چگونه مقاله بنویسم, پاورپوینت چگونه مقاله بنویسم, دانلود رایگان پاورپوینت چگونه مقاله بنویسم, دانلود پاورپوینت چگونه مقاله بنویسم, دانلود پ

دانلود محصول پاورپوینت چگونه مقاله بنویسم با کد فروش ۱۹۷۰۹۹۰


دانـلـود پاورپوینت  بـا عـنـوان، چگونه مقاله بنویسم بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : انتخاب روشروش ميداني  فصل اول  :  كليات فصل دوم  :  پيشينه پژوهشفصل سوم  : روشفصل چهارم : ارائه يافته هافصل پنجم :  بحث و نتيجه گيري فصل اول  :  كليات مساله اصلي تحقيق خود را تشريح كنيد بيان مسالهنقش تمهیدی : والدین برای تشویق و ترغیب کودکان به انجام تکالیف دینی تمهیدات و مقدماتی را باید فراهم سازند .مانندیاددادن ذکرها و نماز در سنین کودکی و یا تشویق آنان به روزه که هر زمان خواستند افطار نمایند تا تمرین روزه داری نمایند .نقش الگویی : کودکان در تقلید[۱] پذیری فعالند و بسیاری از اعمال و تکالیف دینی را از راه تقلید می آموزند و آنچه که در این تحقیق نیز بررسی شده و سخن به زبان آمده همین الگویی و الدین می باشد درباره نقش الگویی علی (ع) فرمودند:کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم ـ یعنی مردم را با غیر زبان هایتان به راه خدا دعوت کنید ایشان دعوت با عمل را موثر از دعوت از طریق سخن می داند .سعدی نیز در این باره گفته است : بزرگی سراسر به گفتار است    &nbs …