تحقیق تاریخ باغ سازی ۲۶ اسلاید,مقاله تاریخ باغ سازی ۲۶ اسلاید,پروژه تاریخ باغ سازی ۲۶ اسلاید

دانلود محصول دانلود تحقیق تاریخ باغ سازی ۲۶ اسلاید با کد فروش ۱۹۷۲۰۲۸


تعداد اسلاید : ۲۶ اسلاید کارگاه آموزشی :خلاصه ای از تاریخ باغ سازیکار: مهندس کیامرز جوانمردیدانشکده معماری و هنردانشگاه گیلان تاریخ تحولات باغسازی ۱- بین النهرین۲- مصر۳- یونان۴- روم۵- توسعه باغسازی در قرون وسطی۶- دوران انسانگرایی ۷- دوره باروک۸- عصر روشنفکری بین النهرین :در دوران باستان این سرزمین مبین نوع ارتباط انسان با طبیعت پیرامونش بوده و ویژگی های این رابطه را عناصر زیر تشکیل می داده است. ۱- احترام به محیط طبیعی و تقدیس آن ، انسان را موظف می ساخت که تمامی فعالیتش را با طبیعت هماهنگ سازد.۲- تقدیس طبیعت ، موجب می شد که انسان خود را نگهبان آن بپندارد و تمامی عملیاتش را با عناصر آن (خطوط ، نور و رنگهای طبیعت) همگون و هماهنگ سازد.۳- زمین به عنوان “زمین مادر” منبع و منشا تمامی خوبی ها و زایش ها و بقای هستی تلقی می شد.۴- آب نیز عنصری برای تولید و بقا محسوب می شد و برای رویاندن و ایجاد خنکی به کار می رفت و اهمیتی تمثیلی و معنوی داشت. نگرش و اعتقادات موجود در این زمینه ، در باغهای معلق یا پردیس های بابل تجلی یافته. مشخصات باغهای معلق بابل: ۱- دارای محوری بودند که با دو رد یف درخت احاطه می …