پاورپوینت, کارو فناوری نهم, پودمان های تجویزی, الگوریتم , دوره اول متوسطه

دانلود محصول پاورپوینت پودمان الگوریتم کار و فناوری نهم با کد فروش ۱۹۷۱۹۹۵


  مقدمه ای بر پودمان الگوریتم ۱-تعریف نیاز ۲-بررسی نیاز و طرح مسئله ۳-برنامه ریزی کارها ۴-بررسی اطلاعات ۵-ارائه و بررسی راه حل ها ۶-انتخاب راه حل نهایی ۷-تولید محصول اولیه ۸-آزمایش و بهبود ۹-ارائه و ثبت محصول     این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۷۳ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   …

پاورپوینت, کارو فناوری نهم, پودمان های تجویزی, پودمان ترسیم با رایانه , دوره اول متوسطه

دانلود محصول پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم با کد فروش ۱۹۷۱۹۹۷


  برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید. کارگروهی,مسئولیت پذیری,مدیریت منابع,فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای انتخاب فناوری ترسیم با رایانه ترسیم شکل های ساده هندسی استفاده از ابزارهای ویرایش و اصلاح ترسیم به کارگیری ابزارهای دقیق و کمک رسم اندازه گذاری بر روی نقشه ها کسب اطلاعات در ترسیم با رایانه ترسیم نقشه های پروژه ی طراحی و ساخت رعایت نکات ایمنی و ارگونومی هنگام انجام دادن کار     این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۴ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   …