) Documentسند  (3.4.7) Quality Manualنظامنامه كيفيتQuality Plan  ) طرح كيفيت ۳٫۷٫۵ Record ) سابقه۳٫۷٫۶ سندهاي مورد استفاده در سيستم هاي مديريت كيفيت سندهاي مورد استفاده در سيستم هاي مديريت كيفيتISO 9001:2000 نيازمنديهاي مستند سازي درISO 9001:2000 رهنمودهايي درباره بند ۴٫۲ استاندارد اصول كلي در نگارش مدارك نظامنامه كيفيتقدم نخست در ايجاد يك سيستم موثر، داشتن مدارك خوببه چه ميزان مدارك لازم است ؟Document Control كنترل مدارك انتخاب سيستم كنترل مدارك Master List فهرست اصلي چند توصيه مهم مدارك برون سازمانيChange Document تغيير مدارك استفاده از شبكه كامپيوتري براي كنترل …