پاورپوینت آشنایی با پزشکی از راه دور,پاورپوینت پزشکی از راه دور

دانلود محصول پاورپوینت آشنایی با پزشكي از راه دور با کد فروش ۱۹۷۱۹۹۲

پاورپوینت آشنایی با پزشكي از راه دور ۳۴اسلاید فهرست: آشنایی با پزشكي از راه دور تعريف انواع. تاريخچه. اهداف مشكلات و موانع.. كاربرد. مشاوره از راه دور.. آموزش از راه دور. پايش از راه دور.. راديولوژي از راه دور. پاتولوژي از راه دور. مراقبت خانگي از راه دور. درماتولوژي از راه دور.. استفاده در بحرانها… استفاده در طب هوايي. روش روباتيك. مزايا و معايب… نمونه هايي از روبات هاي جراح… لباسهاي هوشمند… امنيت در تله مديسين… تله مديسين در ايران…. مشكلات كاربرد در ايران.. اولين بيمارستان الكترونيكي ايران.. نتيجه گبري… منابع…. …