پاورپوینت پولشویی ,پاورپوینت مبارزه باپولشویی ,پاورپوینت دوره آموزشی مبارزه با پولشویی

دانلود محصول پاورپوینت دوره آموزشی مبارزه با پولشویی با کد فروش ۱۹۷۱۶۲۱

پاورپوینت دوره آموزشی مبارزه با پولشویی ۱۰۶اسلاید   •پولشویی چیست: •هر اقدامي در راستای قانوني جلوه‌دادن پول‌هاي حاصل از فعاليت‌هاي نامشروع يا غيرقانوني را پولشویی می نامند. •تعریف • فرایند تغییر شکل عواید حاصل از جرم را در یک اقدام برای پنهان کردن منشاء غیرقانونی‌شان و حقانی کردن استفاده‌ی آتی از آن‌ها را پولشویی می نامند. •هدف •پنهان کردن مالک حقیقی و منشا عواید، و نیازی به تغییر شکل دادن عواید. •فنون • می‌توانند ساده، پرتنوع، پیچیده، زیرکانه(نامحسوس) اما مخفیانه باشد. •عواید •هرگونه مزیت اقتصاد ناشی از فعالیت‌های مجرمانه یا قانون‌شکنی‌های مستقیم یا غیرمستقیم.   وجه اسم گذاری   •آل کاپون وجوه حاصل از باج گیری و زورگیری را از طریق اجاره یا خرید رخت شورخانه ها (برای پنهان کردن منشا پول) قانونی جلوه می داد. •در فرایند قانونی جلوه دادن وجوه کثیف٬ نوعی شستشو انجام می شود. •پولشویی تجارت نقد و نقدینگی است. جرم انگاری پولشویی :   …