پاورپوینت,درس سوم, مطالعات اجتماعی نهم, چهره زمین

دانلود محصول پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی نهم با کد فروش ۱۹۷۲۴۵۷


  بخش خارجی کرة زمین یا پوستۀ آن که حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشکیل شده اقیانوس ها و دریاها، دریاچه ها، رودها و بقیۀ آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی، یخچال ها و نزولات جوی   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۵۱ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است …