پمپهای هیدرولیکی, پاورپوینت پمپهای هیدرولیکی, دانلود رایگان پاورپوینت پمپهای هیدرولیکی, دانلود پاورپوینت پمپهای هیدرولیکی, دانلود پاورپوی

دانلود محصول پاورپوینت حفاری چاه های عمیق و نصب پمپاژ در آنها با کد فروش ۱۹۷۲۰۶۳


دانـلـود پاورپوینت کشاورزی بـا عـنـوان ، حفاری چاه های عمیق و نصب پمپاژ در آنها بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : پمپ هاي هيدروليكيبا توجه به نفوذ روز افزون سيستم هاي هيدروليکي در صنايع مختلف وجود پمپ هايي با توان و فشار هاي مختلف بيش از پيش مورد نياز است . پمپ به عنوان قلب سيستم هيدروليک انرژي مکانيکي را که توسط موتورهاي الکتريکي، احتراق داخلي و … تامين مي گردد به انرژي هيدروليکي تبديل مي کند. در واقع پمپ در يک سيکل هيدروليکي يا نيوماتيکي انرژي سيال را افزايش مي دهد تا در مکان مورد نياز اين انرژي افزوده به کار مطلوب تبديل گردد.   پمپ هاي دنده اي   Gear Pump دنده خارجي External Gear Pumpsدنده داخلي Internal Gear Pumpsپمپ هاي گوشواره اي  Lobe Pumpsپمپ هاي پيچي  Screw Pumpsپمپ هاي ژيروتور Gerotor Pumpsپمپ هاي پره اي پمپ هاي پيستوني محوري با محور خميده (Axial piston pumps(bent-axis type)) پمپ هاي پيستوني محوري با صفحه زاويه گير  (Axial piston pumps(Swash plate)) پمپ هاي پيستوني شعاعي  (Radial piston pumps) پمپ هاي پلانچر (Plunger pu …