پاورپوینت پوشاک دوره ی سلجوقی ,پاورپوینت پوشاک سلجوقی ,پاورپوینت سلجوقیان

دانلود محصول پاورپوینت پوشاک دوره ی سلجوقی با کد فروش ۱۹۷۱۶۵۷

  پاورپوینت پوشاک دوره ی سلجوقی ۱۷اسلایدهمراه باتصویر سرپوش مردان در دوره سلجوقی شامل کلاه، نوار تزیینی و عمامه بوده است و از پای افزارهای این دوره می توان به انواع کفشهای ساق بلند و نیمه بلند اشاره کرد. در سده های گذشته، استعمال کلاه، زیاد معمول نبوده و عمامه بر سر می نهاده اند و یا اکثراً از نوارهای زینتی برای نگاهداری موی سر استفاده می کرده اند و برخی اوقات هم از کلاههای کوتاه مزین که آن را از پارچه های لفافدار یا نمد می ساخته اند و بر روی آن زینت می کرده و در جلو آن چیزی از نوع گل و برگ نصب می کرده اند، استفاده می نموده اند.   پادشاهان این دوره از حامیان هنر و صنعت بودند و پارچه بافی از رشد مناسبی برخوردار بود. عواملی همچون: معلومات صنعتگران گذشته، وجود سبکهای اسالمی متداول در منطقه و تاثیر سبکهای چینی در ترسیم دقیق گیاهان و جانوران در این توسعه موثر بوده اند. در این دوره پارچه های نفیسی با نقوش بسیار زیبا که اقتباسی از نقوش ساسانی بودند تحت حمایت دربار تهیه و انواع طرحها با استادی تمام بر روی پارچه ها نقش میبستند. توسعه صنعت نساجی در دوره سلجوقی تا آن جا رسید که بافن …