راهنمای ,پرسشنامه ,کیفیت زندگی, سازمان, بهداشت جهانی , WHOQOL100

دانلود محصول راهنمای پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ( WHOQOL-100 ) با کد فروش ۱۹۷۱۰۶۶


فرمت فایل : Word ( ورد ) شیوه نمره گذاری: دارد  ویژگی روانسنجی: دارد  گارانتی: دارد  تعداد صفحات:۱۶ص تعداد سوالات:۱۰۰ تا معرفی: پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی- ۱۰۰ در سال ۱۹۹۵ توسط سازمان بهداشت جهانی به منظور ارزیابی کیفیت زندگی افراد تهیه شد.  این آزمون یک ابزار خود گزارشی است که ۶ بعد کلی کیفیت زندگی و ۲۴ جنبه آن را می سنجد. ۶ بعد و ۲۴ جنبه کیفیت زندگی عبارتند از:  بعد جسمانی ( درد و ناراحتی، انرژی و خستگی، خواب و استراحت)؛ بعد روانی ( احساسات مثبت، تفکر و یادگیری، عزت نفس، ظاهر و تصویر بدنی، احساسات منفی)؛ بعد سطح استقلال ( جابجایی ( نقل مکان ))، فعالیت های روزمره، وابستگی به دارو یا درمان، ظرفیت کاری)، بعد روابط اجتماعی ( روابط فردی، حمایت اجتماعی، فعالیت جنسی)؛ بعد محیط ( امنیت و اطمینان فیزیکی ، محیط خانه، منابع مالی، مراقبت های بهداشتی و اجتماعی، فرصت کسب اطلاعات و مهارت های جدید، شرکت در تفریحات،  محیط فیزیکی ، حمل و نقل)؛ بعد معنویت ( معنویت ). به هر یک از زیر مقیاس‌ها ۴ سوال اختصاص داده شده است. بنابراین مجموع آنها ۹۶ عبار …

راهنمای, پرسشنامه ,کوتاه توانمندی‌ها

دانلود محصول راهنمای پرسشنامه کوتاه توانمندی‌ها با کد فروش ۱۹۷۱۰۶۲


فرمت فایل : Word ( ورد ) شیوه نمره گذاری: دارد  ویژگی روانسنجی: دارد  گارانتی: دارد  تعداد صفحات:۹ ص تعداد سوالات:۲۴ تا معرفی:  پرسشنامه کوتاه توانمندی‌ها، فرم کوتاه آزمون ارزش های فعال در عمل (پترسون و سلیگمن، ۲۰۰۴ ) است که به منظور سنجش توانمندی های ( نقاط قوت ) شخصیتی افراد ساخته شده است. به دلیل تعداد زیاد عبارات آزمون اصلی (۲۴۰ عبارت ) و زمان بر بودن آن، پترسون در سال ۲۰۰۴ نسخه کوتاه آن، یعنی پرسشنامه کوتاه توانمندی ها را تدوین کرد. این پرسشنامه دارای ۲۴ عبارت است و مانند پرسشنامه اصلی، شش فضیلت جهانی: خرد، انسانیت، شجاعت، عدالت، میانه‌روی و تعالی که در همه ی ادیان و مذاهب به آنها اشاره شده و ۲۴ توانمندی شخصیت یعنی: کنجکاوی، علاقه به یادگیری، روشنفکری، خلاقیت، هوش اجتماعی، روشن‌بینی، شهامت، پشتکار، اصالت، مهربانی، عشق، تبعیت، بی طرفی، رهبری، خودتنظیمی، احتیاط، تحسین زیبایی، قدردانی، امید، معنویت، فروتنی، شوخ‌طبعی ،زنده دلی و بخشش را مورد ارزیابی قرار می دهد. در این پرسشنامه یک عبارت به هر توانمندی اختصاص دارد. …

راهنمای, پرسشنامه ,والدگری ,آلاباما ,فرم کوتاه , APQ 9

دانلود محصول راهنمای پرسشنامه والدگری آلاباما فرم کوتاه (APQ-9) با کد فروش ۱۹۷۱۰۶۴


  فرمت فایل : Word ( ورد ) شیوه نمره گذاری: دارد  ویژگی روانسنجی: دارد  گارانتی: دارد  تعداد صفحات:۴ص تعداد سوالات:۹تا معرفی: فرایک ( ۱۹۹۱) با طرح پیچیدگی و مقرون به صرفه نبودن روش مشاهده تعامل والدین و کودک و همچنین عدم کفایت لازم مقیاس های خود گزارشی کودکان از رفتار والدین به دلیل محدودیت در نمونه رفتار مورد ارزیابی، اقدام به طراحی و ساخت پرسشنامه والدگری آلاباما نمود. این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی و دارای ۴۲ عبارت است که پنج بعد رفتار والدگری: مشارکت والدین، والدگری مثبت، ضعف در نظارت و راهنمایی، عدم ثبات در نحوه برخورد با فرزند و تنبیه بدنی را مورد ارزیابی قرار می دهد. پرسشنامه حاضر، نسخه کوتاه شده پرسشنامه والدگری آلاباما است، که در سال ۲۰۰۶ توسط الگار و همکاران تهیه شده است. این ابزار دارای ۹ عبارت بوده و ۳ زیرمقیاس:  والدگری مثبت، عدم ثبات در نحوه برخورد با فرزند و ضعف در نظارت و راهنمایی را مورد ارزیابی قرار می دهد. …