تحقیق بررسی اثر عملکرد زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی,مقاله بررسی اثر عملکرد زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی,پروژه بررسی اثر عملکرد زنجیره ت

دانلود محصول دانلود تحقیق بررسي اثر عملكرد زنجيره تامين بر عملكرد سازماني با کد فروش ۱۹۷۲۰۲۵


تعداد صفحات : ۳۶ صفحه فصل اول : طرح تحقيقموضوع تحقيق : بررسي اثر عملكرد زنجيره تامين بر عملكرد سازماني هدف تحقيق: هدف اين تحقيق بررسي اثر عملكرد زنجيره تامين بر عملكرد سازماني مي باشد . و اين تحقيق با توجه به سه معيار اصلي و زير معيارهاي هر يك از اين معيارها عملكرد زنجيره تامين را مورد ارزيابي قرار مي دهد . وسيله ارزيابي ايجاد شده منعكس كننده كارايي خدمات براي صنعت ، اثر بخشي عمليات براي تامين كنندگان خدمات و كارايي خدمات براي دريافت كننده ها ست و عملكرد سازماني نيز با توجه به دو معيار اصلي و زير معيارهاي اين معيارها مورد ارزيابي قرار مي گيرد . به اين اميد كه تحقيق موجود گامي در جهت توسعه به كارگيري معيارهاي ارزيابي عملكرد زنجيره تامين و عملكرد سازماني باشد و بتوان اين دو را در راستاي يكديگر و در جهت توسعه صنايع ايران به كار گرفت .مسئله تحقيق : آيا بين عملكرد زنجيره تامين و عملكرد سازماني رابطه_ اي وجود دارد ؟ فرضيه تحقيق : عملكرد زنجيره تامين بر عملكرد سازماني تاثير مستقيم دارد . : منابع بر عملكرد سازماني تاثير مستقيم دارند . : خروجي ها بر عملكرد سازماني تاثير مستقيم دارند . : انعطا …