پاورپوینت ,وابستگی , وابستگی به همسر, وابستگی عاطفی ,وابستگی بین فردی

دانلود محصول پاورپوینت وابستگی به همسر با کد فروش ۱۹۷۲۵۶۹


این پاورپوینت درقالب ۶۳ اسلاید به توصیف کامل پویایی های وابستگی به همسر و شرح کامل درمان آن منطبق با متون علمی معتبر می پردازد. اهم مطالب عبارتند از:  تعریف وابستگی به همسر  انواع وابستگی وابستگی دررابطه زناشویی تغییر پذیری موقعیتی در پاسخ های وابستگی  پویایی های جنسی زنان وابسته به همسر همسرازاری زنان وابسته به همسر شرح کامل فرایند زوج درمانی زنان وابسته به همسر …

پاورپوینت,درس دوازدهم , مطالعات اجتماعی نهم, در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطۀ خارجی

دانلود محصول پاورپوینت درس دوازدهم مطالعات اجتماعی نهم با کد فروش ۱۹۷۲۴۹۴


  شکست های سیاسی و نظامی از روسیه و انگلستان در دورۀ قاجار نتایج زیانباری برای کشور ما داشت. در چنین اوضاع و احوالی، برخی از سیاستمداران، اندیشمندان و عالمان دینی برای جبران عقب ماندگی ایران به چاره جویی پرداختند و برای حفظ استقلال و پیشرفت کشور خود کارهایی انجام دادند.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۵۲ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   …

پاورپوینت,درس یازدهم, مطالعات اجتماعی نهم

دانلود محصول پاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی نهم با کد فروش ۱۹۷۲۴۹۳


    افغان ها توان حکومت بر سراسر ایران را نداشتند. به همین دلیل در گوشه و کنار کشور مدعیانی سر بر آوردند. روسیه و عثمانی نیز با استفاده از آشفتگی اوضاع، قسمت هایی از شمال و غرب ایران را اشغال کردند.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۷۲ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است     …

پاورپوینت,درس دهم, مطالعات اجتماعی نهم,اوضاع اجتماعی, اقتصادی, علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی

دانلود محصول پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی نهم با کد فروش ۱۹۷۲۴۹۱


  به عقیدۀ جهانگردان اروپایی، از جمله شاردن، وضع زندگی دهقانان ایرانی در دورۀ صفویه به مراتب بهتر از وضع دهقانان در مناطق حاصلخیز اروپا بوده است. در دورۀ صفوی شهر و شهرنشینی رونق گرفت و شهرهای بزرگ و آبادی به وجود آمد.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۵۹ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   …

پاورپوینت,درس نهم, مطالعات اجتماعی نهم,ایرانی متحد و یکپارچه

دانلود محصول پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی نهم با کد فروش ۱۹۷۲۴۸۸


    عثمانی: سلطان عثمانی خود را خلیفۀ مسلمانان می دانست و به ایران نیز طمع داشت. ازبکان: در شمال شرق ایران ( ماوراءالنهر) قدرت گرفته بودند و به مرزهای ایران می تاختند.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۵۹ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   …

پاورپوینت,درس هشتم , مطالعات اجتماعی نهم, جهان نابرابر

دانلود محصول پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی نهم با کد فروش ۱۹۷۲۴۸۷


    امروزه سطح خشکی های زمین میان کشورها تقسیم شده است و بیش از ۱۹۰ کشور در دنیا وجود دارد که با مرزهایی از یکدیگر جدا شده اند. از نظر ثروت و درآمد،کیفیت زندگی مردم و مسکن مناسب،آموزش، بهداشت، اشتغال، گذراندن اوقات فراغت و نظایر آن تفاوت های زیادی بین کشورها دیده می شود.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۴۰ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است …

پاورپوینت,درس هفتم, مطالعات اجتماعی نهم, جمعیت جهان

دانلود محصول پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی نهم با کد فروش ۱۹۷۲۴۸۴


  در سال ۲۰۱۱ میلادی، جمعیت جهان از مرز ۷ میلیارد نفر گذشت. و پیش بینی می شود در سال ۲۰۵۰ میلادی به حدود ۱۱ میلیارد نفر برسد.     این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۶۸ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   …

پاورپوینت,درس ششم , مطالعات اجتماعی نهم, زیست بوم ها در خطرند

دانلود محصول پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی نهم با کد فروش ۱۹۷۲۴۸۰


  در دویست سال اخیر میزان تغییرات زیست بوم های جهان از تغییراتی که در تمام مدت عمرشان بر سیارۀ زمین داشته اند بیشتر بوده است. در این مدت کوتاه، ده ها گونۀ جانوری و گیاهی منقرض شده و بسیاری از گونه ها نیز در معرض خطر انقراض قرار گرفته اند.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۶۴ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   …

پاورپوینت,درس پنجم , مطالعات اجتماعی نهم, پراکندگی زیست بوم های جهان

دانلود محصول پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی نهم با کد فروش ۱۹۷۲۴۷۸


  زیست بوم یک ناحیۀ وسیع جغرافیایی است که در آن، انواع خاصی از گیاهان و جانوران زندگی می کنند. هر زیست بوم از چند بوم سازگان ( اکوسیستم) تشکیل شده است. یک زیست بوم ممکن است بخش وسیعی از یک قاره را در بر بگیرد و یا ویژگی های آن در چند قاره یافت شود.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۶۰ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   …

پاورپوینت, درس چهارم , مطالعات اجتماعی نهم, آب فراوان, هوای پاک

دانلود محصول پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی نهم با کد فروش ۱۹۷۲۴۷۶


    آب کره (هیدروسفر) همۀ آبهای زمین یعنی اقیانوس ها، دریاها،دریاچه ها و رودها و … را شامل می شود. دراز گودال ماریانا با ژرفای ۱۱۰۰۰ متر در نزدیکی مجمع الجزایر فیلیپین در این اقیانوس قرار دارد.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۴۸ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   …