پاورپوینت پوشاک دوران مغول,پاورپوینت پوشاک مغول,پاورپوینت مغول

دانلود محصول پاورپوینت پوشاک دوران مغول با کد فروش ۱۹۷۱۶۵۵

پاورپوینت پوشاک دوران مغول   21اسلایدهمراه باتصویر مقدمه     دوره مغول، ورود یک عنصر جدید به ایران است. عنصری که از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و مذهبی با ایرانیان متفاوت است. این عنصر بیگانه در برخورد با عنصر ایرانی دچار تغییراتی در برخی از مظاهر مختص خود شده است و تأثیراتی از خود برجا گذاشته است. از جمله این مظاهر لباس . آن هم لباس زنان   لباس زنان مغول در دوران کوچ‌نشینی   در جامعه ایلی قرون ۱۲ و ۱۳ م . بنابر نحوه زندگی ساده و همگام با اقتصاد شبانی و به دلیل چالاکی در تحرک و کوچ‌نشینی، لباس زنان بسیار ساده و در نزد همه طبقات یکنواخت و یک شکل بوده است و با لباس مردان چندان تفاوتی نداشته است. به طوری که تشخیص آن دو از یکدیگر حتی در فاصله‌های نسبتاً نزدیک مشکل بوده است. ۱ این جامه بلند بوده و از پارچه بوگران و یا بالداکن (بغدادی) دوخته می‌شد. از بالا به پایین باز می‌شده و بر روی سینه بر روی هم قرار داشته است. از طرف چپ با یک بند و طرف راست از طریق ۳ بند بسته می‌شده است. پوستین آنان هم به همین شکل بوده و پشم پوستین رو به بیر …