تحقیق تاریخ اسلام ۲۰۰ اسلاید,مقاله تاریخ اسلام ۲۰۰ اسلاید,پروژه تاریخ اسلام ۲۰۰ اسلاید

دانلود محصول دانلود تحقیق تاریخ اسلام ۲۰۰ اسلاید با کد فروش ۱۹۷۲۰۲۶


تعداد اسلاید : ۲۰۱ اسلاید سید محمد حسن شمس الدین دانشگاه پیام نور ۱ بسم الله الرحمن الرحیم ۲ سید محمد حسن شمس الدین دانشگاه پیام نور تاریخ اسلام کلیه رشته ها۲واحد درسینام منبع و مؤلف: تاریخ اسلام ،حجة الاسلام دکترعلی اکبر حسنی، انتشارات دانشگاه پیام نور۱۳۸۳سید محمد حسن شمس الدین ۳ سید محمد حسن شمس الدین دانشگاه پیام نور طرح درس شامل کلیاتی از تاریخ وتاریخ اسلام و فصل های اول تا دوازدهم ۴ سید محمد حسن شمس الدین دانشگاه پیام نور اهداف درس آگاهی وشناخت حوادث واتفاقات صدر اسلامتحلیل وبررسی آنها ۵ سید محمد حسن شمس الدین دانشگاه پیام نور جایگاه درس درس تاریخ اسلام از دروس عمومی و در کلیۀ رشته های کارشناسی است سید محمد حسن شمس الدین دانشگاه پیام نور ۶ کلیات وتعاریف معنای لغوی واصطلاحی واژۀ تاریخبرخورد قرآن با تاریخ عوامل محرک تاریخ انواع تاریخ تاریخ نگاری در اسلام فواید مطالعۀ تاریخ اسلام عوامل انحراف در نگارش تاریخ اسلامخاورشناسان یا شرق شناسان وتاریخ اسلام ۷ سید محمد حسن شمس الدین دانشگاه پیام نور معنای لغوی واصطلاحی واژۀ تاریخ تاریخ در لغت به معنای «شناساندن وقت »است ودر اصطلاح …