معماری دوره پهلوی,گذشته,انقلاب,پهلوی,شاه,

دانلود محصول معماري دوره پهلوی + عکس با کد فروش ۱۹۷۲۴۷۴


معماري دوره پهلوی + عکس تعداد صفحه ۶۸ با فرمت word      دوره اول(دوره پادشاهی رضا شاه ) ۱۲۹۹-۱۳۲۰ دوره دوم (دوره پادشاهی محمد رضا شاه )۱۳۲۰-۱۳۵۷ مطالعات مطالعات سياسي و اقتصادي رضاشاه با تكيه بر عوامل بيگانه با دو شكل از وضعيت اجتماعي و فرهنگى روبه رو بود. يک شكل دينى كه تمامى گذشته را در آن مى ديد و ديگرى شكل نوين غربى كه صورتى از آينده را فرا راه او نشان مى داد. « روى كار آمدن رضاخان و سلطنت پهلوى اول از متحول ترين و پيچيده ترين دوران زندگى سياسى و اجتماعى تاريخ ايران است. از هم گسيختگى كشور در هر زمينه اي ناشى از عدم توانايى قاجار در كشورداري و حاصل نتايج حكومت آنها ، عدم استقلال و پايبندى آنها به قدرت هاى بيگانه ، تغييرات وسيع حاصله از جنگ جهانى اول ، كاهش قدرت مذهب در شكل هاى اجتماعى ، انحصار مديريت كشور در دست تحصيلكرده هاي فرنگ رفته و… همگى در شكل گيرى و نقش حركتى اين دوره تأثير فراوانى داشت ، تمامي اين تحولات همگام با اهداف از پيش تعيين شده سياست هاي خارجى ، فرصتى مناسب را براى بريتانيا به وجود آورد كه توسط رضاشاه ، انديشه يک كشور وابسته به غرب …