پاورپوینت هوش آزمای تهران استنفورد بینه,پاورپوینت هوش آزمای تهران ,استنفورد, بینه

دانلود محصول پاورپوینت هوش آزمای تهران –استنفورد- بینه با کد فروش ۱۹۷۲۲۷۸

پاورپوینت هوش آزمای تهران –استنفورد- بینه   78اسلاید     —اولین نسخه آزمون هوشی بینه-سیمون در سال ۱۹۰۵ با هدف جداسازی کودکان عقب مانده ی ذهنی با کودکان عادی انجام پذیرفت(اولین آزمون هوشی).مهم ترین ویژگی این آزمون برآورد سن ذهنی(mental age) بود. —دردومین نسخه ی آزمون بینه-سیمون (۱۹۰۸) شاخص هوش با تاکید بر سن ویا شاخص تقویمی ارائه می شد —سومین نسخه آزمون هوشی بینه –سیمون(۱۹۱۱).مهمترین دستاورد نسخه سوم آزمون ارائه ی هنجارهای کمی وکیفی در سنین کمتر از ۴ سال کودکان پش دبستانی ومهد کودکی است — — اولین نسخه مقیاس های هوشی استنفورد-بینه:   —گودارد در سال ۱۹۱۱ به ترجمه مجدد نسخه سوم آزمون بینه –سیمون پرداخت. —درسال ۱۹۱۳ ترمن تلاش کرد آزمون را در جامعه آمریکا هنجاریابی کند-در این نسخه با استفاده از مفهوم هوشبهر که توسط اشترن(۱۹۱۴) عنوان شده بود سنجش هوشی افراد بالاتر از بهنجار نیز مد نظر قرار گرفت.آزمون دامنه سنی ۳ تا۱۷ سالگی را مد نظر قرار می داد .این آزمون در سال ۱۹۱۶ معرفی گردید     …