ترجمه درس اول زبان تخصصی حسابداری ۲, شکراله خواجوی و ناظمی, چارچوب مفهومی FASB

دانلود محصول ترجمه درس اول زبان تخصصی حسابداری ۲ تالیف: دکتر شکراله خواجوی و دکتر امین ناظمی با عنوان چارچوب مفهومی FASB با کد فروش ۱۹۷۱۳۰۰


دانلود ترجمه درس اول زبان تخصصی حسابداری ۲ تالیف: دکتر شکراله خواجوی و دکتر امین ناظمی با عنوان چارچوب مفهومی FASB فرمت: پی دی اف تعداد صفحات:۳ صفحه …