مقدمات مدیریت آموزشی, پاورپوینت مقدمات مدیریت آموزشی, دانلود رایگان پاورپوینت مقدمات مدیریت آموزشی, دانلود پاورپوینت مقدمات مدیریت آموزشی,

دانلود محصول پاورپوینت مقدمات مدیريت آموزشی با کد فروش ۱۹۷۱۱۴۱


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، مقدمات مدیريت آموزشی بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :   فصل اولارزشهاجامعه سازمانيسازمان اجتماعيسازمان رسميهنجارهافصل دوم : تعريف سازمانسازمان عبارت است از هماهنگي معقول تعدادي از افراد كه براي تحقق هدف يا منظور مشتركي از طريق تقسيم وظايف و برقراري روابط منظم و منطقي به طور مستمر فعاليت مي كنند.عناصر و ويژگيهاي مشترك سازمانها۱- سازمانها هدف دارند .يعني براي دستيابي به هدفها و مقاصد معيني به وجود آمده اند .۲- سازمانها از تركيب اجتماعي افرادي كه به طور گروهي كار ميكنند تشكيل مي شوند .۳- فعاليت سازمانها استمرار زماني دارند .۴- سازمانها . فعاليت خود را از طريق تفكيك وظايف . از روي برنامه . و با استفاده از دانش و فن و ابزار انجام مي دهند .۵-سازمانها با واحدهاي يكپارچه و يگانه اي از فعاليت منظم و ساختمند هستند و كار و فعاليت خودرا به طور عقلايي و منطقي هماهنگ و هدايت مي كنند … تـوضـیـحــاتِ فـایــل : – این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.                 & …